למה אין דירקטורים?


כפרניק אתר אינטרנט קהילתי כפר ורדים גליל מערבי
עודד שלומות

מאיר גרינפלד בהצעות לסדר: מעיינות זיו (התקבל) שמירה ומבני ציבור (נדחו).

אושרו 3 ת"ברים

כפרניק WhatsApp Image 2018-03-01 at 15.34.12 למה אין דירקטורים?

מאיר גרינפלד בהצעות לסדר: מעיינות זיו (התקבל) שמירה ומבני ציבור (נדחו)

אושרו 3 תב"רים

 

במליאת מ.מ. כפר ורדים שנערכה בתחילת השבוע, נערכו דיונים בשלוש הצעות לסדר שהעלה חבר המועצה מאיר גרינפלד:

 

הנדון: הצעה לסדר היום לישיבת מליאה  – פרישה מתאגיד המים מעיינות זיו

רקע: 

1. עם הקמתו של תאגיד המים והביוב מעיינות זיו היו למ.מ. כפר ורדים שני נציגים בעלי זכות הצבעה בדירקטוריון שנבחרו בהתאם לחוק והתקנות. נכון להיום, וכשנה וחצי, אין לכפר נציגות בעלת זכות הצבעה בדירקטוריון.

 מועמד המועצה, חבר המועצה, אל"מ במי"ל  יורם איילון, ממתין כבר למעלה משנה וחצי לאישור מינהל המים.

2.  העדר נציגים למ.מ. כפר ורדים בדירקטוריון תאגיד המנהל את מערכות המים והביוב בישוב פוגע  קשות באינטרס הציבורי של תושבי המועצה.

 

הצעת החלטה:

א.  מליאת המועצה תפנה לתאגיד המים בתביעה לאישור מידי של מועמד המועצה יורם איילון כחבר דירקטוריון בעל זכות הצבעה.

ב. מליאת המועצה תבחר תוך 30 יום מועמד נוסף לדירקטוריון תאגיד המים .

ג. במידה ותוך 90 יום לא יהיו למ.מ. כפר ורדים שני נציגים בעלי זכות הצבעה בדירקטוריון תפרוש מ.מ. כפר ורדים מתאגיד המים "מעיינות זיו".

בברכה, מאיר גרינפלד יו"ר סיעת אופק וחבר במ.מ. כפר ורדים

יורם איילון אמר במליאה, כי זו שערורייה שאין לכפר ורדים נציגים בדירקטוריון ואין לו מושג מדוע המינוי שלו מתעכב. לדבריו, לאחרונה התבקש להעביר בפעם השלישית (!) את אישור המועצה למינויו. על מנת שההחלטה תהיה בתוקף, נערכה שוב הצבעה מהירה לאשרור נוסף של המינוי.

עו"ד עדי הרטל, היועץ המשפטי של המועצה, ציין כי אין אפשרות חוקית לצאת מהתאגיד, לפיכך הסכים גרינפלד לשנות את סעיף ג' בהצעתו:

 ג. במידה ותוך 90 יום לא יהיו למ.מ. כפר ורדים שני נציגים בעלי זכות הצבעה בדירקטוריון, תגיש המועצה לממונה על תאגידי המים והביוב,  בקשה  לפרוש מתאגיד המים "מעיינות זיו".

ההצעה אושרה פה אחד במליאה.

ממעיינות זיו נמסר כי העיכוב במינויו של איילון איננו בתאגיד, אלא ב"ועדה למינוי בכירים" שהדבר נתון בידיה בלבד.

**

 

גרינפלד גם ביקש לדון בהצעתו כי: המועצה תקים ועדה לבחינת יעדים של מבנים ושצ"פ המורכבת מחברי מועצה ומעובדי מועצה בכירים. הועדה תכין פרוגרמה שתוגש לאישור מליאת המועצה תוך 30 יום. במהלך עבודתה תקיים שימוע בשקיפות מלאה לכל תושבי הכפר.

לדבריו, בכפר ורדים קיימת מצוקה של מבני ציבור המשפיעה על פיתוח פעילויות קהילתיות בכפר ויש לבחון ולאתר מה הם הצרכים הקיימים בישוב בטווח הקצר ובטווח של בין חמש לשמונה שנים קדימה.

יחיאלי ביקש להסיר את ההצעה מסדר היום וזאת משום שלדבריו הנושא נמצא בליבת העשייה של הנהלת המועצה ואין שום צורך לסרבל עם ועדה נוספת.

גרינפלד עמד על קיום ההצבעה והצעתו נדחתה ברוב קולות הנהלת המועצה / קואליציה.

 

**

 

גרינפלד גם ביקש להעביר הצעת החלטה הנוגעת לביצוע שמירה במקום תשלום היטל שמירה:

א.  מנכ"לית המועצה תשלח תוך 15 יום הודעה מאוזנת בכתב לכל תושבי כפר ורדים תחת הכותרת "ביצוע שמירה במקום תשלום היטל שמירה" .

ב. ועדת הביטחון מתבקשת להציע נוהל מחייב שיסדיר את היחסים בין המתנדבים ל"מפקח על השמירה" במועצה ויאפשר ניצול יעיל של המתנדבים. 

בדברי ההסבר להצעתו, אמר גרינפלד כי חוק העזר של כפר ורדים מאפשר שמירה בפועל כתחליף לתשלום היטל שמירה, אלא שהמועצה לא פרסמה אפשרות זו בצורה בולטת וכי תושבים שביקשו לשמור לא כונסו לדיון בנושא השמירה ולא קיבלו הדרכה כלשהיא במשך כל השנה. לדבריו, אותם תושבים גם קיבלו מכתב בלתי מאוזן ולא חתום האומר כי  "…תושב שלא יעמוד בהתחייבותו לאת המשמרות… , יחויב בהיטל על כל שנת על כל שנת הכספים. כמו כן תושב שלא יבצע את השמירה במלאה יחויב אף הוא באגרת השמירה…"

יחיאלי השיב כי המועצה פועלת בדיוק על-פי הנאמר בחוק העזר, והוסיף כי חלק גדול מהתושבים שהעדיפו להמיר את האגרה בשמירה בפועל, לא עמדו בהתחייבות ובמשימות, נרדמו בשמירה וכו' – ולכן אין סיבה לשנות את הנוסח האמור.

עופר כהן ציין כי כפר ורדים איננו קיבוץ וצריך לבטל את אפשרות השמירה העצמית.

ברוב קולות הקואליציה נדחתה ההצעה. 

 

 

 

כפרניק WhatsApp Image 2018-03-01 at 15.34.12_0 למה אין דירקטורים?

 

 

**

עוד במליאה:

המועצה אישרה את שם מתחם הגולדן וילג' לרחוב "דרך הורדים", וזאת לבקשת ועד הדיירים ולאחר שהשם הקודם שנבחר "אחוזת הורדים" נפסל בשל היותו מזוהה, אחד לאחד, עם החברה שמקימה את המתחם.

 

* אושר תב"ר בסך 260,000 ₪ להחלפת ראשי מערכת ושדרוג מערכות השקיה במימון משרד הפנים.

 

* אושר הגדלת תב"ר אמירים בסך 147,371 ₪ במימון משרד החינוך  לנגישות.

 

* אושר הגדלת תב"ר בטיחות בדרכים בסך 36,667 ₪ במימון 60% הרלב"ד, היתרה במימון קרנות הרשות.

 

**

הודעות ראש המועצה:

 

* נערך ביקור מוצלח של אלוף פיקוד העורף בכפר ורדים.

 

* תלמידי אמירים ותפן מחלקים לתושבי כפר ורדים שקיות כתומות למחזור. החלוקה בבתים.

 

* סיון יחיאלי ודבירה גזית יצאו בתחילת חודש מרץ לביקור קצר ב"כפר היהודים" בספרד, עמו יש לנו ברית ישובים.

 

* מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה ערך ביקור באשכול גליל מערבי. אנחנו בקשר עמו בנוגע להתנגדות לטורבינות הרוח. לאחרונה יש גם התנגדות גורפת מצד תושבי ינוח.

 

* הסתיים מכרז מוצלח לשכונת בנה ביתך בשלב ג' וסוכם על הקמת שכונה לאנשי צבא קבע.

 

* הסתיים המכרז למשרת מבקר המועצה ונערכת בחינת מועמדים.

 

* במהלך חופשת הפסח יופעל בכפר "בית ספר של החגים" לכיתות א'-ב'-ג'.

 

* הערת ביניים של מאיר גרינפלד: מה בנוגע לקבלת השטח ליד הבריכה. מדוע טרם בוצע. יחיאלי: הנושא בטיפול.

 

עוד בישיבה: תכנית אסטרטגית להחלפת שטחים עם מעלות תרשיחא

חריגות בניה בגבעת האורנים


השארת תגובה

Array
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן