החזית נגד הטורבינות


יישובי הגליל המערבי וראשי הרשויות בהתנגדות גורפת * סכנה, בריאותית, בטיחותית וביטחונית * תפוקת חשמל ירודה * יאסר גדבאן: לא לחתום!

 

כפרניק 33434346709-scaled החזית נגד הטורבינות
הדמיה. טורבינות רוח ליד תפן

 

טורבינות רוח בגליל המערבי – עדכון יוני 2020  

בשלוש השנים האחרונות אנו מקיימים שת”פ אזורי של וועד פעולה בכפר ורדים בסיוע המועצה, עם ועדי פעולה ביישובי משגב וביישובים הדרוזיים – וזאת במטרה למנוע הקמת 70 טורבינות רוח בגליל המערבי. כזכור – התקיימו ערבי הסברה במארג בנושא הנזקים לאדם, לבעלי החיים ולסביבה כולה, בנוכחות ראשי המועצות שנזכרו. ראש המועצה הנוכחי, אייל שמואלי, פנה ביחד עם ראשי המועצות הסמוכות בהתנגדות חריפה להקמת הטורבינות בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. פעילותו כללה גם השתתפות בביקור של ח”כ מיקי חיימוביץ באזור ובפגישה עם שר האנרגיה יובל שטייניץ שהתארח אצל ראש מועצת ינוח-ג’ת מודי סעד . פעילות זו ממשיכה את מדיניות ראש המועצה הקודם, סיון יחיאלי, שהתנגד בחריפות לתכנית הטורבינות בדיוני הועדה המחוזית, ובאפריל 2018 ארח כאן בכפר את ח”כ יעל כהן-פארן (לשעבר יו”ר הועדה לאנרגיה מתחדשת בכנסת) בסיור בשטח ובערב הסברה לתושבים כדי להדגיש את הסכנות לתושבים ולסביבה כולה.

הנושא והאיומים הישירים על כפר ורדים והגליל המערבי עוד לא ירדו מסדר היום של הועדה המחוזית צפון ואנו מעדכנים אתכם בזאת על המצב התכנוני של הטורבינות.

התכניות שהוגשו לוועדה המחוזית בשנת 2017 עודכנו בשנים 2018/19 והן כוללות כיום 11 טורבינות ענק בגובה 180 מטר סביב תפן-כסרא-לפידות-ינוח-כפר ורדים, כאשר 2 מהן מתוכננות בשטח שבין תפן לכפר ורדים. מדובר במרחקים של 600-700 מטר בלבד מהבתים הקיצוניים מדרום לשלב א’, כ-100 מ’ ועד 450 מ’ לכל היותר מן המפעלים הקרובים בתפן וכ-70 מטר בלבד מכביש 854. מרחקים אלו מסוכנים ומזיקים לבריאות ולאיכות החיים של בני אדם.

הטורבינות גם לא יאפשרו למטוסי כיבוי אש להתקרב בגובה נמוך עד מרחק של 500 מטר מכל טורבינה כך שלא ניתן יהיה לכבות שריפות בכפר ורדים ובסביבתנו הקרובה מהאוויר!

בחודשים האחרונים היו מספר פעולות:

 1. הוועדה המחוזית קיבלה מהולנת”ע ( ועדת משנה של המועצה הארצית לנושאים עקרוניים) אישורים תכנוניים נדרשים להמשך הטיפול בתכניות. אישורים אלה מהווים הקלות ליזמים לשימוש בשטחים חקלאיים מבלי לקבל אישור של בעלי האדמות המתאימים ושינויים בגישה לכביש 854.
 2. למרות התפוקה הנמוכה של 2 הטורבינות הבודדות, ולמרות שליזמים כבר ניתנו 18 חודש להשלמת התנאים של הרשויות השונות להפקדה שהיזמים לא עמדו בהם, המועצה הארצית אישרה לוועדה המחוזית עוד תקופה של 18 חודשים לטיפול בתכניות.
 3. שתי התכניות שמדרום לתפן הופקדו והוגשו נגדן כ-400 התנגדויות. על הועדה המחוזית למנות כעת חוקר להמשך הטיפול בתכניות אלו. דבר זה מתעכב.
 4. התכנית שמצפון לתפן וליד כפר ורדים טרם הופקדה.
 5. ועד הפעולה בכפר ורדים הוציא בימים אלו מכתב ל”נתיבי ישראל” ולוועדת התכנון ובו התראה על הסכנה החמורה לתחבורה ולנוסעים בכביש 854 מהטורבינות אם הן תוקמנה. המכתב כלל גם דרישה להתייחסות לשינויים שהיזמים מבקשים בכביש לצורך הובלה ושינוע הטורבינות. כמו כן הביע הוועד התנגדות להחלטה הממשלתית להטיל את מימון המומחים על היזמים (מומחים כאלה קובעים למעשה את תקני הרעש, מבצעים את המדידות המטאורולוגיות, כדאיות ההתקנה וסקרי ההשפעה על הסביבה). חוות הדעת המקצועיות צריכות להתבצע ע”י מומחים בלתי-תלויים ביזמים ובמימון הממשלה.
 6. ועד הפעולה בכפר ורדים הוציא מכתב לגורמי התכנון המצביע על כך שעקב שינוי גובה הטורבינות מכ-75 מ’ בהתחלה לכ-180 מ’ יש לדרוש עדכון בחינת ההתכנות לתפוקת החשמל ממשטר הרוחות באזור על פי נתוני מדידות הרוח המתבצעות מזה 3 שנים על ידי היזמים. אנחנו טוענים שאין די רוח באזורנו ולכן תפוקת הטורבינות תהיה במקרה הטוב כ-50% מהצהרת היזמים.
 7. בעולם חלו שינויי תקינה בקשר למרחקים המותרים לבניית טורבינות בהתייחס לרעשים המופקים מטורבינות ענק כשהמרחקים המקובלים הינם בין פי 4 לפי 10 מגובה הטורבינות. הרגולטור הוא שקובע את המרחק ואת חוקי הרעש בהם היזם צריך לעמוד. בארץ ננקטת מדיניות שאין כמוה באף מקום. למרות שבעולם מקובל היום  שהמרחק שממנו ניתן להתקין טורבינות ללא הגבלה הינו 1,000 מ’ לטורבינות מתחת לגובה 100 מ’ ו- 2,000 מ’ לטורבינות בגובה  100-200 מ’ – בישראל הרגולטורים עדיין לא הפנימו את השינוי.  מאז שטורבינות גבוהות הוגדרו מעל 40 מ’, קיים מרחק מינימום של 500 מ’ שלא השתנה בו אין לבנות טורבינות כלל. הרגולטור משאיר ליזם לבחור איפה יתקין  בתחום שבין 500 ל- 2,000 מ’ כשעל היזם  רק לספק חישוב שלא ייווצרו מפגעי רעש. כלומר היזם הוא הקובע ולו מאמינים. יש לציין ש-2,000 מ’ מכסה את כל הכפר, גבעת האורנים וחלקים  משכונת יפה נוף במעלות.
 8. ביישובים כיסרא וינוח יש התנגדות עזה של ראשי המועצות והתושבים להקמת הטורבינות על אדמותיהם החקלאיות. לאחרונה חברת זודיאק (יזמית הטורבינות) ניסתה לחלק כסף לבעלי החלקות עליהן מתוכננות הטורבינות, אולם אלו סרבו לקבלו.
 9. ביום 11.6.20 התקיימה פגישה של וועד הפעולה עם מודי סעד, ראש מועצת ינוח-ג’ת, אשר חזר והדגיש את התנגדותו הנחרצת להקמת הטורבינות. סעד מתוכנן להיפגש בקרוב עם גורמים בממשלה ובכנסת והוא יעלה בפניהם את סוגיית התנגדות התושבים לפגיעה בבריאותם ובאדמותיהם החקלאיות, כמו גם את חוסר הכדאיות הכלכלית שבהקמת הטורבינות ואת בזבוז כספי המדינה בסבסוד הגדול שהובטח ליזמים במחיר החשמל.
 10. עם הקמתה של הממשלה החדשה – ועדי הפעולה יחדשו את פעילות ההתנגדות מול בעלי התפקידים החדשים בנושאי הסביבה והאנרגיה הן בממשלה והן בכנסת.
 11. אנו חוזרים ומתריעים כי הטורבינות שיוקמו בסמוך לכפר יהוו גורם מרתיע ממשפחות לבוא ולהתגורר בכפר ורדים, ישנה סכנה שתתגבר ההגירה השלילית ממנה אנו סובלים כבר היום, ישנה סכנה שיפגע אנושות השיווק של מגרשים בשתי השכונות החדשות המוקמות על כביש כפר ורדים ינוח, בשלב ג’ ובערך הנדלני של בתי הכפר. ססמת הכפר “כמה נוף שבאת הביתה” כבר לא תהיה רלוונטית מכיוון שהנוף ישתנה לחלוטין, ומכפר שקט נהפוך לכפר שבו רעש הטורבינות יטריד את כולם!

עם התקדמות הליכי ההפקדה בוועדה המחוזית – וועדי הפעולה של יישובי האזור יחליטו על דרכי הפעולה להמשך ההתארגנות להתנגדות.

ועד הפעולה בכפר ורדים

 

**

 

בימים האחרונים פרסם יאסר גדבאן, ראש מ.מ. כסרא-סמיע, דברים ברוח זו בפייסבוק (בעריכה קלה):

מבקש להבהיר כי המועצה והתושבים הנאמנים ובעלי מצפון ימשיכו לטרפד ולהתנגד בכל תוקף להקמת טורבינות רוח בשטח השיפוט שלנו.

החברות ממשיכות במחטף שלהם, לפני שבוע שלחו מכתב והנה היום מחלקים שיקים לאנשים שלא חתמו או חתמו בעבר, מאחר והדרך לטורבינה חייבת לעבור דרך חלקות פרטיות שלא נעשה איתה הסכם.

הופתענו לגלות כי נציגי החברות מתחילים לחלק ולפזר שיקים כספיים למיזם הפסול לסלילת דרכים המובילות וכו׳ וגם בקרב אלה שלא חתמו.

מבקשים מכל התושבים לא לחתום, לא לקבל, לא לחדש חוזה עם חברות אלה, ברגע שחותמים או מקבלים ההחזקה בקרקע תעבור אליהם כפי שכתבו במסמך משבוע שעבר  ״החזקה במקרקיעין עוברת לחברה״.

אם תרצו טובת התושבים לא להסכים למהלך השתלטות על אדמותינו.

לכן אנו מבקשים לא לקנות הבטחות שווא שתפגע בעתיד ילדנו ואדמתנו.

מבקשים לא לחדש חוזה עם החברה ולא לבוא איתם בשום קשר ומגע. שוב המועצה יחד עם כל התושבים נעשה הכל לבטל תכניות אלה בכל האמצעים.

כפי שהדור הקודם משיחים ומכובדים שמרו על אדמתנו, היום אנחנו מחויבים לשמור על אדמות ילדנו.

 

כפרניק 98460255_663575504371365_1632171655054753792_n-scaled החזית נגד הטורבינות
מתוך הפרסומים של יאסר גדבאן נגד הטורבינות

 

 


תגובה אחת

 1. אחד שמעורב הגב

  אבקש לדייק ולא לתת קרדיט למי שלא מגיע לו. קבוצה לא קטנה של תושבי הכפר עם תרומה מאוד גדולה ומחויבות לנושא הגיעו לישיבות, הביאו נתונים, גייסו דעת קהל, נסעו לפגישות ולדיונים בוועדות- להם מגיעה התודה.

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן