הקרן לעזרה הדדית


כפרניק אתר אינטרנט קהילתי כפר ורדים גליל מערבי
אריה ברן

דו"ח 2017: ירידה קלה במספר החברים, 5 הלוואות בסכום כולל של כ-180 אלף שקל ויתרה של כמיליון ש"ח

כפרניק kfar vradum_3 הקרן לעזרה הדדית

דו"ח 2017: ירידה קלה במספר החברים, 5 הלוואות בסכום כולל של כ-180 אלף שקל ויתרה של כמיליון ש"ח

 

הקרן לעזרה הדדית של תושבי כפר ורדים, דוח תמציתי לשנת 2017

הקרן לעזרה הדדית של תושבי כפר ורדים הוקמה והחלה לפעול בשלהי 2001. הקרן משתייכת לעמותת "חוויה" המופעלת ע"י המועצה המקומית כפר ורדים.

מטרות הקרן (עפ"י תקנון הקרן) הינן:

1. לסייע במימון הוצאות מיוחדות עקב מקרי אסון.

2. לסייע במימון הוצאות מיוחדות לטיפול רפואי.

3. לסייע במימון מצוקה כלכלית זמנית.

הכנסות הקרן נובעות מתשלום דמי חבר של המשפחות החברות בקרן. סכום דמי החבר למשפחה צנוע ומסתכם ב-25 ₪ לחודש דהיינו, 300 ₪ לשנה למשפחה. התשלום נעשה באמצעות הוראת קבע לבנק.

כל תושבי הכפר זכאים ומוזמנים להצטרף כחברים לקרן.

בהנהלת הקרן חברים אריה ברן (יו"ר), תמי ריטוב עו"ס, מיכל ברק עו"ס – המחלקה לשירותים חברתיים, אלכס שחם רו"ח, ואורי אמיתי. כל החברים עושים עבודתם בהתנדבות, למעט מיכל ברק שהינה עובדת מחלקת הרווחה. לקרן אין הוצאות תפעול כלשהן, למעט הוצאות בנק.

מספר החברות בקרן :

מספר המשפחות החברות, שלהן הוראת קבע, עמד בתום שנת 2017 על 383. אליהן התווספו 8 משפחות חברות ששילמו במהלך השנה את דמי החבר במזומן.

לשם השוואה, בתום שנת 2016 עמד מספר המשפחות החברות שלהן הוראת קבע על 405 ולהן נוספו 12 משפחות חברות ששילמו במזומן. הירידה במספר החברים נובעת מסיבות שונות כמו עזיבת הכפר, ביטול הוראות קבע, אי הצטרפות משפחות חדשות, מצב כלכלי ועוד. בחודשי האביב והקיץ ננסה לגייס משפחות חדשות על ידי הצבת שולחן הקרן בימי שישי במרכז המסחרי.

הלוואות לחברי הקרן:

מאז הקמת הקרן ועד תום שנת 2017, קיבלו 60 משפחות החברות בקרן הלוואות בסכום כולל של כ-1,459,000 ₪ . מסכום ההלוואות, נפרעו 1,047,000₪ כ-72%, כך שיתרת ההלוואות שטרם נפרעה עומדת על כ-412 אלף ₪. ההלוואות מגובות בשיקים עתידיים לפירעון, בהוראות קבע ובערבויות. במהלך השנה ניתנו 5 הלוואות בסכום כולל של כ-180 אלף שקל.  

יתרת כספי הקרן:

יתרת כספי הקרן המופקדים בבנק הבינלאומי הראשון בכפר ורדים עמדה ביום 31.12.17 על כ-1,027,000 ₪ מהם כ-705 אלף ₪ בפיקדונות והיתרה בסך של כ-322 אלף ₪ בחשבון עובר ושב.

אנו קוראים לכל משפחות הכפר, שטרם עשו זאת, להצטרף לקרן לעזרה הדדית.

אם לא תזדקקו לכסף, ונקוה שכך אכן יהיה, תדעו שאתם מסייעים למשפחות מהכפר שנקלעו למצוקה מסיבות שונות, ונזקקות לו.

ניתן להצטרף לקרן, על ידי חתימה על טופס הוראת קבע שאותה ניתן לקבל מרותי מגזברות המועצה.


השארת תגובה

Array
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן