שקופים


כפרניק אתר אינטרנט קהילתי כפר ורדים גליל מערבי
יעקב זיו

יעקב זיו: הגיל השלישי "שקוף" למועצת כפר ורדים. המועצה: רוב הנחות הארנונה מיועדות לאזרחים הותיקים

כפרניק yz שקופים

יעקב זיו: אוכלוסיית הגיל השלישי "שקופה" להנהלת מועצת כפר ורדים, ורבים מהפנסיונרים עוזבים את הכפר. יתכן ומקבלי ההחלטות אינם מתכוונים להתבגר כאן

 

המועצה: לא מוכר מחסור בפעילויות או תקציבים לגיל השלישי. רוב הנחות הארנונה מיועדות לאזרחים הותיקים

 

**

מי באמת ממן את מועצת כפר ורדים?

תשומת לב של המועצה לצרכיה של אוכלוסיית הגיל השלישי מתחילה קודם כל בהקצאת תקציב. כשמתעלמים מאוכלוסייה זו, זה מתבטא גם בהעדר תקציב.

נדרשתי לנושא זה לפני שנה, אז התברר שאוכלוסייה זו שקופה לחלוטין בעיני הנהלת המועצה. גם בתקציב 2018, שאושר בישיבת המועצה האחרונה, חוזרת אותה תופעה. קברניטי היישוב, ע"י התעלמות מצרכי אוכלוסייה זו, גורמים לעזיבה של אוכלוסיית הגיל השלישי. הרחקה מהכפר של פלח האוכלוסייה הרווחי ביותר שמשלם הכי הרבה וצורך הכי מעט שירותים, זו בורות פיננסית.

הדבר מזכיר לי גרסה של אגדת "התרנגולת שמטילה ביצי זהב". אומנם לא עושים לה כל רע, אבל מראים לה את הדרך למקום אחר. רציתי רק להזכיר למקבלי ההחלטות שגם הם יגיעו, חלקם בקרוב, לגיל השלישי והתנהלותם רק מעידה שאינם מתכוונים "להתבגר" בכפר ורדים, אלא, ככל הנראה, לעזוב. אולי זה מעיד עד כמה היישוב קרוב לליבם.

אם תשתנה ההתייחסות לצורכי הגיל השלישי, כפר ורדים לא תהייה חלוצה. כל שעליה לעשות הוא להעתיק את מה שנעשה כבר בהצלחה מרובה בהרבה ערים ומועצות מקומיות ברחבי הארץ.

אוכלוסיית הגיל השלישי.

לפי סקר "חיים בגיל", נכון ל-2013, אוכלוסיית כפר ורדים מנתה 6,215 תושבים ואוכלוסיית הגיל השלישי (גילאי 65+) 650 תושבים (10% מאוכלוסיית הכפר). מספר בתי אב כ-1650.

לפי הערכות ותיקונים לשנת 2017 אוכלוסיית הכפר מונה כ- 7,000 תושבים, וכ- 1850 בתי אב. הגיל השלישי, בעקבות העלייה בתוחלת החיים, מהוה כ- 12% ממנה- 840 תושבים. מספר בתי אב של אוכלוסיית הגיל השלישי (חושב לפי 2 נפשות לבית אב) הוא 410.

ראו סיכום בטבלה הבאה:

שנה

סה"כ

אוכלוסיית

הכפר

סה"כ בתי אב

אוכלוסיית

הגיל השלישי

% מאוכלוסיית הכפר

בתי אב

הגיל השלישי

% מסה"כ

בתי אב

2013

6,215

1,650

650

10

325

20

2017

7,000

1,850

840

12

410

22

 

 

 

את טענת הקיפוח של אוכלוסיית הגיל השלישי נבדוק באמצעות תקציב המועצה לשנת 2018:

נושא

מיליוני ש"ח

תקציב מ"מ כפר ורדים

50.3

סה"כ גביית ארנונה

18.7

תקציב חינוך

27.5

הוצאות על נוער מוסיקה וספורט (שילוב של תקציב מועצה ומתנ"ס)

1.0

סה"כ חינוך נוער וספורט

28.5

הכנסות מתקציב הממשלה והשתתפות הורים בחינוך

22.3

יתרת הוצאה ממומנת מתשלומי ארנונה

6.2

 

 

חלוקת הנטל

קהילת הגיל השלישי נהנית במידה זו או אחרת מכל סעיפי התקציב, כמו יתר חלקי האוכלוסייה, מלבד שניים:

•           חינוך

•           נוער, מוסיקה וספורט.

מימון עודף ההוצאות על ההכנסות לסעיפים הנ"ל (6.2 מש"ח) יתחלק לפי היחס בין מספר בתי אב בקבוצת הגיל השלישי (410) לסך בתי אב ביישוב (1850), כמפורט בטבלה הבאה:

נושא

מימון- מש"ח

בתי אב

% מימון

% באוכלוסייה

עודף הוצאות מתקציב חינוך ספורט ונוער ממומן מכספי ארנונה

6.2

1850

100

100

השתתפות הגיל השלישי במימון עודף הוצאות

1.4

410

22

(פי 2 מחלקה באוכלוסייה)

12

 

.

שלא תהיינה אי הבנות: פעילות התרבות של קתדרה ומועדון הזהב נעשית בהתנדבות, כמעט ללא עלות למועצה, ובמימון צרכני התרבות. גם פעילות "קפה בוקר" נעשית בהתנדבות, בחסות מחלקת הרווחה ובעלות מינימלית למועצה מתוך תקציב הרווחה שרובו מכוסה ע"י ממשלת ישראל.

יש שיטענו שאוכלוסיית הגיל השלישי מקבלת הנחה מארנונה ולכן הנטל קטן יותר. לא נכון: ההנחה ניתנת כחוק ע"י המדינה ולא כמחווה של רצון טוב ע"י המועצה.

התקציב השנתי הדרוש למימון תכנית פעילות לגיל השלישי, שהוכנה ע"י וועדת הגיל השלישי בזמן שהייתה פעילה, היא 200,000 שקל, כ- 1/7 מחלקם במימון פעילות חינוך וספורט, כמוצג למעלה, והיא פחותה בהרבה מעלות של מתנפחים וזיקוקים ביום העצמאות.

לאלה מאתנו שמתכוונים לקחת חלק במערכת הבחירות הקרובות, שימו לב, זה הולך להיות אחד הנושאים שעל הפרק ואוכלוסיית הגיל השלישי היא כוח אלקטורלי משמעותי אותו יש לקחת בחשבון.

 

יעקב זיו,

לשעבר יו"ר וועדת הגיל השלישי כפר ורדים

 

 

כפרניק yz_0 שקופים

 

 

**

 

להלן תגובת המועצה:

אנו מבקשים להודות ליעקב זיו על שהעלה לסדר היום סוגיה חשובה זו להתייחס אליה בהרחבה.

ניתוח תקציב של רשות מקומית דורש היכרות עמוקה עם התחום וקל להבין כיצד ניתן לשגות בניתוח הנתונים ולהסיק מסקנות שגויות לחלוטין גם מנתונים נכונים לכאורה.

תקציב המועצה מציג את המקורות (ההכנסות) והשימושים (ההוצאות) בהתאם לכללי משרד הפנים. התקציב אינו מחלק את ההוצאה לפי קבוצות גיל ולא ניתן לגזור ממנו מה מקבל תושב בן 30, בן 50 או 70. ייתרה מכך, רוב התקציב מופנה לשירותים ממלכתיים ושירותים אלו ניתנים על פי חוק ולא על פי קבוצות גיל, תוך שהרשות מחויבת להשתתף בהם.

כמובן שתקציב המועצה כולל פעולות רבות לטובת הגיל השלישי, מועדון הזהב מוחזק על ידי המועצה. מחלקת הרווחה עוסקת בפעולות רבות לטובת הגיל השלישי בין אם קפה בוקר ובין אם פעולות פרטניות אל מול בודדים ומשפחות, רוב לקוחות קתדרה בכפר הם מהגיל השלישי ועוד. חשוב לציין כי במועצה לא מוכר מחסור בפעילויות או תקציבים לגיל השלישי, אם כבר אז להיפך יש פעילויות רבות ומחסור במקום.

ככלל המועצה אינה מתקצבת תושבים בשיטה הפרסונלית, אלא מתקצבת פעילויות שונות – בעיקר כאלו שלא תוכלנה להתקיים ללא מעורבות המועצה. החריג היחיד הוא הנחות ארנונה שניתנות במישרין לתושבים זכאים, ואשר עיקרן מופנה לאוכלוסיית הגיל השלישי.

מועצת כפר ורדים מעניקה הנחות ארנונה של מעל למיליון ורבע שקלים. לפני למעלה מעשור קיבלה המועצה החלטה להפחית משמעותית את כל הנחות הארנונה, למעט הנחות לפנסיונרים שנותרו בעינן. כך נקבע לגבי נכים, אימהות חד הוריות, משפחות עם קשיים כלכלים ועוד. לעומת זאת קבעה המועצה כי התושבים בגיל השלישי יקבלו את ההנחה המקסימלית הקבועה בחוק, ובכך הם מופלים לטובה לעומת קבוצות אחרות. כיום החלק הארי של הנחות הארנונה מיועד לתושבים בגיל השלישי.

 

הערה לגבי תקציבים ממלכתיים:

יעקב מנתח לעומק את השתתפות המועצה בתקציבים ממלכתיים – חינוך ורווחה – מבלי לקחת בחשבון את העובדה שהרשות המקומית מחויבת(!) לממן שירותים ממלכתיים אלו, ובלי להתייחס לעובדה שתקציב הרווחה כולל בתוכו פעולות רבות לטובת הגיל השלישי.

תקציב החינוך כולל הרבה מאוד תשלומים לטובת צרכים מיוחדים וכלל לא נכון לשייכו לקבוצת אוכלוסייה מסוימת. מדובר באגרות תלמידי חוץ, הסעות, סייעות וליווי העולים ממון רב.

נכון שהמועצה משקיעה הרבה בחינוך, אולם אל מול השקעה זו עומדת השקעה משמעותית של ההורים. מבחינה זו אין ספק שבכפר ורדים הקבוצה המתקשה יותר לשאת את יוקר המחיה אינה קבוצה הגיל השלישי אלא דווקא משפחות צעירות אשר אינן נהנות מהנחות ארנונה או אחרות.

הניתוח המלא של תקציבים אלו מראה כי תקציב הרשות תומך באלו הזקוקים לתמיכה ומאפשר פעולות רבות לטובת כל הגילאים. כך נכון וראוי בחברה המאמינה בערבות הדדית.


0 תגובות

 1. יוסף עודה הגב

  הגיל השלישי
  אנחנו הנציגים של פרויקט גולדן וילג’ הנבנה בימים אלה בכפר רצינו להפנות את תשומת לב כל אוכלוסיית המבוגרים כי הפרויקט מיועד לכלול שטחים רבים המותאמים לגיל השלישי כגון בריכת שחיה מחוממת , מכון כושר , מכון ספא וטיפולים , סאונה וג’קוזי , אודיטוריום , אולם לפיסול ועב’ חימר , אולם התעמלות , אולמות לחוגים והרצאות ועוד…
  כאן המקום להדגיש כי כל השירותים הנ”ל יותאמו לצרכים של הגיל השלישי…
  בנוסף לשירותים הנ”ל אנו מתכוונים להקים מרכז מסחרי קטן המיועד לשרת את אוכלוסיית הגיל השלישי במיוחד בנוסף למרכז רפואי מיוחד.
  השירותים יהיו פתוחים גם בפני תושבי הכפר בחלקם ללא תשלום או בתשלום סביר.

  הבעיה שמנהלי הכפר ובמקום לדחוף ולעודד פרויקט שכזה מחפשים כל דרך אפשרית כדי לעכב בדרישות שונות ומשונות.
  תכניות שנמסרו למהנדס המועצה ביום 26.10.17 זכו להתייחסות רק בסוף דצמבר וזאת לאחר פניות חוזרות ונשנות ???!!! דבר שעיכב מתן היתרי בניה.
  חברי האופוזיציה מצידם קופצים על כל הזדמנות כדי לנגח את ראש המועצה על חשבון הפרויקט.
  לסיכום לא ממליץ לאף יזם להתקרב לפרויקטים בכפר … הנהלת הישוב וחברי המועצה משני הצדדים לא יודעים לפרגן לפרויקטים טובים וחיוניים וחבל !
  חשבנו להשתתף במכרז לבניית דירות בשלב ב’ של הכפר אך ירדנו מזה.

 2. טובה פריאל-שטרן-חברת ועד מועדון הזהב הגב

  הבהרות לגבי תפקוד מועדון הזהב

  התיחסותי לתשובתה של המועצה.
  אני מבקשת להבהיר את המשפט: "מועדון הזהב מוחזק על ידי המועצה" מכיוון שמועדון גיל הזהב, הוא מבנה ציבורי של המועצה. המועצה משלמת רק עבור המים,ניקיון, חשמל וחימום. הקפה והמאפה… עלינו הפעילות התרבותית המגוונת: הרצאות ,מופעים ממומנים ע"י המועדון ללא תמיכה כספית של המועצה. טיולים שהמועדון מוציא הוא על חשבון המטייל.לשכת הרווחה תומכת ועוזרת (כנראה ) לפרט שזקוק לסיוע. לא שייך למועדון. המועדון אחראי רק על התכנים של שעות הפנאי של המבוגרים בכפר. הועד לא אחראי על כלל הגימלאים בכפר .על מצוקותיו ובעיותיו.
  . לגבי פיסקה זו שהמועצה ענתה : "מחלקת הרווחה עוסקת בפעולות רבות לטובת הגיל השלישי בין אם קפה בוקר ובין אם פעולות פרטניות אל מול בודדים ומשפחות," התשובה : אין קשר למועדון.
  מתשובת המועצה:" חשוב לציין כי במועצה לא מוכר מחסור בפעילויות או תקציבים לגיל השלישי, אם כבר אז להיפך יש פעילויות רבות ומחסור במקום."
  המועדון לא מתעסק עם הנחות וחוקים ולא מוזרם אליו כסף .נכון,יש בעיה עם מחסור במקום
  היינו בשמחה מרחיבות את הפעילויות במועדון,יש בכפר אנשים מבוגרים שהיו שמחים לצאת מהבית ולהיפגש עם עוד אנשים כדי לצאת מהבדידות.המועדון צר מלהכיל את הרצונות של המבוגרים .במועדון יש רק אולם וחדר אחדנוסף.אוכלוסיה ותיקה זו מבקשת שכל המיפגשים והאירועים יהיו במתחם עצמו ולא לפזרם בכל מיני מבנים אחרים.
  טובה-ועד מועדון הזהב

 3. יעקב הגב

  טובה שטרן חושפת בפשטות וביושר את הפוליטיקה של המועצה.
  ראו את מבנה הפלסטיק העלוב שעלה מעל 40 אלף שח בחורף דולף ורטוב ומים זורמים על הרצפה והמזגן לא מחמם ובקיץ רותח כמו GREEN HOUSE והמזגן לא מצליח לקרר.
  מילים
  ועוד מילים
  ועוד יותר מילים
  ודובר מועצה שבטוח (ואולי צודק) שאנשים בעיקר המבוגרים פשוט נטונטנים.

 4. יעקב זיו הגב

  תקצוב הגיל השלישי
  תודה למועצה שהגיבה לכתבה זו.
  איני רוצה להיכנס לוויכוח האם הגיל השלישי מקבל את כל צרכיו או מקופח . במקום זאת כדאי לאוורר כמה עובדות:
  • הקמת וועדת הגיל השלישי הייתה יוזמה של סיון בתחילת הקדנציה הזו.
  • תכנית הפעילות של הגיל השלישי, המוזכרת בסוף הכתבה שלי ,הוכנה ע”י הוועדה לבקשתו של סיון.
  • מליאת המועצה אישרה ותקצבה את התכנית לפני כשנתיים.
  • מאז כלום לה קרה וזה מה שהביא להפסקת פעילות הוועדה והתפטרות חבריה.
  במקום להתווכח בואו נסתפק בזה שסיון יקיים את החלטת המועצה.

  אם המועצה תפרסם את תכנית הפעולה של הגיל השלישי, הקוראים יבינו שאינה קשורה לפעילות התרבות הברוכות של מועדון הזהב או קתדרה, אלא מכסה צרכים חיוניים נוספים שאינם מסופקים בפעולות התרבות.

 5. יחי הפוליטיקה הגב

  למי להאמין? ליחיאלי אומר: מועדון הזהב מוחזק על ידי המועצה או….
  למי להאמין?
  לראש המועצה יחיאלי אומר: מועדון הזהב מוחזק על ידי המועצה.
  או
  לגברת טובה מתנדבת שנים בוועד מועדון הזהב המבהירה:
  “מועדון הזהב מוחזק על ידי המועצה” מכיוון שמועדון גיל הזהב, הוא מבנה ציבורי של המועצה. המועצה משלמת רק עבור המים,ניקיון, חשמל וחימום. הקפה והמאפה… עלינו הפעילות התרבותית המגוונת: הרצאות ,מופעים ממומנים ע”י המועדון ללא תמיכה כספית של המועצה. טיולים שהמועדון מוציא הוא על חשבון המטייל.

 6. חיים לןיט הגב

  אזרחים ותיקים
  מתוך : יועץ לענייני אזרחים ותיקים ברשות מקומית,

  חוק האזרחים הותיקים, התש”ן – 1989

  חובת מינוי יועץ לרשות מקומית

  (א) רשות מקומית תמנה, מבין עובדיה, עובד שדרגתו מנהל מחלקה לפחות,

  להיות יועץ לרשות המקומית באותה רשות : היועץ לרשות המקומית ימלא את

  התפקיד האמור, נוסף על כל תפקיד אחר שהוא ממלא ברשות המקומית.

 7. חיים לויט הגב

  Easy. Take a look at the
  Easy. Take a look at the Budget for 2018, and you will see ZERO, ץ I
  I have a copy and would be happy to show you. NADA, for the Moadon

 8. חיים לויט הגב

  Coming to Moatza meeting Jan
  Coming to Moatza meeting Jan 8, tomorrow at 8 PM. Let them see you even if you say nothing. Come. s

 9. צעיר שיהיה זקן הגב

  מסך עשן
  סיון אלוף האלופים. עולה על כל סביבתו לא מדייק לחלוטין
  והגיע הזמן שמתנבי המועדון יפרסמו את כל בקשותיהם שהוגשו שנים למועצה יעקב היה עדין ואנו מצפים לפירסום מפורט של קבוצת המתנדבים תחשפו. מהם עם מבנה חדש מה עם תוספת חדרים וע

 10. ממאוכזבי סיון הגב

  כפים
  עליזה את תותחית
  כפים כפים כפים
  לסיון באש ובמים

 11. אחד מהגיל השלישי הגב

  שקופים
  נראה לי שראש המועצה וחברי המועצה ,חושבים ויוצאים מתוך הנחה שכל האוכלוסיה בני הגיל השלישי ,צריכים לבלות את זמנם רק…..בקופת חולים.

השארת תגובה

Array
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן