מאיר גרינפלד VS עופר חלה


לאחר שפרש מאופק בתנופה אמר גרינפלד: “הליך הבחירה שעופר חלה נקט בו לא היה דמוקרטי”  *  חלה: “הסכמה כללית שהתקנון העתיק הינו אות מתה”

 

 

כפרניק WhatsApp-Image-2018-10-17-at-13.13.42-225x300 מאיר גרינפלד VS עופר חלה
ח”כ עומר ברלב “חוצץ” בין עופר חלה (מימין) ומאיר גרינפלד (משמאל)

מאיר גרינפלד:

סיעת אופק הוקמה לפני כעשר שנים ע”י חברים בוועד המנהל של אגודת משתכני כפר ורדים. הסיעה קמה לאחר בלימת ניסיון חרדי להקים קהילה חרדית בכפר ורדים, בדומה למה שקרה ביבניאל וקורה בימים אלה במספר מקומות בארץ – דחיקת רגליהם של החילונים בשכונות חילונית בירושלים, ערד, בית שמש ועוד. מאחר וגורמים במועצה המקומית, בראשות רון מוסקוביץ, ניסו לחבל במאבק, הוחלט להקים סיעה שתרוץ למליאת המועצה בבחירות 2008 במטרה להגן על אופי הישוב.

סיעת אופק לא העמידה מועמד לראשות המועצה אלא פעלה במליאת המועצה. חברי הסיעה היו הפעילים ביותר מבין כל חברי מליאת המועצה, למרות שהיו באופוזיציה, דבר שהיה לצנינים בעיני ראש המועצה הפורש.

בינואר השנה החליטה הנהלת הסיעה, להריץ מועמד משלה לראשות המועצה. כמו כן הוחלט לפעול להגדלת מספר חברי הסיעה ע”י צירוף תושבים חדשים. כל מצטרף חדש לסיעה אמור היה למלא ולחתום על טופס בקשה שבה הוא מתחייב לקבל את תקנון הסיעה. לפי התקנון רק חברי סיעה בעלי ותק של שלושה חודשים לפחות זכאים להשתתף בבחירת המועמדים למליאת המועצה. גיוס החברים אמור היה להסתיים לכל המאוחר כ-4 חודשים לפני הבחירות.

במארס החליטה הנהלת הסיעה להמליץ על עופר חלה כמועמד הסיעה לראשות המועצה. ההמלצה אושרה פה אחד ע”י חברי הסיעה. מאותו יום ואילך לקח על עצמו המועמד לראשות המועצה, עופר חלה את ניהול קמפיין הבחירות.

בהמשך, החלו ה”שיבושים”:

 1. בחודש יוני היה צריך להתקיים מפגש במאר”ג שבו עופר חלה היה אמור להציג לפני תושבי הכפר את החזון והמטרות של “אופק בתנופה” ולרשום את המעוניינים להצטרף לסיעה. המפגש לא התקיים מעולם.
 2. ב-21/8, כחודש לפני תאריך היעד למסירת שמות המועמדים למועצה (26/9) התקיימה בביתי ישיבת סיעה שבה נקבע (להלן ציטוט מהפרוטוקול):

“… 1. בעוד כחודש ימים, ב-26 בספטמבר, יש להגיש, לפי החוק, למינהלת הבחירות ולמשרד הפנים את שם המועמד לראשות המועצה ורשימת המועמדים למליאת המועצה.

 1. רוב חברי הסיעה אינם מעוניינים להיות ברשימת המועמדים למועצה החדשה. נכון להיום, המועמדים היחידים הינם עופר חלה ומאיר גרינפלד. ואם לא יחול שינוי, הרי שרשימת תשעת המועמדים של הסיעה תכלול 7 מועמדים חדשים, שאינם חברים היום בסיעת אופק.”
 2. בהתייעצות טלפונית שנערכה אחרי הישיבה בין מספר חברים, סוכם על דעת עופר חלה ומאיר גרינפלד, שבראש הרשימה יעמוד עופר חלה כמועמד הסיעה לראשות המועצה. במקום שני או שלישי, יהיה יו”ר הסיעה מאיר גרינפלד.
 3. הרשימה הסופית של המועמדים ומיקומם ברשימה תאושר ע”י הנהלת הסיעה לפני 26/9/18 …”

3. למרות הסיכום הנ”ל, נראה שלעופר חלה הייתה תכנית אחרת לבחירת המועמדים. רק יום אחד לפני הגשת הרשימות ב-25/9, זימן אליו הביתה בשעות הערב את חברי הסיעה, 15 במספר, וכן שכנים וחברים, 55 איש ואישה, שרק כ-30 מהם הגיעו. אני חוזר שנית, רוב אלה שהגיעו לא היו חברי סיעה ולא הכירו את התקנון ורובם אף לא הכירו את חברי הסיעה הוותיקים. רובם גם לא הכירו זה את זה. בשעה שמונה בערב תמה ספירת הקולות.

 1. מתוך 70 פתקי הצבעה, 15 היו של ותיקים בעלי זכות הצבעה. 30 פתקים היו של תושבים שהגיעו וחתמו על טופס הצטרפות לסיעה ומילאו טופס הצבעה. כ-25 טופסי הצטרפות לסיעה ודירוג המועמדים מולאו ע”י קרובי משפחה. עופר מילא טפסים בשם בנו החייל, שלא היה נוכח. מועמד אחר מילא טפסים בשם אשתו ובנו הסטודנט, שסירבו להגיע להצבעה. גלית חיים וגלית אפורי, העוזרות של עופר, שהצטרפו לסיעה באותו מעמד, מילאו טפסים בשם ילדיהן. תהליך הבחירות היה אירוע מביש. האנשים שלא היו חברי סיעה הוזמנו רק על מנת למלא בחופזה טופס הצטרפות וטופס הצבעה עבור עצמם ועבור קרוביהם. הם התייעצו עם עופר או עם אחת מעוזרותיו בעד מי להצביע. הרשימה לא הובאה לאישור הנהלת הסיעה וממילא לא אושרה על ידה. תקנון הסיעה לא כובד.
 1. עופר חלה הגיש את רשימת המועמדים למחרת היום לנציגת משרד הפנים. רגע לפני ההגשה, כשהיה ברור שמקום 5 ברשימה התרוקן (הייתי מספר 5 והתפטרתי), הכניס עופר למקום 5 חבר סיעה שלא היה ברשימת המועמדים ולא נבחר ע”י אף אחד.

היות שהתברר לי שהליך הבחירה שעופר חלה נקט בו לא היה דמוקרטי, הודעתי על פרישתי מסיעת אופק בתנופה, שחשבתי ברוב תמימותי, שהיא המשך של סיעת אופק. יהיו כאלה, בוודאי, שישמחו שפרשתי. אני סומך על האחרים, שיבינו מה קרה, ויצטערו שסיעת אופק הלכה לעולמה. אופק בתנופה, לטוב ולרע, איננה סיעת אופק.

 

כפרניק WhatsApp-Image-2018-09-16-at-16.26.132-300x225 מאיר גרינפלד VS עופר חלה
היסטוריה: עופר חלה בחוג בית בנועלוש. ממול, מאיר גרינפלד

 

*******

להלן תגובת סיעת ” אופק בתנופה” לפנייתו של חברנו מאיר גרינפלד :

בשנה האחרונה סיעת “אופק” ערכה תהליך בחינה פנימי אמיץ שבחן את הישגי הסיעה הרבים בשתי הקדנציות ואת האתגרים העומדים בפניה בעתיד. הסיעה בחרה להעמיד את עופר חלה כמועמדה לראשות המועצה במקביל לבחינת וכתיבת החזון והתוכניות לכפר. בחירת שם חדש “אופק בתנופה” מייצג את החידוש וריענון השורות בסיעה אשר גייסה לשורותיה תושבים ותושבות רבים מבוגרים וצעירים התומכים בערכי הסיעה. על כך אנו גאים.

מאיר גרינפלד פעל במשך שנים בשם הסיעה כחבר מועצה, ותרם רבות לכפר במאמצים בלתי נלאים. היישוב חב לו חוב גדול על מאות רבות של שעות שהשקיע למען כולנו בכישרון רב, ואנו מכירים לו תודה על כך.

בעבור השנים, חדרה ההכרה שיש צורך בשינוי כיוון המחייב ריענון הנהגה והרחבת הרכב החברים. הדבר מצא ביטוי בבחירות הדמוקרטיות שנערכו לבחירת מועמדי הסיעה לחברות במועצה, בהן נבחר מאיר למקום החמישי.

למרבה הצער, אך אולי באופן טבעי, מאיר נעלב מתוצאת הבחירות ומהשינוי שחל עקב כך במעמדו בסיעה , מיו”ר הסיעה למועמד במקום החמיש, וזה הרקע לפנייתו אליכם.

עד כאן הרקע לפניה, ומכאן התייחסות אליה:

 התקנון נוסח לפני שנים רבות, כאשר היו סבורים שתהיה סיעה בת מאות חברים. לימים, כשהסיעה הפעילה התגבשה לקבוצה קטנה, נזנחה הפורמליות לחלוטין, והדברים התנהלו בצורה חברית ובלתי נוקשה תוך הזנחת דקדוקי התקנון, כמתאים לרוח הכפר ולמקובל בו. מזה זמן רב יש הסכמה כללית שהתקנון העתיק הינו אות מתה ולא נוהגים לפיו באופן מדוקדק אלא בקווים כלליים בלבד.

כך, כדוגמא אחת בלבד, מאיר עצמו כיהן במשך שנים ללא מחאת איש כיו”ר הסיעה בניגוד לתקנון אף כי לא נבחר במקום ראשון, וגם לאחר שחבר אחר נבחר לעמוד בראש הסיעה בבחירות הנוכחיות – המשיך לכהן כיו”ר הסיעה בניגוד לתקנון ואיש לא מחה על כך. כי כאמור, מזה זמן רב אין מתייחסים לתקנון כנושא מחייב על כל דקדוקיו.

כך גם בבחירות הנוכחיות. השתתפות חברים חדשים עליהן הוא מלין בוצעה על דעתו ובהשתתפותו הפעילה. הוא קיבל את פני המועמדים החדשים, בירך אותם ,לחץ את ידיהם, וראה כיצד הם ממלאים טפסים ומצביעים, ללא כל הערה.

הואיל ומאיר נבחר למקום חמישי אך הודיע על פרישה עקב כך, נותר חלל שלא היתה ברירה אלא למלא את החלל וכך נעשה. המעשה הבלתי רגיל של פרישת נבחר חייב מעשה בלתי רגיל של מציאת ממלא מקום. לא היה הגיוני לערוך בחירות חדשות רק כי מאיר פרש, מה גם שהיתה דחיפות בהגשת רשימה לפקיד הבחירות.

אשר לטענה שהובטח למאיר שריון של מקום שני ברשימה: כל הרעיון של בחירת מועמדים למועצה מושתת בסיעתנו על עקרון בחירה החופשית והדמוקרטית. אין אצלנו ועדה מסדרת. כאשר מאיר פנה ליו”ר הנבחר וביקש לשריין לו מקום שני ברשימה היתה זו בקשה מפתיעה ומביכה. היו”ר השיב בנימוס כי ישתדל אצל החברים, אך כשהביא את הפניה לחברים היא נדחתה לחלוטין.

דווקא מאיר, המסתמך על התקנון, יודע היטב שלאיש אין סמכות לחתור תחת עקרונות היסוד של הסיעה ו” לשריין ” מעמד למישהו, מבלי שים לב עדיין לדקדוקי התקנון.

לסיכום – מאיר נטל חלק מרכזי ופעיל באותו תהליך עצמו שעליו הוא קובל. אנו מבינים את אכזבתו. אין אדם נתפס בצערו, ומבחינתנו הוא נשאר חבר אהוב ומקובל.

אנו מאמינים ומקווים כי במהרה יתעשת וישוב לתפוס את מקומו כחבר חשוב ויקר בסיעתנו, וימשיך לתרום לסיעה ולכפר בכישרונותיו הרבים ביחד עם חברי הסיעה והתומכים הרבים מאד מקרב תושבי הכפר בסיעה ובמועמד מטעמה.

**

הדברים התפרסמו לראשונה במהדורה הדיגיטלית של “א-לה כפר”.

חלקם יתפרסם בגיליון המודפס של עיתון “א-לה כפר” היוצא בימים אלו.


15 תגובות

 1. מסריח הגב

  וזאת סיעה שחרטה על דגלה שקיפות וניהול תקין…אבוי לנו!

 2. גרינפלד המסכן!!! עופר חלה לא ראוי!!! הגב

  עופר חלה לא ראוי!!!
  ……

 3. אליהו הגב

  למסריח.
  רחוק אני מסיעה זו כמו אפלטון וכדורנו הניפלא.
  זה לא מונע מימני ליראות את מה שעשו ב10 שנים אחרונות ניסו .ככול שניסו כוחם היה דל מול ההפקרות יש אומרים …. של יתר חברי המועצה.חוויה בת 10 שנים שזיעזעה את האמונה שלי בשילטון מקומי תקין
  מדבר על דיקמן וגרין פלד.
  2 חברי מועצה אלו עשו מה שאף אחד לא עשה במועצה ב10 שנים מעובתות

 4. עופרה קניידל הגב

  מי ש….. עלול מחר ……במועצה.

 5. אליהו הגב

  עורך יקר .
  התושבים עברו חוויה מאד קשה ב10 שנות חושך האחרונות. אנחנו עשויים מאדים מכעס .בחלקו גם על עצמנו שהרשינו לזה ליקראת .
  נא מימך אל תצנזר את מה שאנחנו כותבים .זה הופך את הביקורת חסרת רוטב. דע . כך זה בטבע עשב ישן חייבים לקצוץ או לישרוף ליפני שחדש יגדל.

 6. התגובה של עופר חלה לטענות של גרינפלד היא תגובה של פוליטיקאי .... הגב

  …..
  קודם לקחת למאיר את הסיעה אחר כך הוצאת אותו “נתפס בשעת צערו”… לא רציני, לא אמין… הכל במסווה חומל ומחבק.
  ……

 7. החדש ! של עופר חלה הגב

  תככים
  …..

 8. כל העסק לא מריח טוב הגב

  תרגיל …..

 9. חיים לויט הגב

  בהנחה שמאיר גרינפלד, מייסד אופק, הציג נכונה את האירועים,
  אני מתביש לדעת שעופר חלה הוא המועמד לראש המועצה.
  צר לי מאוד …..

  • תושבת ותיקה הגב

   מסכימה לכל מילה של חיים. פשוט בושה. עופר הציג את הצדדים הכי מכוערים של הפוליטיקה בישראל

 10. מאוכזב הגב

  אני מאוכזב מכך שתומכים במועמדים אחרים מנצלים את ההזדמנות כדי להפיץ ארס חסר-שחר על אופק בכלל ועל עופר חלה בפרט. לאן הגעתם ? לאיזה שפל מדרגה ? תזקפו קומה ותתחילו להתנהג בצורה תרבותית.

 11. המגיב הגב

  תומכי מועמדים אחרים מנצלים את ההזדמנות כדי לתקוף את אוםק. מביש.

 12. מביש הגב

  חברי אופק הותיקים
  והחדשים
  תסתכלו על עצמכם במראה!!!!

 13. אליהו הגב

  והמביש יתבייש.
  איפה הייתה ומה עשיתה כשאופק נאבקה לבד נגד הבושה של חברי המועצה והעומד בראשה לאורך 10 שנות …..

השארת תגובה

Array
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן