לעצור החלפת השטחים


כפרניק אתר אינטרנט קהילתי כפר ורדים גליל מערבי
עדי גרינפלד

בשל הסיכונים, לעצור החלפת השטחים עם מעלות. המועצה: מהלך אסטרטגי להטבות המס ולהכנסות הארנונה

כפרניק 96_2 לעצור החלפת השטחים

עדי גרינפלד: בשל הסיכונים, לעצור החלפת השטחים עם מעלות. המועצה: מהלך אסטרטגי להטבות המס ולהכנסות הארנונה

 

התייחסות לאגרת המועצה בנושא החלפת שטחים עם מעלות

עדי גרינפלד, תושבת הכפר משנת 1986 וחברת מועצה לשעבר

 

בתגובה לאיגרת לתושב בנושא החלפת שטחים מיום 13.3.2018, פניתי לראש המועצה ובהמשך גם לחברי המועצה במכתב שכלל את עיקרי הדברים המובאים כאן.

לדעתי ההסכם כולל שינוי בלתי הפיך לרעת עתיד הכפר וסיכונים רבים שלא שוקללו בהצגת הדברים במסמך המועצה.

אין לקבע עובדות בלתי הפיכות כמה חודשים לפני הבחירות לרשות המקומית – ההסכם אינו מאוזן ופוגע בסיכוי היחידי שיש לכפר ורדים לאזור מסחרי קטן השייך לכפר, יחידי להזכירכם. אזור שיכול לשרת את תושבי הכפר ואת התושבים הרבים שמצטרפים לאזור מכורך הנסיבות. אזור שיבנה בהתאם לקריטריונים ועיצוב הכפר, ולא עוד מבנים שלא מתאימים לאופי ולעקרונות "המייסדים" שבנו את הכפר.

לאור התנהלות עיריית מעלות-תרשיחא בנושא גבעת האורנים, אינני חושבת שאפשר לסמוך על הסכמים עתידיים. אני מאמינה ששטח קטן ואזור מבני מדרשה נטושים, ללא רצף טריטוריאלי וללא קשר מהותי לכפר ורדים, יחשב מצג שווא בפני השלטונות, ולא יביא לנו את הנחת המס הנכספת.

יתכן מצב שגם נמסור שטחי הכפר יקרים ונדירים וגם בסופו של דבר לא נזכה בהנחה.

ההיפך, שלטונות המס יכולים לטעון להסכם שנועד רק להשגת ההנחה ולדחות את תביעתנו.

 אני מציעה לדחות את ההחלטה , להביא את הנושא לציבור בשקיפות ולשמוע את דעת התושבים,

להקים צוות לשיקול וביצוע "due diligence", בדיקת נאותות, לפני קבלת החלטה גורלית כל כך.

יכול להיות שלראש המועצה יש סמכות משפטית, לטענתו, לחתום על ההסכם, אולם אין לו את הסמכות הציבורית לנדב שטחי הכפר כמה חודשים לפני הבחירות.

 

 

כפרניק 96_1 לעצור החלפת השטחים

 

 

ראו טעוני המפורטים כנגד ההסכם :

 

1.         לקח שנים ומאמץ רב למי שהיה ראש המועצה דאז אריה ברן להשיג את אזור התעסוקה ״תעסיקה״ כפי שנקרא אז כיוון שלכפר ורדים לא ניתן בסופו של דבר חלק בארנונה של תפן כפי שהובטח לכפר עם הקמתו. (כידוע, לאחר מאבקים ומאמצים של שנים רבות אמורים לקבל חלק מזערי מהכנסות הארנונה של תפן.)

2.         ויתור על שטח המשויך לכפר ורדים הוא צעד בלתי הפיך, ויקבע את גורל האופי של האזור המסחרי והתעשייה לעתיד לבוא.

3.         התכנית המפורטת של התנהלות מנהלת משותפת היא אופטימית למדי ולא לוקחת בחשבון סיכונים אפשריים המבוססים על ניסיון העבר בהתנהלות מול עיריית מעלות:

א. הקמת חברה כלכלית לניהול משותף – עלויות ההקמה והניהול השוטף של גוף נוסף שיתנהל מתוך התקבולים של ארנונה ויקטין את ההכנסות, אם יוותרו לחלוקה.

גם התכנית כיום מניחה ניהול משותף של אזור וחלוקת ארנונה על פי השיוך לכפר ורדים / מעלות. על פי המפה שהוצגה נראה שחלקה של כפר ורדים לא יורד מחלקה של מעלות, אולי אפילו גדול יותר.

ב. הטענה היא שההטבות למעלות הן משמעותיות הן לפיתוח והן לתעשיינים וליזמים שיבנו בשטח.

לדעתי יש לרכז את המאמץ בביטול על הפער הלא הגיוני בהטבת אלו משני צדי כביש אחד בין הישובים ולהשיג את ההטבה על בסיס שוויון הזדמנויות, וחוסר ההיגיון באפליה זו.

אזור המסחר והתעשיה החדש ישמש את האוכלוסיה משני הישובים, ולכן מתן הטבות לצד אחד בלבד לא הגיונית.

ג. לדעתי, התנהלות הניהול מתוך הסכם ללא שליטה בשטח, יחליש את נציגות כפר ורדים במנהלה המשותפת.

לא ידוע אם מעלות, אם בהנהגה זו או עתידית, יעמדו בהסכם (ראו הפרות בנושא גבעת האורנים!)

ד. תחזית ההכנסות אופטימית למדי, לא לוקחת בחשבון תקופת ועלויות ההקמה, הנחות ארנונה שיינתנו לעסקים בתקופה ראשונית לעידודם, עלויות הניהול ועוד עלויות לא צפויות.

יתכן ושנים רבות לא יישאר מה לחלק, אם האזור לא יאוכלס בקצב המתוכנן, ייתכנו גם עלויות שיחולו על המועצה.

יש לערוך תחשיב יותר ריאלי, אופטימי- פסימי בהתאם לכללי תכנית עסקית, הלוקח בחשבון, תרחישים שונים וכולל הסתברויות לסיכונים אפשריים.

למשל, סביר שבשנים ראשונות יהיה תמריץ לתת הנחות משמעותיות לעסקים בארנונה, ובכך לגבות הרבה פחות מהתחזית האופטימית שהוצגה.

ה. מבחינה תכנונית ועיצובית, המנהלת יכולה להתחשב רק בשקול הכלכלי או אחר שלא בשליטת המועצה, ובכך להקים מינימום מבנים לעסקים, בבניה לגובה, ללא פיתוח סביבתי נאות, בעלויות נמוכות.

לעיריית מעלות אזורי תעשיה ומסחר במקומות רבים ובגבולותיה, ולכן יש לצפות שאזור זה הצמוד לכפר ורדים יהיה מבחינתה בעדיפות נמוכה.

4.         נושא קבלת שטח המדרשה כדי להשיג מיקום לכפר ורדים הנמצא 9 ק"מ מהגבול זאת כדי לזכות להנחת הארנונה הנכספת לתושבי כפר ורדים:

א.         יתכן ושלטונות המס יראו בהסכם מצג שווא, וביצועו מתוך כוונה לקבל את הנחת המס.

מתוך המפות שהוצגו על ידי המועצה, אין רצף טריטוריאלי לכפר ורדים ואין מהות ממשית כיום להחזקת שטח זה.

גם אם המבנים ישופצו, ויועדו למטרה כלשהי, הרי שיהיו עלויות התחלתיות עוד לפני שבכלל ברור שהנחת הארנונה תאושר, וגם בלו"ז הקיים לא סביר שניתן יהיה לעשות שימוש בהם לפני סוף שנת התקציב הנוכחית.

ב.         דווקא מתוך המפות, ניתן לראות ששטח כפר ורדים נמצא במרחק 9007 מ' מהגבול ובתי כפר ורדים מגיעים ל- 9012 מ' מהגבול. ניתן להציג עובדות אלו לרשויות ולטעון שהחריגה מהמרחק הנדרש שנקבע שרירותית ללא התחשבות בעובדות בשטח. חריגה זו יכולה להיחשב אפילו ל"טעות מדידה" או "טולרנס" שיש להתחשב בו כאשר מדובר בישובים סמוכים.

ג.          בסעיף 3 להגדרת "יישוב מוטב" (ציטוט במסמך המועצה) מוזכר "אשכול 8 " במדרג החברתי כלכלי. לדעתי, בכך צריך לרכז את המאמץ, בעריכת סקר הכנסות ותיקון המדרג "אשכול 9" של כפר ורדים.

ד.         פקודת מס הכנסה המגדירה 9 ק"מ מהגבול, המצוטטת כבסיס לכל ההסכם, יכולה בעתיד להשתנות, לטובה או לרעה.

יש כאן הסכם הקובע עובדות בשלב התחלתי, כאשר התמורה או היתרונות הצפויים יתקיימו תוך סיכון, על בסיס הסתברותי.

כאמור, ההסכם איננו מאוזן בכך שוויתור על השטחים הוא ודאי בשלב הראשון של ההסכם והיתרונות הם בתכנון בלבד ונתונים לסיכונים עתידיים.

אם שלטונות המס לא יקבלו הסכם זה, עלול להתפתח ויכוח חדש, שיסיט אותנו מהעיקר המטרה:

עלינו להשיג את הנחת המס וההטבות בזכות ולא בדרך עקיפה, של וויתור על אזור התעשייה ומסחר יחידי, הקטן שהוקצה לנו.

תושבי כפר ורדים, כמו שאר תושבי האזור, נוסעים זמן רב למקומות עבודה, לקבלת שרותי בריאות, ולשירותים במרכז הארץ, מוציאים עלויות רבות בנסיעות ובהמתנה בעומסים בכבישים, גרים ומנהלים חייהם כאן בפריפריה, קרוב לגבול במהות, וכמה ס"מ לא משנים עובדות אלו.

5. לדעתי, מעלות-תרשיחא חייבת לנו פיצוי על האזור הנוראי מבחינה אדריכלית, שנבנה בגבעת האורנים. לא רק בשל חריגות הבניה, אלא בעיקר בגין שינוי האופי הכפרי של אזור כפר ורדים עם כל המשתמע מכך. כבר היום אנו שומעים על סכסוכי תושבים והרצועה הירוקה בתכנית, שעדיין לא השלמה, היא מינורית לעומת המגדלים התלויים מעל הכפר. בנוסף, לא נראה שהוכנו מבעוד מועד פתרונות תחבורה נאותים ושירותים ציבוריים לכל האזור שאמור לקלוט מאות המשפחות שיתגוררו בשכונה. עם אכלוס השכונה, כפר ורדים יצטרך להתמודד עם אוכלוסיה חדשה שתשתמש בשירותים הציבוריים של כפר ורדים, עובדה לא פסולה לכשעצמה בהינתן פתרונות נאותים לעומסים שייווצרו.

לאור זאת אולי היה צריך לטעון מול הרשויות של מעלות, בעלת אזורי מסחר ותעשיה רבים בשטחים הנרחבים שברשותה, קניון ומרכזים מסחריים אחרים, אולי דווקא כפר ורדים היה צריך לקבל את כל איזור התעסוקה –  "תעסיקה" או לפחות לקבל את השוואת הזכויות לאזור הסמוך מטרים בלבד מאתנו.

בקשתי היא לראש המועצה וחברי המליאה, שהחלטה בהקשר להסכם זה תדחה לאחר הבחירות, כך שיתאפשר הצגת הנושא בשקיפות לתושבי הכפר, לדיון ציבורי הכולל שקלול הסיכונים בתוך התחשיבים, ובשקוללם לקבלת החלטה שקולה ולא נמהרת. אין לוותר על הנכס המסחרי היחידי שברשותנו תמורת כל כך מעט שטח, והבטחה שהיא על כרעי תרנגולת.

 

להלן תגובת המועצה המקומית כפר ורדים:

המועצה אישרה בישיבתה האחרונה החלפת שטחים עם מעלות תרשיחא. מדובר במהלך אסטרטגי ומורכב שאנחנו עובדים עליו שנים ויביא לפתרון קבע להטבות המס ולהגדלה ניכרת של הכנסות הארנונה העתידיות מאזור התעסוקה. וועדת הגבולות של משרד הפנים תתבקש לקבוע בצו כי גבולה המוניציפלי של מעלות יחול על כל אזור התעסוקה תוך קביעת צו לחלוקת ארנונה בו כפר ורדים תקבל 50% מהארנונה של אזור התעשייה כולו. ניהול אזור התעסוקה יהיה על ידי מנהלת משותפת בה לכפר ורדים 50%. הדבר יאפשר לנו למצות את פוטנציאל ההכנסות מאזור התעסוקה שצפוי להניב כ-5 מיליון ש”ח ליישוב.

עוד תתבקש וועדת הגבולות לקבוע בצו – העברה של חלק מהשטח המוניציפלי של העיר מעלות, באזור המדרשה, לכפר ורדים. יש לנו תכניות למקום ובינהן הקמת “קיבוץ עירוני”. יוצא שהמקום נמצא פחות מ-9 ק”מ מגבול לבנון והדבר מאפשר לכפר ורדים להיכנס בדרך המלך לחוק המעניק הטבות המס. שווי הטבת המס הוא כ-40 מליון שקלים הנכנסים לכיסי התושבים. בסך הכל מדובר במהלך אסטרטגי שמיטיב מאוד עם התושבים ועם הרשות.


0 תגובות

 1. מדאיג ביותר הגב

  צודקת!!!
  כל הנעשה כמה חודשים לפני בחירות ובטח החלטות הרות גורל אסורות!!!@!@!@!!!!!@@@!!!!!!

 2. דוד הגב

  עדי את חסרה בהנהגה .
  עדי מאוד חסרה בהנהגה .

 3. רחלב הגב

  עדי, מסכימה איתך שאין לקבל
  עדי, מסכימה איתך שאין לקבל החלטות משנות מצב לפני בחירות. חסרה אינפורמציה,שקיפות והסברים לתושבים לפני מהלך כה חשוב.

 4. תושב לשעבר וקורא מתמיד של כפרניק הגב

  החלטה אסטרטגית: דונם, ״תיק 9000 מטר״, קיבוץ, מס ועוד…
  טענותיה של עדי במקומן וראויות להתיחסות רצינית יותר מאשר התגובה הנ״ל של המועצה.

 5. בכפר 15 שנה הגב

  תשובת המועצה
  מה מצפים מתשובת דובר המועצה שכנראה אינו מכפר ורדים, דובר זה תשובה רצינית אלה לעשות מהמקפצה על כולנו

 6. רק לא סיון הגב

  תתעוררו
  סיון בתגובות באחרונה מספק לוקשים.”אנימייצגאתרובהצושבים”סיון שומרעל האינרסים של מעלות.ראוסיפורהגדר.סיפור החלפתשטחים ועדת גבולותזה שנים ולא נקבל הנחה בארנונה

 7. שלמה הגב

  שומר הסף של מעלות
  הבנו נכשלת
  קח אחריות. לך הבייתה

 8. ס. המזגזג הגב

  סגנון ניהול חדש בגליל זיגזוג
  הוא עם קדימה .עם העבודה על הליכוד.גדר מול מעלות לסגור לפתוח. ערבים בשלב ג לא ניתן לעצר. אני אקפיא.
  יאלה. הבייתה

 9. לידיה גרינפלד הגב

  תגובה עלובה ורפה של המועצה להתנגדות לתוכנית ה’אסטרטגית’
  תגובת המועצה כל כך עלובה שזה ממש בושה לכל התושבים, לא רק למתנגדים לתוכנית ה’אסטרטגית’, כביכול.
  כך מסבירים לתושבים את התוכנית ? כך גם הסבירו לחברי המועצה את התוכנית וכך הסתפק יחיאלי בהצבעת ההסכמה של חברי הקואליציה שלו בלבד.

 10. תושב מתוסכל הגב

  עדי צודקת ברוב אם לא בכל
  עדי צודקת ברוב אם לא בכל טיעוניה.
  כפר ורדים אמור להתנהל במתכונת של “שיתופיות דמוקרטית”. מה שאנו חווים בתקופת ראש המועצה מוסקוביץ וביתר שאת בתקופת יחיאלי, זו התנהלות המאפיינת ראשי רשויות רבים כגון בוחבוט וסבג, התנהלות שכותרתה- זלזול וחוסר התחשבות בתושבים.
  מקווה מאוד שהתופעה תפסק בבחירות הקרובות. אגב, מערכת החירות בכפר מדשדשת, שלא לומר, כלל אינה קיימת.

 11. אטי הגב

  לעצור החלפת השטחים
  מסכימה עם עדי. ההחלטה על המהלך האסטרטגי כזה צריכה להתקבל רק אחרי הבחירות. כמו כן, טוב הייתה עושה המועצה אם הייתה נותנת לתושבים הסבר ענייני.

 12. יעקב זיו הגב

  חילופי שטחים
  1.כבר הערתי לכתבה קודמת בנושא, שהחלפת השטחים נראית כמו קומבינה נגד רשויות המס, כפי שעדי אומרת. מלבד זאת סכום ההטבות הוא קבוע. אם כפר ורדים יקבל עוד 30 מיליון זה ירד מהטבות לישובים אחרים. לכן לא נראה שהתרגיל יעבוד.
  2. גם אם הרעיון להחלפת שטחים הוא מבריק, הרי שקבלנו לרשותנו ישיבה דתית או חרדית ,נטושה. (לפי אינפורמציה מסיון). איננו יודעים למי שייכת הקרקע של המתחם והאם לא יהיו גורמים פוליטיים שירצו למלא את החסר, במוסד חינוכי דתי אחר. על כל הדברים האלה לא קבלנו הסברים מסיון.
  3. כאשר ימכרו המגרשים באזור התעשייה, שלא יהיה שייך לכפר ורדים, מי יקבל את דמי הפיתוח, כפר ורדים או מעלות. כמה כסף זה שווה?

 13. צילה. מבוגרת בת 81 הגב

  עדי

  עדי צודקת בכל הטיעון שכתבה. לא יתכן שמתקבלות החלטות במועצה מבלי להביא לידיעת התושבים, נעשים דברים כאילו הכפר הוא רק של סיון. הפכנו לכפר סיעודי גריאטרי אף אחד לא שאל לדעת התושבים מה דעתם בקשר לזה. ובניית שלב ג' שיכלול בניה לגובה, מה קורה פה ? ….. ???? צריכה להיות שקיפות בהחלטות חשובות כאלה ולשתף התושבים. טוב בבחירות נחליט

 14. אפרים הגב

  40 מליון
  עבודה בעיניים עלינו אפשר לעבוד על הכנסת לא. אין שום סיכוי שהתחבולה תצלח והפסדנו אזור תעשיה. מספיק ודי תפנה עכשיו את הכסא

 15. כל הכבוד למעלותרשיחא הגב

  סיון פעל נכון-זהו השלב להתאחד עם מעלות.
  שיתוף פעולה נהדר בין ראש עיריה פיקח לראש מועצה שמת להיות בהגדרה של סגן ראש העיר.

 16. שלמה הגב

  תעזבו זו בדיחה
  סיון הביתה
  זזו לא בדיחה

השארת תגובה

Array
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן