שידת אכסנה



למסירה שידת אכסנה מעץ מלא עם דלתות זכוכית

פרטים:
נעמי – 054-6560064
רחוב ארז 34



חדשות אחרונות