צאושו משה ומאשה

שם : צאושו
טלפון : 9977048
כתובת : חרמון 64