סמכויות, תקציב ותכנית אב


אשכול גליל מערבי: לקראת האצלת סמכויות מהשלטון המרכזי * 32 מלש”ח ב-2020 * תכנית אב אזורית

 

ראשי אשכול רשויות גליל מערבי מסכמים את 2019 בסיפוק ומכוונים גבוה לשנים הבאות:

 

 

כפרניק 111212145 סמכויות, תקציב ותכנית אב
ראשי רשויות וצוות אשכול גליל מערבי עם מרדכי כהן, מנכ”ל משרד הפנים

 

בשבוע שעבר נערכה פגישת עבודה במשרדי אשכול רשויות גליל מערבי, בין מנכ”ל משרד הפנים מרדכי כהן, הממונה על מחוז צפון בועז יוסף, מנהלת מינהל הפיתוח ברשויות המקומיות אדית בר – לבין ראשי הרשויות והנהלת האשכול.

יו”ר האשכול וראש עיריית עכו שמעון לנקרי ומנכ”לית האשכול יעל רון, סקרו את הישגי האשכול לשנת 2019, ועיקרי התכניות לשנת 2020. לאחר הדיון שנערך, אמר מנכ”ל משרד הפנים כי האשכול מממש הלכה למעשה את תפיסת מדיניות המשרד הפנים ומהווה מודל לשאר האשכולות בארץ. כהן שיתף בחזון משרד הפנים והרפורמה שתוצג לממשלה החדשה שעניינה ביזור סמכויות מהממשלה לאשכולות האזוריים במטרה להפחית את הריכוזיות ולאפשר מהלכים לפיתוח אזורי. בשלב זה, ועד לאישור הממשלה אין פירוט הסמכויות שיואצלו. משרד הפנים ממליץ על בחינת ביזור סמכויות בתחומים מרחביים כמו הגנת הסביבה, תחבורה, תעסוקה וכו’.

 

**

 

כפרניק 111212456-scaled סמכויות, תקציב ותכנית אב
תכנית העבודה של אשכול גליל מערבי 2020

 

בשבוע שעבר אושרו במועצת אשכול רשויות גליל מערבי תכנית העבודה והתקציב לשנת 2020. בישיבה קיבלו חברי מועצת האשכול סקירה על פעילות 2019.

בשנת 2019 התקציב השנתי שאושר עמד על 24 מיליון ש”ח, ובמהלך השנה אושרו 4 מיליון ש”ח נוספים בשל התפתחות וצמיחת האשכול. לשנת העבודה 2020 אושרו פעילויות בתחומים ונפח גדול אף יותר בסך כולל של 32 מיליון ש״ח.

שמעון לנקרי, יו״ר האשכול וראש עיריית עכו, אמר כי האשכול מוביל בעשייה גם ברמה הארצית. “כולנו כבר מבינים שהשלם גדול מסכום חלקיו והגידול בנפח הפעילות והתקציב הוא ההוכחה לכך”, אמר לנקרי. “אני מבקש להודות לכל ראשי הערים והמועצות באשכול ולצוות המסור על העבודה הרבה שנעשתה השנה ומשוכנע כי לפנינו עוד שנה של עשייה מרובה לטובת כולנו, תושבי הגליל המערבי״.

יעל רון, מנכ״לית אשכול רשויות גליל מערבי: ״בשנת 2019 טיפלנו בנושאים שבבסיסם תפיסה כלכלית, ביניהם בניית מערך הפסולת האזורי ושיפור מערכות המידע בעיריות ובמועצות. שני נושאים אסטרטגיים בהם האשכול פרץ דרך השנה הם תכנון ומכרזים. שנת העבודה 2020 מסומנת באשכול כשנת השיפור בשירות לתושב, ובשלב ראשון בתחום הרווחה ותחום החירום והביטחון. הגידול המשמעותי בתקציב מלמד על שביעות הרצון, האמון הרב והציפיות של ראשי העיריות והמועצות ושל משרדי הממשלה באשכול. כל זה אפשרי בזכות ההנהגה המקומית ובעיקר שמעון לנקרי ראש עיריית עכו ויו״ר האשכול. אני מודה לצוות האשכול על העבודה המסורה”.

 

**

כפרניק 1111679-scaled סמכויות, תקציב ותכנית אב
מימין: אסנת קמחי, נירית מיכאלי, הוד אבו ליל, יהונתן כהן ליטאנט, ורד סולומון ממן, אדר’ דורית שפינט, משה דוידוביץ’, אורי אילן ויעל רון.

 

לאחרונה גם נערכה ביוזמת האשכול ישיבת התנעה לתכנית אב גליל מערבי, במשרדה של מנהלת מחוז חיפה משרד הבינוי והשיכון נירית מיכאלי. במהלך הישיבה התקיים דיון בצעדים הבאים בהכנת התכנית, עד סיום כתיבתה ואימוצה על ידי מוסדות התכנון בעוד שנה.

המשתתפים בהכנת התכנית: המתכננת הראשית של המשרד ורד סולומון ממן, מנהלת המינהל לענייני הכפר אסנת קמחי, אדריכל מחוז חיפה הוד אבו ליל, יו״ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה צפון  אורי אילן, מתכנן המחוז יהונתן כהן ליטאנט, ראש מועצה אזורית מטה אשר ויו״ר צוות תכנון ואסטרטגיה באשכול רשויות גליל מערבי משה דוידוביץ’, מנכ”לית אשכול רשויות גליל מערבי יעל רון, ורכז התכנון באשכול יפתח לנדאו.

התכנית נובעת מהחלטת הממשלה 2457, שמטרתה לתרגם חזון אסטרטגי למעשה תכנוני, רב מימדי, לפיתוח האזור למען רווחתם של הדורות הבאים. התכנית תעסוק בחמישה נושאי ליבה: מגורים, תחבורה, תעסוקה, חינוך ואיכות חיים והיא תובא לדיון במוסדות התכנון על מנת לאשרה ולאמצה כמדיניות התכנון לאזור לעשורים הבאים.

 

 


השארת תגובה

Array
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן