300 אש”ח לחינוך

מועצת כפר ורדים אישרה תב"רים לחינוך, לבינוי ולכלי רכב * סיבים אופטיים, בית עלמין ודשא סינטטי בחורשת בר-בת


 

מליאת מ.מ. כפר ורדים שהתכנסה אמש (שני, 8/3/21) – אישרה פה אחד שורת תקציבים מיוחדים (תב”רים – תקציבי בלתי רגיל).

לאחר דיון ארוך, אושר תקציב של 300,000 אלף ₪ עבור תכנית אב לחינוך, במימון “קרן עמלה גלובלית” (הכנסות המועצה משיווק מגרשים).

זהו סכום ראשוני מתוך כ-900,000 ₪, על פני שלוש שנים, המיועד להטמעת תכנית SBL (למידה מבוססת תהליכים חברתיים) במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית בכפר ורדים.

 

כפרניק 20210308_201414-scaled 300 אש"ח לחינוך
מליאת מועצת כפר ורדים מרץ 2021

 

חבר המועצה עופר חלה ביקש לדחות את ההצבעה. לדבריו, כבר נערך בבית ספר קשת פיילוט ראשוני לתכנית, ויש להציג לחברי המועצה את התוצאות, ובעיקר אילו “פערים” נועדה התכנית לסגור, והאם ניתן לראות שינויים במערכת. הוא הדגיש כי כפר ורדים הוא הרשות הראשונה בארץ שאמצה את התכנית ברמה יישובית, ואין עדיין כל “הוכחות” על יעילותה וטיבה בשטח. לדבריו, הגם שהתרשם מהמצגת שערך צוות החינוך לחברי המועצה, לא הודגש מספיק מה הן מטרות התכנית.

עופר כהן, יו”ר ועדת החינוך, הסביר כי חינוך איננו מדע מדויק, אבל הביע תקווה שיוכלו לראות בעתיד שינויים בסקר המיצ”ב של משרד החינוך הבוחן גם מוגנות סביבתית, ביטחון ועוד. תוצאה נוספת שמקווה, היא הקטנת הנטישה של אמירים לבתי ספר אחרים. כהן הדגיש כי התכנית הגיעה מהצוותים עצמם, ויש לברך על כך.

סגנית ראש המועצה, שרונה שלו מאייר, אמרה כי עיקרי התכנית נועדו לטפל בבעיות חברתיות, שחלקן נובעות מהיות כפר ורדים יישוב קטן, בו הילדים ובני הנוער מכירים אחד את השני מגיל צעיר ולעיתים זה קצת “נמאס” עליהם ולא מאפשר מוביליות חברתית.

יואב ניצב ציין כי התרשם מאוד מכך שהצוות החינוכי אימץ את התכנית ולקח על עצמו לעשות שינויים.

 

כפרניק 20210308_201333-scaled 300 אש"ח לחינוך
יואב ניצב: מעריך את צוותי החינוך בכפר

 

איתן היימן התייחס ל”פערים” והקריא מתוך תקציר התכנית:

קיים חסך בלכידות החברתית בין התלמידים, במיוחד בחטיבות הביניים ובתיכונים וכן צורך משמעותי לתת מענה חברתי-רגשי לתלמידים בכלל המסגרות ולא רק מענה קוגניטיבי.

ניכר אתגר משמעותי (שהתעצם בתקופת הקורונה) לעורר הנעה פנימית ועניין אמיתי בלמידה. בתיכון אמירים הוגדר באופן ספציפי אתגר שנוגע לעזיבת תלמידים את המסגרת החינוכית במעבר בין החטיבה לתיכון, בין היתר לנוכח היעדר לכידות חברתית ותחושת “בית” במוסד.

קושי האינהרנטי של אנשי חינוך מנוסים לשנות הרגלים, להתחדש, להשיל את מעטה הציוניות שמתלווה לא אחת לתהליכי שינוי וכן לנקוט בדרכי הוראה והערכה אחרות.

במסגרות השונות קיים רצון כנה לבצע את הדברים “אחרת”, אך לא תמיד קיימת בהירות בדבר אופייה של אותה עבודה חינוכית “אחרת” ולא תמיד דרכי הפעולה מותוות ומיושמות באופן קוהרנטי ומערכתי.

מתחת לפני השטח, קיימים קונפליקטים ואף לעומתיות בין קבוצות מורים ובחלק מהמקרים גם מול ההנהלות. לעיתים ניתן לזהות היעדר עבודה שיתופית ושקיפות וכן היעדר מתודה לקבלת החלטות משותפת. חשוב לציין כי במסגרת המערכות החינוכיות קיימים צורך ונכונות גדולים בתהליכים חברתיים בוני אמון ושותפות, אך לא תמיד הרצון מתרגם לפעולה קונקרטית.

גם בגנים ניכר צורך להעמקת התהליכים החברתיים-רגשיים בקרב הצוות והילדים.

אותר צורך בכינון חזון, מטרות, יעדים ושפה אחידה לכלל המסגרות החינוכיות ביישוב. על פניו, כל מסגרת פועלת באי משל עצמה. תופעה זו מביאה לבזבוז משאבים שניתן היה לאגם לפעילויות משותפות וכן להיעדר תחושת קולגיאליות ושותפות במובנן העמוק.

לא אחת נעדרת שפה משותפת בין ההורים לבין הנהלות בתי הספר והמורים, והדבר מוביל לעיתים למסלול התנגשות..

ניכר כי יש רצון בקהילה להשתלבות כזו או אחרת בתהליכים החינוכיים אך המערכת טרם השכילה למצוא את הדרכים הנכונות לאפשר זאת.

 

מטרת התכנית:

לאחר איתור הצרכים והאתגרים בכפר, הוסכם כי על מנת להיענות להם באופן מיטבי, יש צורך בתהליך של ליווי, ייעוץ והתערבות, אשר ישלב בין מרכיבים רכים (ערכים ומיומנויות חברתיות-רגשיות) ומרכיבים קשים (הצטיינות והישגיות), בין מסגרות פורמליות לבלתי פורמליות ובין בתי החינוך לקהילה – כל זאת מתוך מטרה למנף את האתגרים להזדמנויות וליצור מודל חינוכי פורץ דרך של ישוב המעצב לעצמו עתיד חינוכי קהילתי רצוי במציאות משתנה.

 

ראש המועצה, אייל שמואלי, אמר כי בכל מקרה, התב”ר דורש אישור משרד הפנים, מכרז וכו’ – ולכן כל דחייה בהחלטה עלולה להוביל לסחבת. הוא הציע לאשר את הסכום, ולקיים דיון נוסף של ועדת החינוך עם חברי המועצה בקרוב. שמואלי שיבח את העבודה הרבה שנעשתה על ידי מערכת החינוך וציין בעיקר את עופר כהן ואיתן היימן שהובילו את התהליך.

התב”ר אושר פה אחד.

 

כפרניק 20210308_201706-scaled 300 אש"ח לחינוך 

 

**

אושרו 450,000 ₪ לשיפוץ מבנה המחלקה לשירותים חברתיים:

200 אש”ח ממשרד הרווחה ועוד 250 אש”ח מתקציבי הרשות. במסגרת זו ישופץ גם המשכ”ל.

 

כפרניק WhatsApp-Image-2021-03-09-at-13.34.35-scaled 300 אש"ח לחינוך

 

 

כפרניק WhatsApp-Image-2021-03-09-at-13.13.19-scaled 300 אש"ח לחינוך

 

(המתחם המחודש של המשכל /  מח’ לשירותים חברתיים / המרכז למשפחה ולגיל הרך. סמוך לצריף הירוק, האמפי ושביל אבני הדרך) ?

 

**

אושר תב”ר להחלפת רכב ביטחון (רכב קב”טית) בעלות 200,000 ₪. דרישות הרכב: 4X4 וממוגן.

התקציב: 100 אלף ₪ ממשרד הביטחון ועוד סכום דומה מתקציבי הג”א.

 

**

אושרו 90,000 ₪ לרכב אחזקה (המקור: עודפי תב”רים ישנים):

שני רכבי אחזקה ישנים יוחלפו ברכב חדש.

רכב הקב”טית הישן יוסב למח’ אחזקה.

**

 

אושרו “סגירת” מספר תב”רים שהסתיימו זה לא מכבר. 

גזבר המעוצה, רו”ח אילן עמרם, פירט את התב”רים, מקורות והוצאות.

ברוב התקציבים היתה הלימה מלאה לתכנון / ביצוע ובחלקם נותרו גם עודפי תקציב.

 

כפרניק 20210308_201434-scaled 300 אש"ח לחינוך

 

 

  

הודעות ראש המועצה:

 

בקרוב תצא המועצה למכרז לפריסת סיבים אופטיים לתקשורת בכפר ורדים. המכרז יכלול אלמנטים של מחירים לצרכני הקצה ולו”ז פריסה וחיבור. לדברי שמואלי, מסתמן כי חבילות התקשורת לתושבים לא תהינה יותר יקרות מהנוכחיות.

 

הוגש מכרז לשירותי ממשל ותיכף יצא גם לתכנית האסטרטגית 2030. שמואלי הודה לוועדת מכרזים בראשות יורם איילון שעושה עבודה יסודית וחשובה.

 

הסתיים שלב ראשון בהרחבת בית העלמין, שייתן פתרון לשנתיים הקרובות.

 

נמשך הפיתוח בחורשת בר-בת. מתקן המשחקים לילדים פורק מכיוון שלא ניתן לקבל עליו תקן בטיחות ועל כן נאלצנו לוותר עליו ובמקומו תובא פינת ימי הולדת.

במקום הוקם משטח עם דשא סינטטי.

כן בכוונת המועצה להציב בחורשה מספר שולחנות קק”ל וכן פינת ערסלי “שאנטי”.

 

 

כפרניק WhatsApp-Image-2021-03-09-at-13.13.23-scaled 300 אש"ח לחינוך
הדשא הסינטטי בחורשת בר-בת

 

 

 
2 תגובות

 1. בן עמי הגב

  איתן היימן תסביר לציבור
  מדוע בתקציב, 2020
  ו תקציב2021
  עין שקל אחד “צבוע”
  לטובת גיל הזהב
  מעבר לאחזקה השוטפת ואנא בלי להסביר על כספי הרווחה שמיועדים וזה כסף צבוע לטובת קשישים.
  והאם הגיוני שלכמעט 25 % מהציבור שלא נהנים מחינוך ספורט,נוער,צופים,ועוד ועוד,לא זכאים לקבת סעיף תקציבי וכל הציבור הזה משלם ארנונה חלקה בהנחה עפ חוקי מדינת ישראל ולא במתן תשורות לציבור זה
  אשמח לפירסום בכל אתרי הכפר והעיתונים
  שא ברכה יקירי
  תודה

 2. אריק הגב

  300 אשח.. למקרובים.
  זריקת כסף לפח על סיסמאות.
  ניפגש בבחירות למועצה.

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן