החשמל הפיראטי ינותק

חברת החשמל: החיבור בגולדן וילג' זמני לעבודות בלבד * עודה: נחבר לגנרטור רק מי שישלם * הועדה לתכנון ולבניה: טופס 4 לשתי השורות * אלמליח: לא חוקי * המועצה: מקרה עצוב


 

בהמשך לידיעה שפרסמנו לפני מספר ימים, בדבר חשש לניתוק החשמל במתחם הגולדן וילג’ (אחוזת הורדים) בשל דרישת חברת החשמל להסדרת החיבורים וחדר טרפו – נראה כי אכן, עשרות תושבים מבוגרים בכפר ורדים עלולים להיות מנותקים בקרוב מזרם החשמל.

 

כפרניק 20210608_165340-scaled החשמל הפיראטי ינותק
הגולדן וילג’ כפר ורדים

 

 

הנושא החל להתגלגל לאחרונה, כפי הנראה בשל תלונות של מספר מתושבי המקום כי קווי החשמל אינם בטיחותיים וכי למעשה מחוברים באופן פיראטי; ומדרישת חברת החשמל מהקבלן-יזם, עו”ד יוסף עודה, להסדיר את המצב. עודה כתב לתושבים כי יאלץ לנתק את החשמל הזמני, ודרש מהם 6,000 ₪ עבור רכישת גנרטור או הקמת חדר טרנספורמציה. לדבריו סכום זה הינו גם עבור השימוש בחשמל חינם שקיבלו עד כה, משום שהבתים אינם מחוברים למוני חשמל.

 

 

כפרניק 20210608_16345711111-scaled החשמל הפיראטי ינותק
חברת החשמל: חיבור פיראטי באחוזת הורדים

 

 

בבדיקה עם חברת החשמל עולה כי היזם אכן פעל ללא אישור ובצורה פיראטית: “בהתאם לרישומי חברת החשמל, היזם – ‘אחוזת הוורדים בע”מ’ הזמין וקיבל מחברת החשמל חיבור זמני לצרכי עבודות בניה בלבד”.

בחברת החשמל אומרים, כי היזם חיבר בתים מאוכלסים באופן פיראטי מבלי שפעל להגשת אישורי אכלוס והזמנת בדיקה למבנים שחוברו לחשמל. חברת החשמל גם הבהירה כי מעולם לא אישרה ולא הייתה מאשרת את צורת חיבור זו, ולא הייתה נותנת אישור לחבר את המבנים ללא אישור אכלוס וללא בדיקה.

 

 

כפרניק WhatsApp-Image-2021-06-09-at-09.08.42-scaled החשמל הפיראטי ינותק
חיבורי חשמל בגולדן וילג’

 

 

מחברת החשמל מסר עוד, כי על מנת שיתאפשר לחבר את המבנים לרשת החשמל, היזם היה אמור להקים חדר טרנספורמציה ולמסור אותו לחברת החשמל לצורך התקנת שנאים שבלעדיהם לא ניתן לספק חיבורי קבע למתחם.

“אספקת החשמל באופן פיראטי והשימוש שנעשה בחיבור הזמני נעשו ללא תיאום וללא אישור בדיקת חברת החשמל וללא בדיקה כמתחייב, דבר אשר עלול ליצור מפגע בטיחותי”. נאמר בהתייחסות חברת החשמל. “באחריות היזם לפעול לניתוק כל חיבורי החשמל הפיראטיים באופן מיידי ולהימנע מכל שימוש בחיבור אלא למטרות של עבודות בניה, ככל שאלו טרם הושלמו. על המזמין לפעול להקמת/השלמת הקמת חדר הטרנספורמציה ומסירתו לחברת החשמל ולהזמין חיבורי חשמל ובדיקה על מנת לחבר את המבנים באופן חוקי וחברת החשמל תפעל מוקדם ככל שניתן, לקדם את עבודות החיבור”.

 

*

בהמשך לתגובתה המפורטת של חברת החשמל, המשכנו לשאול (וטרם קיבלנו תשובה):

משתמע מתגובתכם כי חברת החשמל לא היתה מודעת למצב? או העלימה עין, משום שנמשך מספר שנים. מה, האם חשבתם שעובדים במתחם 24/7? שצריכת החשמל כ”כ גדולה רק לעבודות?

כן שאלנו: מה הפתרון הרלוונטי כרגע, בשעה שהמקום מאוכלס, ברובו על-יד אנשים מבוגרים?

**

  

עודה, יזם הגולן וילג’, איננו מקבל את גרסת חברת החשמל:

אנחנו פועלים במלוא המרץ כדי לקדם תחנת טרנספורמציה לאחר שבמשך שלוש שנים לא הצלחנו לעבוד בשטח בגלל התנגדויות לתכניות הבינוי מצד הדיירים.
בצענו את החיבורים הזמניים באמצעות חשמלאי מוסמך והחיבורים נבדקו ע”י בודק מוסמך ואין כל סיכון בטיחותי הנשקף למי מהדיירים.
החשמל הקבוע והחשמל הזמני הוא אותו חשמל ההבדל ביניהם הוא הניירת והאישורים.
הטענה של חברת החשמל לפיה עפ”י התיאום הטכני היה סיכום להקים חדר טרפו, אינה נכונה משום שלשורת המבנים השניה מעולם לא נדרשנו להקים חדר טרפו אלא רק בדיעבד.
מכל מקום, ההתעסקות של הדיירים ושל פורטל כפרניק בנושא, גורמת כעת לדרישה מצד חברת החשמל לניתוק חשמל מיידי. החברה תפעל לאור דרישת חברת החשמל לניתוק מיידי ביום 10.6.21. החברה תזמין גנרטור זמני עד לחיבור החשמל הקבוע אליו יחוברו הדיירים שיסכימו לשלם עבור השימוש בחשמל.
חבל שחלק קטן מתושבי השכונה ממשיכים לחפש את היזם בכל דבר אפשרי וגורמים בכך נזק לשכונה ולעצמם, אחרת היינו ממשיכים לספק חשמל זמני ולחבר את השכונה לחשמל קבוע תוך מספר חודשים. חדר טרפו טרומי כבר הוזמן והמיקום כבר מוכן וההיתר כבר ניתן. ממש חבל על כל המהלך המיותר. אגב עשרות דירות בכפר ורדים מחוברות לחשמל זמני בשל העדר טופס 4.

 

 

כפרניק 20210608_165340-scaled החשמל הפיראטי ינותק
יוסף עודה: יש אישור לחדר טרפו

 

 

בהודעה לדיירי הגולדן וילג’, שוב מאשים עודה את עו”ד אושי אלמליח ואתר “כפרניק” בכך שפנו לחברת החשמל וגרמו להנחיה לנתק את החיבור הזמני.
“החברה תנתק את החשמל בהתאם להוראת חברת החשמל ביום 13.06.21 לכל הדיירים. מאידך החברה תחבר את הדיירים אשר שילמו או ישלמו את ההשתתפות עד יום 10.06 למקור חשמל חליפי”, כותב עודה לדיירים.

** 

מכיוון שהוצאת אישורי איכלוס (טופס 4) הינה באחריות הועדה המקומית תכנון ובניה מעלה הגליל (מעונה) ביקשנו גם את תגובתם:

ביחס למתחם דנן, הוצאו טפסי 4 לשורות המבנים הראשונה והשניה, כך שמבחינת הועדה הדירות הקיימות כשירות לחיבור חשמל קבוע (כמו-גם לחיבור אל יתר מערכות התשתית כגון מים, ביוב וכו’). מרגע בו ניתן אותו “טופס 4” הרי שהחיבור עצמו או אופן ביצועו הינם בסמכות ואחריות חברת החשמל, ואין הועדה מוסמכת לבחון טיב החיבור או לקבוע מסוכנות וכו’. בהשלמה, מקום בו ישנו חיבור חשמל שאינו תקין הרי שאף הסמכות לקבוע ניתוק וכו’ הינה של חברת החשמל, בהיות הנושא מקצועי גרידא.

 

כפרניק WhatsApp-Image-2021-06-09-at-09.08.42-1-scaled החשמל הפיראטי ינותק

 

חדר הטרנספורמציה אליו הינך מתייחס לא היווה דרישה של חברת החשמל לשם הנפקת ההיתרים במתחם או לשם הוצאת “טפסי 4” בעבר, אולם לפני מספר חודשים שונתה הדרישה והחברה היזמית נדרשה למקם חדר טרפו כאמור. בהתאם אותר מיקום מתאים, הוגשה בקשה להיתר והנופק היתר בניה אשר מכוחו אמורה החברה להקים החדר בזמן הקרוב, בתיאום מול חברת החשמל כמובן, מה שאמור להתאים המתחם לדרישות המקצועיות של חח”י ויאפשר אף חיבור של קבע לרשת החשמל.

בכבוד רב ובברכה, עו”ד מיכאל סיגל – יועץ משפטי לוועדה.

 

כפרניק 20210608_164029-scaled החשמל הפיראטי ינותק

**

  

עו”ד אושי אלמליח, המייצג חלק מהדיירים במקום, אומר כי במסגרת ההסכמים עליהם חתומים הדיירים מול החברה, נקבע מפורשות כי הדירות יימסרו כאשר קיימת תשתית לחיבור חשמל עד לדירה ועל הדיירים יהיה להתחבר לחברת החשמל.
לדבריו, בדיעבד, הסתבר כי החברה לא ביצעה את המוטל עליה, והדיירים כלל אינם יכולים לפנות לחברת חשמל אלא נותרו נתונים לחסדיה של החברה שגבתה 5,000 ש״ח מכל דירה בעבור החיבור שהסתבר כי לא ביצעה, גם כעת, לאחר 3 שנות מגורים.
אלמליח עוד אומר כי דרישת אחוזת הורדים, כי דיירי המתחם ישלמו לה כספים נוספים, כעת בעבור רכישת גנרטור, איננה סבירה, וכי המתחם איננו מחנה צבאי ארעי. הוא מציין כי מדובר בתושבים מבוגרים, וכי “מחדליה ורשלנותה הבלעדית של אחוזת הורדים הביאה למצב הנוכחי”.

לדברי אלמליח, האיום בניתוק החשמל הוא מעשה לא חוקי, ואם החברה תעז לנתק את החשמל לדירות דיירים במתחם, היא תקבל תגובה כואבת, כך שמעשים ואיומים כנ״ל לא יושמעו עוד כלפי אוכלוסיית הגיל השלישי המתגוררת במתחם ונשלטת על ידי חברה חסרת עכבות.

 

כפרניק WhatsApp-Image-2021-06-09-at-16.17.530000 החשמל הפיראטי ינותק
חיבורי חשמל בגולדן וילג’

 

מ.מ. כפר ורדים:

מדובר במקרה עצוב מאוד בו אוכלוסיה מבוגרת נתקלת בסיטואציה של ניתוק חשמל, מדובר במתחם פרטי שנבנה ע״י יזם פרטי וככל הידוע למועצה הדירות קיבלו מהועדה לתכנון מעלה גליל טופס אכלוס (4) .
לצערנו למועצה אין כלים לטפל בסוגיה לרבות יכולת אספקת חשמל.

 
10 תגובות

 1. סמבלוסק הגב

  “לצערנו למועצה אין כלים לטפל בסוגיה” –
  אייל, יש להוקיע את הקבלן …..
  אסור לתת לו פרוייקטים בכפר …..
  “היזם אכן פעל ללא אישור ובצורה פיראטית” — אסור שאחד כזה יבנה בכפר …..!!!

 2. תושב וותיק הגב

  האחריות להזנחת בני הגיל השלישי שגרים בגולן ווילג’ נופלת בעיקר על המועצה שאמורה להגן על התושבים מפני קבלנים הפועלים בניגוד לחוק . על המועצה היה לדעת מה קורה במתחם לפרטי פרטים ובזמן אמיתי ולהביא את הנתונים לידיעת כל הגופים הממשלתיים המפקחים על הבנייה בארץ כולל משרדי השיכון והפנים וחברת החשמל ולדרוש מהם לפעול למען התושבים. הטיעון -,…אין לנו כלים…, מגוכח ועצוב.

 3. אחד שאיכפת לו הגב

  שוב חוזר הניגון ,יזם מסכן עם תושבים נכלוליים ,שישלמו במיטב כספם ובמלואו ,עבור בתים עם בעיות רטיבות רציניות ושלא חוברו לרשת החשמל כבר למעלה מ3 שנים ומעיזים בחוצפתם לדרוש חיבור חוקי ותקין( לא פירטי) לחברת החשמל.

  באמת תמוה כיצד הם מעידים להתלונן לאחר שסבלו מנימוקים וקצרים בימי החורף הקרים.

  ברור שהתושבים גם אשמים בכך שועדת התכנון ,לא מאשרת את התוכנית המוגשות לבניה.הועדה מסיבות הידועות לה לא מאשרת ,אבלגן בגלל בניה לא חוקית ותוספת קומות.

  אכזבה גם מהתגובה האנמית של המועצה.מועצה שמתנהלת כמו ועדת תרבות(אין ספק שזה חשוב) ולא כרשות עם סמכות
  שמתפקידה לעזור לתושביה משלמי המיסים, מול יזם כוחני ומאיים

 4. אזרח שומר חוק הגב

  שוב חוזר הניגון, יזם מסכן עם תושבים נכלוליים ,ששילמו המיטב כספם ,ובמלאו עבור בתים עם בעיות רציניות של רטיבות,ולא חוברו מעולם לחברת החשמל, למרות ששילמו עבור חיבור.

  ברוב חוצפתם הם דורשים אחרי 3 שנים לחברם כדין וכחוק לחברת החשמל. אבוי, כיצד הם מעידים להתלונן לאחר שסבלו בחורף הקר מניתוקים וקצרים.

  התושבים גם אשמים בכך שועדת התיכנון לא מאשרת את התוכנית המוגשות להם.מסיבות שונות כולל בניה לא חוקית ותוספת קומות.

  מאכזבת גם התגובה האנמית של מועצת כפר ורדים, שמתנהלת כמו ועדת תרבות(דבר חשוב). ולא כרשות עם סמכות ודאגה לתושביה משלמי המיסים.למרות שעל פי חוק רשאית להתערב

 5. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגב

  התגובה המתחמקת של המועצה שמוכיחה פעם נוספת שטובת הגיל השלישי לא מעניינת אותה – מקרה עצוב….

 6. סמבלוסק הגב

  על המועצה והעומד בראשה לצאת במאבק חורמה חוקי על מנת ש”יזמים” מסוגו של עודה לא יחשבו אפילו לבנות בכפר.
  מר שמואלי, במסע הבחירות שלך הדגשת את נושא הקהילתיות, זה לא מתבטא בפסטיבלים ושאר חגיגות זה להתייצב יחד עם התושבים שקנו ב…. וילאג’ כדי להלחם בעודה.
  למרמר לו את החיים בקנסות ודוחות על חריגות בנייה ועל פסולת בנייה ועל כל דבר.
  …. בושה.
  כפר ורדים אמור לייצג איכות חיים ומר עודה מביא לכאן תרבות וסגנון של צפצוף על החוק ובייחוד על התושבים שהו חי בקירבם.
  אייל, ל ט י פ ו ל ך!!!!!!!!!!!!!!!!!

 7. תושב ותיק הגב

  לאט אבל בבטחה מתגלה יכולתו של ראש המועצה לטפל בנושאים קשים יותר ומורכבים יותר שדורשים התערבות נחרצת של השלטון המקומי לטובת האזרח, יותר מאשר יוזמה (ברוכה) של התקנת מכיסאות צבעוניים ושקטות לכלבים.
  זו אינה זכותו של ראש המועצה אלא חובתו לאכוף פיקוח עליון על כל אשר קורה בפרויקט בסדר גודל כזה בתחום שיפוט הכפר שבראשו הוא עומד, להיות קשוב לתלונות התושבים ולהפעיל את כח סמכותו במקרה של עבירות על החוק בגין אי הספקת חשמל סדיר לתושבי כפר ורדים (לא מעלות).
  תגובת המועצה היא לא יותר מניסיון נירפה להתחמק מאחריות, שגם אם על פניו אחריות זו נופלת בין הכיסאות במקרה זה, היה על ראש המועצה לקחת יוזמה ולפעול להסדרה כשטובת ורווחת התושבים ,שבחרו בו לצורך זה, בראש מעיניו ולא התחמקות אלגנטית מאחריות.

 8. עופר דוד הגב

  על כל יום שהיזם פוגע בתושבים צרים לגבות יום שבו האישורים להפעלת בית החולים יעוכבו….יש המון דרכים לפגוע ביזם שאינו עומד בהתחייבותו ופוגע בתושבים מבוגרים!

 9. אבי הגב

  איזה יופי , היום נותקו מספר משפחות בגולן וילג, מהחשמל הפירטי.

  חבל שראש המועצה לא הגיע לטקס!

  אגב שום גנרטור חלופי לא נראה בשטח, אז איך מקבלים חשמל שאר הבתים?
  מנפלאות הבורא

 10. אנחנו כבר נשב בחושך | כפרניק הגב

  […] 09/06/2021 16:51 החשמל הפיראטי ינותק […]

השארת תגובה

Array
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן