הנחות ארנונה ומענק ליזמות סביבתית


מועצת כפר ורדים: הנחה בארנונת עסקים * מי רוצה 10,000 ₪ לפרויקט קהילתי-סביבתי?

 

כפרניק 00008789988 הנחות ארנונה ומענק ליזמות סביבתית

 

מ.מ. כפר ורדים פרסמה לאחרונה שתי הודעות מעניינות ומעודדות:

 

רוצים לשנות משהו בסביבה? להשפיע? זו ההזדמנות שלכם!

תושבי כפר ורדים מוזמנים להציע הצעות לפעילויות לקידום השמירה על הסביבה.

מועצה מקומית כפר ורדים והמשרד להגנת הסביבה מזמינים קבוצות תושבים להגיש קול קורא ראשון מסוגו לפרויקטים קהילתיים סביבתיים.

אם אתם תושבי המועצה הרוצים לשפר את איכות החיים והמרחב הציבורי ברחבי המועצה ויש לכם רעיון למיזם סביבתי זו ההזדמנות לפנות אלינו ולהגיש הצעתכם.

מטרת הקול הקורא לעודד ולאפשר יוזמות של קבוצות תושבים לשיפור איכות החיים, שמירה על הסביבה תוך חיזוק החוסן הקהילתי, תחושת השייכות והמעורבות.

מי רשאי להגיש?

קבוצות תושבים הפועלות לפחות שנתיים ומוכרות למועצה )ועדות איכות הסביבה, פורום נשים, קבוצות מתנדבים בתחומים שונים ועוד (אין צורך ברקע בתחומי הסביבה.)

 

תנאי סף

* המיזם הינו מיזם חדש ולא ממשיך מיזם קיים.

* המיזם כולל היבט תשתיתי פיזי והיבט קהילתי חברתי. יודגש כי המיזם מיועד לפעילות של תושבים בוגרים. ילדים ונוער יוכלו להשתתף בפעילות אך ההובלה וריכוז המיזם חייב להיות של מבוגרים.

* בכל פעילות הסברה ופרסום של הפרויקטים שזכו לתמיכה, יש לציין כי הפרויקט נעשה בסיוע מועצה מקומית כפר ורדים והמשרד להגנת הסביבה.

* מילוי ההצעה כפי שמפורט בהמשך.

 

היקף התקציב: מתוך ההצעות שיוגשו, ייבחרו שתי קבוצות, כל קבוצה תתוקצב ב-10,000 ₪ להצעה.

מתן ההודעות על אישור התמיכה יהיה רק לאחר סיום בדיקת הבקשות בוועדת היגוי בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.

התמיכה תינתן רק בעבור תשתיות פיזיות, שירותים הנדרשים לתכנון וביצוע הפעילות וחומרים לצורך ביצוע הפעילות.

לא ניתן לממן הוצאות עבור כוח אדם. הצהרה על ביצוע עבודה עצמית אינה תחליף לחשבונית בשום מקרה. התמיכה תינתן לשנה אחת בלבד.

 

על הקבוצה המגישה לכלול בהצעה:

1 . שם הקבוצה – יש לפרט שמות, מיילים וטלפונים של שני חברים המובילים את המיזם.

2 . רקע קצר על הקבוצה ותיאור הפעילות שביצעה הקבוצה במהלך השנה האחרונה.

3 . הנושא הסביבתי שבו תעסוק היוזמה.

4 . תיאור הפרויקט המוצע – התיאור יכלול התייחסות לנושאים הבאים:

א. ייחודיות הרעיון וחשיבותו.

ב. תיאור המיזם כולל היבטים הפיזיים – תשתית והיבטים הקהילתיים חברתיים.

ג. מעורבות קהילה ותושבים ביוזמה (בזמן התכנון, ההקמה והשימוש).

ד. תכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך שלוש שנים לפחות. מה התחזוקה הנדרשת וכיצד

ניתן לקיימה.

ה. אבני דרך לביצוע ולוח זמנים כולל שלבים לתכנון, ביצוע ולהפעלה.

5 . פירוט תקציבי לרבות תכנון וביצוע.

 

אמות מידה לשיפוט:

ההצעות הזוכות יבחרו על ידי הועדה על פי אמות המידה לשיפוט:

* ניסיון העבר של הקבוצה וחבריה, זמן קיום הקבוצה – עד 20 נקודות.

* מספר התושבים המעורבים במיזם והיקף מעגלי ההשפעה הקהילתיים (מס’ תושבים, פעילות רב

דורית, פעילות פנים יישובית, חיבורים בין יישובים, חיבורים חוצי סקטורים במועצה) – עד 20 נקודות.

* נראות המיזם, נגישותו וזמינותו לקהל הרחב – עד 20 נקודות.

* תוכנית לפעילות הקהילתית במיזם והמשכיותה – עד 20 נקודות.

* תוכנית לתחזוקת המיזם בהמשך – עד 20 נקודות.

את ההצעות יש להגיש לגלית פטשניק במייל: galitp@k-vradim.org.il  עד לתאריך 1/11/2020

ועדת השיפוט תתקיים בתאריך  19/11/2020 החל משעה 10:00 .

ההצעות יבדקו על ידי ועדה שתורכב מנציגי הרשות ונציגי המשרד להגנת הסביבה.

לפרטים והבהרות בנוגע לקול קורא זה , ניתן לפנות 053-8058463  – גלית.

בהצלחה!!

 

**

 

תושבים יקרים בעלי עסקים,

 אנו שמחים להודיע לכם כי משרדי הכלכלה והפנים פתחו את האפשרות לעסקים להגיש בקשה לאישור זכאות להנחה מארנונה, העסקים יכולים להגיש את הבקשות בקישור הבא:

https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx

ההנחה הינה במסגרת התכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו בעקבות משבר הקורונה, זכאים עסקים שנפגעו מעל שיעור מסוים, להנחה של 95% בארנונה לתקופה של עד 1.6.2021, וכפי שמפורט בלינק המצורף – 2020, “מנגנון פטור מתשלום ארנונה לעסקים שנפגעו”.

ההנחה נקבעה במסגרת תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס’ 4), התש”פ 2020. שנחתמו ב- 15.09.2020 על ידי שר הפנים.

 חשוב להבין ולציין כי ההסדר אינו חל על ארנונה למגורים, הממשלה עדיין לא מתירה הנחה ואפילו לא פטור מריבית והצמדה בגין פיגורי תשלום למעט הנחות מאושרות בצו ארנונה ואושרו טרום משבר הקורונה.

 

בהצלחה רבה ובברכת חג שמח

אייל שמואלי ראש המועצה.

 


תגובה אחת

  1. עברית הגב

    חבל שראש המועצה משתמש במילה האנגלית “לינק” במקום במילה העברית היפה : “קישור”.

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן