תודות למנחמים ולצוות המרפאהברצננו להודות  לכל המנחמים  שבאו מקרוב ומרחוק ותמכו בנו בשעותינו הקשות לאחר פטירת אבינו וסבינו יהודה כהן ז”ל.

תודה מיוחדת לצוות המרפאה  לאילנה אנה ד”ר שלומית.

ובמיוחד לד”ר קלינסקי שתמך ועזר מעל ומעבר !!! הפך בן בית שלנו.

משפחות כהן ורביב

**

נפרדים יהודה כהן – הספדים וזכרונותחדשות אחרונות