לבקוביץ דוד ורות

שם : לבקוביץ
טלפון : 9977081
כתובת : חרוב 3