למסירה כיסאותלמסירה 6 כיסאות מרופדים.
נמצאים בחניה של משפחת בן גמא לוטם 56.חדשות אחרונות