הקרן לעזרה הדדית בכפר ורדים

371 משפחות חברות * 76 קיבלו הלוואות * היתרה: 1.275 מלש"ח


 

הקרן לעזרה הדדית של תושבי כפר ורדים הוקמה והחלה לפעול בשלהי 2001 (עשרים שנה!). הקרן משתייכת לעמותת “חוויה” המופעלת ע”י המועצה המקומית כפר ורדים. להלן דו”ח תמציתי לשנת 2021:

 

 

כפרניק 55567890 הקרן לעזרה הדדית בכפר ורדים

 

מטרות הקרן (עפ”י תקנון הקרן ) הינן:

  1. לסייע במימון הוצאות מיוחדות עקב מקרי אסון.

2.  לסייע במימון הוצאות מיוחדות לטיפול רפואי.

3. לסייע במימון מצוקה כלכלית זמנית.

הכנסות הקרן נובעות מתשלום דמי חבר של משפחות החברות בקרן. סכום דמי החבר למשפחה צנוע ועומד על 25 ₪ לחודש. דהיינו, 300 ₪ לשנה למשפחה. התשלום נעשה באמצעות הוראת קבע לבנק.

כל תושבי הכפר זכאים ומוזמנים להצטרף כחברים לקרן.

בהנהלת הקרן חברים אריה ברן (יו”ר), יעל בר-לב, ענת גנץ מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, רו”ח אלכס שחם ואורי אמיתי. בראש הקרן מאז הקמתה ועד לפני 5 שנים, עמד יורם מצנע ותודתנו נתונה לו על כך. ראוי לציין את רותי ויינר מגזברות המועצה, המסייעת רבות לעבודת הקרן.

כל החברים עושים את עבודתם בהתנדבות ולכן אין לקרן הוצאות תפעול כלשהן, למעט הוצאות בנק.

 

מספר המשפחות החברות בקרן:

מספר המשפחות החברות בקרן עמד בדצמבר 2021 על 371 מתוכן 18משפחות ששילמו במהלך השנה את דמי החבר השנתיים במזומן וכל היתר-353 משפחות בהוראת קבע. לשם השוואה בתום שנת 2020 עמד מספר המשפחות החברות בקרן על 366 ובתום 2019 על 395.

הירידה במספר המשפחות החברות בקרן נובעת בעיקר בשל עזיבת משפחות את הכפר. בשל מגפת הקורונה, לא ניסתה הקרן, כפי שעשתה בשנים קודמות, לגייס משפחות חדשות על ידי הצבת שולחן במרכז המסחרי בימי שישי. נקוה לעשות זאת בקרוב.

 

הלוואות לחברי הקרן:

מאז הקמת הקרן ועד תום שנת 2021 קיבלו 76 משפחות החברות בקרן הלוואות בסכום כולל של כ-2,124,000 ₪. מסכום ההלוואות נפרעו כ-1,449.000 ₪. דהיינו, כ-68.2%. יתרת ההלוואות שטרם נפרעה עומדת על כ-675,000 ₪ והיא מייצגת 23 הלוואות.

במהלך שנת 2020 ניתנו 3 הלוואות בסכום כולל של 70,000 ₪. כמו כן ניתן מענק בסך 50,000 ₪ למשפחה חברה, שבה לקה הבעל בדום לב ונדרשו מיליון ₪ לשיקומו.

 

יתרת כספי הקרן:

יתרת כספי הקרן המופקדים בבנק הבינלאומי הראשון בכפר ורדים עמדה ביום 31.12.21 על כ-1,275,000 ₪. 934,000 ₪ מתוכם בהשקעות עם רמת סיכון נמוכה והיתרה בסך 341,000 ₪ בחשבון עובר ושב.

אנו קוראים לכל המשפחות שטרם עשו זאת, להצטרף כחברים לקרן לעזרה הדדית.

אם לא תזדקקו לכסף, ונקוה שכך יהיה, תדעו שאתם מסייעים למשפחות מהכפר שנקלעו למצוקה כספית מסיבות שונות ונזקקות לעזרה.

ניתן להצטרף לקרן על ידי חתימה על טופס הוראת קבע שאותו ניתן לקבל מרותי גזברית המועצה.

ניתן להתקשר קודם טלפונית לאורי אמיתי: 054-4619054  /  לאריה ברן: 054-6568555.

 

 


השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן