הקרן בצל הקורונה

הקרן לעזרה הדדית של תושבי כפר ורדים: 366 משפחות * היתרות: מעל מיליון ₪


הקרן לעזרה הדדית של תושבי כפר ורדים הוקמה והחלה לפעול בשלהי 2001. הקרן משתייכת לעמותת “חוויה” המופעלת ע”י המועצה המקומית כפר ורדים.

 

מטרות הקרן (עפ”י תקנון הקרן ) הינן:

  1. לסייע במימון הוצאות מיוחדות עקב מקרי אסון.
  2. לסייע במימון הוצאות מיוחדות לטיפול רפואי.
  3. לסייע במימון מצוקה כלכלית זמנית.

הכנסות הקרן נובעות מתשלום דמי חבר של משפחות החברות בקרן. סכום דמי החבר למשפחה צנוע ועומד על 25 ₪ לחודש. דהיינו, 300 ₪ לשנה, למשפחה. התשלום נעשה באמצעות הוראת קבע לבנק.

כל תושבי הכפר זכאים ומוזמנים להצטרף כחברים בקרן.

בהנהלת הקרן חברים אריה ברן (יו”ר), יעל בר-לב, ענת גנץ-מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, אלכס שחם רו”ח, ואורי אמיתי. בראש הקרן מאז הקמתה ועד לפני 4 שנים, עמד יורם מצנע ותודתנו נתונה לו על כך ראוי לציין את רותי ויינר מגזברות המועצה המסייעת רבות לעבודת הקרן.

כל החברים עושים את עבודתם בהתנדבות ולכן, אין לקרן הוצאות תפעול כלשהן למעט הוצאות בנק.

 

מספר המשפחות החברות בקרן עמד בדצמבר 2020 על 366 מתוכן 7 משפחות ששילמו במהלך השנה את דמי החבר השנתיים במזומן, וכל היתר -359 משפחות בהוראת קבע. לשם השוואה, בתום שנת 2018 עמד מספר המשפחות החברות בקרן על 385 ובתום שנת 2019 על 395.

הירידה במספר המשפחות החברות נובעת בעיקר בשל עזיבת משפחות את הכפר. בשל מגפת הקורונה לא ניסתה הקרן, כפי שעשתה בשנים קודמות, לגייס משפחות חדשות על ידי הצבת שולחן בימי שישי במרכז המסחרי.

 

  

 

הלוואות לחברי הקרן:

מאז הקמת הקרן ועד תום שנת 2020 קיבלו 73 משפחות החברות בקרן הלוואות בסכום כולל של כ-2,054,000 ₪.

מסכום ההלוואות נפרעו כ-1,406,000 ₪ דהיינו, כ-68.5%.

יתרת ההלוואות שטרם נפרעו עומדת על כ-648,000 ₪ והיא מייצגת 21 הלוואות.

ההלוואות מגובות בשיקים עתידיים, בהוראות קבע ובערבויות. במהלך שנת 2020 ניתנו 6 הלוואות בסכום כולל 282,000 ₪.

כמו כן, בשל תקופת הקורונה ניתנו מענקים ל-10 משפחות בסכום כולל של 25,000 ₪ ונאספו 31 תרומות למטרה זו  בסכום כולל של 14,550 ₪.

 

יתרת כספי הקרן:

יתרת כספי הקרן המופקדים בבנק הבינלאומי הראשון בכפר ורדים עמדה ביום 31.12.20 על כ-1,093,000 ₪. 856,000 ש”ח מתוכם בהשקעות עם רמת סיכון נמוכה והיתרה בסך 237,000 ש”ח בחשבון עובר ושב.

אנו קוראים לכל המשפחות שטרם עשו זאת, להצטרף כחברים לקרן לעזרה הדדית. אם לא תזדקקו לכסף, ונקוה שכך יהיה, תדעו שאתם מסייעים למשפחות מהכפר שנקלעו למצוקה כספית מסיבות שונות ונזקקות לעזרה.

ניתן להצטרף לקרן על ידי חתימה על טופס הוראת קבע שאותו ניתן לקבל מרותי גזברית המועצה.

 

ניתן גם להתקשר טלפונית

אורי אמיתי –  054-4619054

אריה ברן –  054-6568555

 

 

 
השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן