לוגו, חיילים, שירה ושקיות


קרן דרוקמן אדיב לוועדת הבחירות המקומית: עופר חלה ואייל שמואלי עברו על חוק הבחירות * עו”ד עדי הרטל: צודקת במהות, אבל הדרך לא נכונה

 

בסוף שבוע שעבר פנתה קרן דרוקמן אדיב, המתמודדת לראשות מ.מ כפר ורדים, למאיר גרינפלד, יו”ר ועדת הבחירות המקומיות – בדרישה לצו מניעה “בשל הפרה של אייל שמואלי ועופר חלה כל אחד לחוד, את הוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה).”

במכתבה מציינת דרוקמן אדיב כי אייל שמאלי חילק תיקי בד רב פעמיים לקניות בסופר עם לוגו תעמולת בחירות; וכי עופר חלה זימן את התושבים וילדים לפעילות של שירה בציבור והפעלות לילדים בניגוד להוראת החוק, עשה שימוש בלוגו המועצה על הפרסומים בהזמנת החיילים להרמת כוסית והזמין חיילים לפעילות פוליטית מנוגדת לחוק.

מטה הבחירות של דרוקמן אדיב:

נציין שבסעיף 8 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי”ט- 1959, נקבע כי “לא תהא תעמולת בחירות מלווה תכניות בידור, לרבות הופעות של אמנים, נגינה, זמרה, הצגת סרטים ונשיאת לפידים; לא תהא תעמולת בחירות קשורה במתן מתנות, ופרט למסיבות בבתים פרטיים לא תהא קשורה בהגשת מאכלים או משקאות משכרים. האיסור על הצגת סרטים לא יחול על שידור תעמולת בחירות בטלוויזיה לפי סעיף 15 א. לעניין זה, “משקה משכר” – כהגדרתו בסעיף 184 לחוק העונשין, התשל”ז- 1977.

לפי חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי”ט-1959, נקבע איסור כללי על שימוש במתנות במסגרת תעמולת הבחירות. “לעניין איסור כללי זה הקבוע בסעיף 8 לחוק האמור יש להבחין, בהתאם להנחית היועץ 1910.1 בין חפצים שאין להם ערך כלכלי בפני עצמם ועיקר שימושם הוא לצורך תעמולת בחירות דוגמת כפתורים ומדבקות שעליהם שם, סימן או סיסמא של מועמד או רשימה ובין חפצים שיש להם ערך ושימוש בפני עצמם במנותק ממערכת הבחירות, כגון מכשירי כתיבה, מצרכי מזון או אביזרי רכב בין אם יש עליהם שם, סימן או סיסמא של מועמד או רשימה ובין אם לאו. חלוקה של חפצים בעלי ערך כאמור לעיל הינה אסורה, וזאת אף אם מדובר במתנה פעוטת ערך” – כך נכתב בחוזר מנכ”ל הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות 5/2018.

כמו כן נקבעו “הגבלות על תעלומת בחירות לגבי התייחסות לכוחות הבטחון או נבגי פעולות איבה” (סעיף 2א). סעיף 2א (ג) מדגיש “כי אין בהוראת סעיף זה כדי לפגוע באיסורים והגבלות הקבועים בכל דין בהשתתפות כוחות הבטחון בתעמולה מפלגתית או לגבי פגיעה בפרטיות”.

לאור העובדה כי אנו מטה הבחירות של קרן דרוקמן אדיב מציג פוליטיקה ערכית שמדברת בתוכן עניני, חדשני ולא פוליטיקה ישנה וארכאית שמעניקה מתנות וטובות הנאה, נפעל  לשמור על מערכת בחירות חוקית נקייה, במיוחד מול הנערים והנערות וחיילים שזו הפעם הראשונה בה הם בוחרים. חינוך לדמוקרטיה הוא לימוד של בחירה ביו דעות ועמדות, ולא מתנות או מסיבות.

בסיפא של המכתב מתבקשת ועדת הבחירות המקומית לבחון את הסוגיות ולהנחות את המועמדים לפעול על-פי החוק.

מאיר גרינפלד, יו”ר ועדת הבחירות המקומיות, מיהר לזמן את ועדת הבחירות, אולם ביטל את הזימון, לאחר שהתקבלה חוות הדעת של עו”ד עדי הרטל, היועץ המשפטי של המועצה:

נראה לי שיש טעות בפניה. לוועדת הבחירות המקומית אין סמכויות שיפוטיות, אלא רק סמכויות מנהלתיות כגון פרסום מועדים והנחיות, ניהול יום הבחירות וכיוב’. הסמכות היא רק ליו”ר ועדת הבחירות המרכזית, והפניה אליו תהיה בעתירה מינהלית, כמו שפונים לבית המשפט לעניינים מינהליים או בג”ץ. נראה שקרן צודקת במהות, אבל הדרך לא נכונה.

אייל שמואלי ועופר חלה לא הגיבו לפנייתנו באם ירצו להתייחס לנאמר.

קרן דרוקמן אדיב החליטה שלא לפנות לועדת הבחירות המרכזית ולא לגרור את הכפר למאבקים משפטיים, אלא להסב את תשומת לב המתמודדים לעבירה על החוק שנעשתה, לכאורה, ע”פ חוות דעתו של היועץ המשפטי.

 

 

כפרניק WhatsApp-Image-2018-09-21-at-10.41.42-164x300 לוגו, חיילים, שירה ושקיות

 

 


השארת תגובה

Array
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן