כנס הסברה – מכרז שלב ג לבני כפר ורדים



כפרניק 7778690 כנס הסברה - מכרז שלב ג לבני כפר ורדים

 

רוצים להכין שיעורי בית: ידיעה קודמת בנושא מגרשים בשלב ג’ לבני כפר ורדים

 



חדשות אחרונות