פה אחד


כפרניק אתר אינטרנט קהילתי כפר ורדים גליל מערבי
עודד שלומות

מליאת המועצה: תמיכה כללית בהסכם המייסדים ושינוי גבולות מוניציפליים בין כפר ורדים למעלות תרשיחא

כפרניק 20180611_214027 פה אחד

מליאת המועצה: תמיכה כללית ב"הסכם המייסדים" ו"הסכם שינוי גבולות מוניציפליים" בין כפר ורדים למעלות תרשיחא

 

המשמעות: מהלך אסטרטגי לקיבוע הטבות המס לכפר ורדים ואזור תעסוקה בשטח מעלות-תרשיחא עם חלוקת הכנסות חצי-חצי

 

עוד אושר: תב"ר של 200 אש"ח לתכנון והגשת תכניות החלפת שטחים בוועדת גבולות

**

בישיבת מליאת מ.מ. כפר ורדים שנערכה אמש, הצביעו כל החברים שנוכחו בדיון על אישור ההסכמים, "מייסדים" להקמת מינהלת א.ת. המשותף ו"החלפת שטחים", הנוגעים להחלפת השטחים עם מעלות תרשיחא.

ההסכמים גם אושרו לאחרונה במועצת העיר מעלות-תרשיחא.

בתכנית: קבלת כ-20 דונם לטובת כפר ורדים באזור "המדרשה" הנטושה הצמודה ליפה נוף והכנסת הכפר לטווח 9 ק"מ מהגבול וביטול חסם הטבות המס; והעברת 230 דונם של אזור התעסוקה בשלב ג' מכפר ורדים למעלות-תרשיחא, תוך שמירת חלוקה שווה בהכנסות, ובמטרה לאפשר לכל א.ת. ליהנות מאותן ההטבות והמענקים תחת "שטח" מוניציפלי של עיריית מעלות-תרשיחא.

תמכו: סיון יחיאלי, נורית שפירא, ציפי דיקמן, דבירה גזית, איריס וקנין, יואב ניצב, עופר כהן ומאיר גרינפלד.

נעדר מהישיבה: יורם איילון (היה בפגישה שנקבעה קודם עם שר השיכון).

כבר לפני מספר חודשים אושרה במועצה התחלת התהליך, בהבטחה שההסכמים יובאו לאישור נוסף. יש לציין כי האישור הקודם היה ברוב קטן של חברי הנהלת המועצה, בהימנעות ניצב ובהתנגדות דיקמן, גרינפלד ואיילון שהזהירו, אז, כי המהלך יוביל לאיחוד עם מעלות-תרשיחא ומסכן את עצמאות הכפר.

חלקו הארי של הדיון עסק בהשגות של חברי המליאה על איכות ההסכם, הביטחונות והסיכונים הכרוכים בו. גרינפלד אמר כי ההסכם איננו מספיק טוב ומלא חורים והגיש מסמך מפורט עם התיקונים וההבהרות הנדרשות, בעיקר על מנת להבטיח את השליטה המשותפת בא.ת., שימצא באחריות הועדה המקומית לתכנון ובניה במעלות, בה אין לכפר ורדים נציגים והשפעה.

גם ניצב, שפירא, וקנין ודיקמן הביעו חששות בנוגע להגנות על התכנון "הירוק" של א.ת. שיהיה סמוך לבתי תושבי שלב ג', כמו גם מסעיפים שונים הנוגעים לשליטה במינהלת, אופן הקמתה, חלוקת הרווחים, פתרון סכסוכים ועוד.

היועץ המשפטי של המועצה, עדי הרטל, הסביר כי ההסכם הוא שלב ראשוני בתהליך ארוך שתחילתו פניה למשרד הפנים לאישור החלפת השטחים. בהמשך הדרך יגובשו הסכמים נוספים הנוגעים, למשל, לחלוקת המניות במינהלת אזור התעסוקה, מינוי דירקטורים, מנגנוני בוררות וכו'. בכל מקרה, הסביר הרטל, כל חלוקת מניות, הכנסות, החלטות וכו' תהיה תמיד באופן שוויוני בין שתי הרשויות.

יחיאלי הוסיף כי שתי הרשויות גם סיכמו וחתמו על "הסכם שיפוי הדדי", למקרה שמשרד הפנים יבקש לחלק את ההכנסות באופן אחר מהמוסכם – וזאת על מנת להבטיח בכל תנאי חלוקה שוויונית בהכנסות.

הרטל הסביר כי כבר בתב"ע נקבע כי לשני מהנדסי הרשויות זכות וטו, וכי יהיה קשה לשנות או לעקוף את התב"ע הירוקה. עוד הוסיף, כי במידה ורוצים להוסיף חיזוקים ואיזונים עתידיים, כדאי לעשות זאת דרך שינוי התב"ע.

גרינפלד העיר כי קבלת החלטות כאלו ערב בחירות, מנוגדת לחוזר מנכ"ל משרד הפנים. הרטל השיב כי אין לך כל סימוכין, אלא להיפך – המועצה חייבת להמשיך ולתפקד בנושאים האקוטיים לרשות.

יחיאליי אמר כי לעולם אין ודאות מוחלטת בהצלחת המהלך, אבל יש כיוון ברור, וצריך לקדם אותו. הוא ציין כי ישנה כיום הסכמה רחבה במשרדי הפנים והאוצר לתמיכה במהלך, שמשמעותו קיבוע הטבות המס לכפר ורדים בסדר גודל של 40 מיליון ₪ לשנה לכיסי התושבים, בשעה שהסיכונים זניחים. הוא ציין כי ישנם רעיונות שונים לשימוש בשטח, כמו הקמת "קיבוץ עירוני" במדרשה. עופר כהן הוסיף, כי ניתן בשלב ראשון להציב במקום קרוון מגורים.

 

לפני ההצבעה ביקש גרינפלד, יו"ר "אופק", חמש דקות להתייעצות עם דיקמן חברתו לסיעה ועם עופר חלה מועמד הסיעה לראשות המועצה.

כאמור, למרות התנגדות "אופק" להצעה לפני מספר חודשים, התנגדות חלה בעבר (כולל אמירתו ערב הישיבה: ההחלטה כאשר "החרב מונחת על הצוואר". האם להקטין מאד את פוטנציאל שטחי התעסוקה והתעשייה שלנו בתמורה להעלאת הסיכוי בקבלת הטבות המס? היא רעה), ו"ההסכם הגרוע" כפי שהוצג בתחילת הדיון – הצביעו חברי "אופק" בעד אישור ההסכמים.

לשאלתנו, לאחר הישיבה, על השינוי בעמדת "אופק", השיב גרינפלד: בדיון הקודם התנגדנו לחלופי השטחים, כי חשבנו שהיה צריך לחפש פיתרון אחר להשגת הטבת המס ולא לוותר על שליטה מלאה באיזור התעשייה של שלב ג'. לצערנו היינו בדעת מיעוט. 
לקראת הדיון אמש קיבלנו לראשונה טיוטות ההסכמים. לאחר ניתוח החומרים, שלחנו מסמך מפורט למליאת המועצה עם הערות ושאלות שזכו להתייחסות ע"י היועץ המשפטי של המועצה. ההסכם אינו טוב, ומיטיב עם מעלות, ע"ח כפר ורדים; אבל הסכמנו להצביע בעד חילופי השטחים, על מנת לתת סיכוי להמשך קבלת הטבות המס בשנת 2019 ואילך. במקביל נמשיך להילחם על חוזה אזור התעשייה.

יחיאלי בתגובה: אין בהסכמים העדפה של מעלות ע״ח כפר ורדים, זו הדרך של אופק לתרץ את שינוי ההחלטה שלהם, שינוי עליו יש לברך.

 

 

כפרניק 20180611_214027_0 פה אחד

 

 

 

* מיד לאחר מכן אישרה המליאה פה אחד גם הצעתו של יואב ניצב: היועץ המשפטי יציג למועצה תוך 30 יום הצעה לשינוי תקנון התב"ע, בין היתר להבטחת איכות הסביבה באזור התעסוקה המשותף.

הרטל אמר כי יש לו מספר רעיונות בנושא זה ובאיזונים אחרים הנדרשים במינהלת המשותפת.

 

* כן אושר פה אחד תב"ר בסך 200,000 ₪ לטובת תכנון והגשת תכנית החלפת שטחים בוועדת גבולות, במימון עמלה גלובלית.

מנכ"לית המועצה, ורד אמר, הסבירה כי מדובר במדידות ותכנון, כולל השטח בין המדרשה לכפר.

  

* המועצה גם אישרה פה אחד למבקר המועצה החדש, רן ליאון, שאמור להתחיל השבוע בתפקידו, לעבוד בעבודה נוספת שאינה ביקורת פנים ברשות מקומית (עניין פרוצדורלי).

המבקר יועסק במועצה כמבקר פנים וממונה על תלונות הציבור בחצי משרה.

 

עוד טרם הדיון עדכן ראש המועצה בשני נושאים:

הדיון בקבינט המדיני בטחוני בנושא מיגון הצפון נדחה לתחילת חודש יולי. קיימים פערי מיגון והתראה ניכרים וקשיים באחריות על "הרצף התפקודי" בחירום. יחיאלי: שוחחתי בנושא עם אלוף מיל. אודי אדם מנכ"ל משרד הביטחון ועם אלופי הצפון והעורף – ויש אחידות דעים בצורך בפתרון לפערים.

 

מערכת החינוך נמצאת בהכנות למפעלי הקיץ ולשנת הלימודים הבאה. לדברי יחיאלי, הפיקוח על מחירי הקייטנות והצהרונים מייצר "תרבות עוני" וחוסר עשיה. הילדים וההורים יקבלו תכנית שהמדינה הגדירה כ"תקרה". לדבריו, אנחנו נמצאים בשנים האחרונות בעומס רגולטורי הולך וגדל המשפיע בכל תחומי החיים ובעיקר בחינוך, בתשלומי הורים, בפיצול כיתות, בקייטנות ולאחרונה גם בצהרונים. הוא הסביר כי המועצה רצתה להמשיך את היול"א במתכונת המוצלחת הפועלת מעל עשרים שנה, אבל בשל הדרישות המחמירות של מקור אספקת האוכל (כשרות ומשרד הבריאות), לא התאפשר הדבר. לדבריו, פעילות כזו במתקני המועצה, שלא במסגרת החוק, היא עבירה פלילית.


0 תגובות

 1. אריק הגב

  צהרונים… בשביל ההגינות…
  עודד.. נא עשה ראיון עם מפעילות היולא
  ונשמע לא רק אתמול הצד של סיון שדואג להצדיק
  את קיום המתנס בכל מחיר.

 2. דודו הגב

  הטבות מס
  סיעת אופק ציפתה מראש המועצה ויור קו עימות
  למצוא פתרון אחר רק שכחו שהוא לא נספר
  במשרדי הממשלה

 3. בכר הגב

  צוקהרה עם בורג לאחור של אופק
  שהתיישרו עם סיוון. פדיחה…

 4. בן הגב

  עופר חלה יצאת פיתה
  מתנגד
  לא מתנגד
  מתנגד
  לא מתנגד
  תומך!

 5. שרון הגב

  מהלך מחוץ לקופסה של סיון
  רק חבל שלא הביאו להצבעה
  איחוד ישובים עם מעלות
  מועצה מיותרת.
  חוסר יכולת של סיון הביאה למהלך הזה.

 6. אבי הגב

  מר חלה..זאת הנהלות של טירון
  מר חלה..זאת הנהלות של טירון פוליטי…
  אחרי 5 שנים כחבר מועצה, אולי תלמד !!!

 7. אופק הגב

  חלה, טעות ועוד טעות ועוד
  חלה, טעות ועוד טעות ועוד טעות…
  זו התוצאה של חוסר נסיון פוליטי !!!
  מתי תפנים שאתה לא בכיוון ???

 8. מודאג הגב

  הטבות מס
  אי אפשר לרוץ לראשות המועצה ולהתנגד להטבות מס זה לא קונה קולות. זו הסיבה שאופק שינתה את דעתה. מאד עקבי.

  “פני הדור כפני הכלב” אמרו חז”לינו, דהיינו הפוליטיקאים ברשויות המקומיות דומים לאלה במישור הארצי. בהצלחה לכולם.

 9. ממאוכזבי עופר כהן הגב

  עצוב

  כל כך שקוף תואם סיון … הכל באותה מנגינה בושה וחוצפה הסיכוי שלו להבחר בקוו הצמוד של סיון לא יביא לו מנדט אחד וכמו שסיון הבין שעדיף לנתק מגע גם אתה תפנים סבלנות

 10. רן הגב

  חוסר נסיון מונציפלי
  תחזיקו אותי !!!
  אייל שמואלי – מקורבו של סיון ומי שהיה ראש המטה שלו בבחירות לראשות המועצה שוקלללל להתמודד…
  עוד מועמד חסר נסיון מונציפלי !!!
  אלו הפתעות עוד מצפות לנו ???

 11. איל הגב

  לרן ,מודאג או נכון יותר כהן
  למה נלחץ כהן
  סיון הלך השאיר אותך לבד אוייייי אווווי. בסוף תפנים מלא לעשות כלום לתפקיד שלא תעשה כלום. חבל על זמנך פנה בכבוד

 12. צחי הגב

  בכר דודו בן

  … חבל על זמנך.

 13. חבר אופק הגב

  טירון פוליטי?????
  מי שמדבר…????
  עופר חלה אמנם מגיע לישיבות מועצה אבל הוא איננו חבר מועצה.

 14. אהרון הגב

  מה עשה השבוע אייל שמואלי

  האם הלך לקבל את ברכתו לפני הכרזתו על ההתמודדות ?? מעניין מאוד !!!

 15. דוד הגב

  אייל שמואלי …..

  אייל שמואלי …… שלא תגידו שמהבחירות לא יוצאים גם דברים חיוביים !!!

 16. אופקיסט הגב

  האם נכונה השמועה שאייל שמואלי

  האם נכונה השמועה שאייל שמואלי …..נשמח להתייחסות של שמואלי…

 17. דני הגב

  המדיניות של אופק היא להתנגד,
  המדיניות של אופק היא להתנגד, להתנגד ועוד פעם להתנגד !!! ועופר חלה בס”כ ממשיך את הדרך….

 18. אורית הגב

  ציפי דיקמן – הקול השפוי
  ציפי דיקמן – הקול השפוי והמתון באופק !
  המשיכי בדרכך, אנחנו איתך !!!

 19. אופק הגב

  אייל שמואלי יקירי!
  ניהול מפעל
  אייל שמואלי יקירי!
  ניהול מפעל קטן לציפויים וצבע בקיבוץ אלונים – ALGAT, אנו דומה בכלל לניהול מועצה מקומית!
  רד מהעץ ושמור על מקום העבודה שלך…

 20. אופק הגב

  אייל שמואלי – מקורבם של מר
  אייל שמואלי – מקורבם של מר שלמה בוחבוט ושל יזם בית החולים הסיעודי – סגן ראש העיר מעלות ליאור לסרי שוקל להתמודד…
  וואוו…בשורה “משמחת” לתושבי כפר ורדים…..

 21. ליאור הגב

  התרגשות רבה במטהו של יזם בית
  התרגשות רבה במטהו של יזם בית החולים הסיעודי וסגן ראש העיר מעלות – ליאור לסרי לקראת הכרזתו של מקורבו שמואלי על התמודדותו לראשות המועצה!!!

 22. יואב הגב

  מישהו מפחד….
  לאור כמות הלייקים לפוסטים נגד חלה ושמואלי- מישהו מפחד כאן….

השארת תגובה

Array
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן