תנחומים למשפחת טסטה

לפרץ טסטה ולמשפחה:

איתך באבלך על פטירת האחות ז”ל

ראש המועצה, חברי מועצה, עובדי המועצה

ובית כפר ורדיםהשארת תגובהחדשות אחרונות