עזרה באריזהדרוש בדחיפות בחור לפני צבא או אחרי צבא לעזרה באריזה ובהכנת בית לקראת הובלה.

העבודה דחופה .לפנות לטל 0508611229חדשות אחרונות