גרסאות סותרות. הוועדה תחליט!


המועצה ותושבים בהתנגדות לתכנית החדשה במתחם הדיור המוגן * הקבלן יוסף עודה החתים עשרות דיירים על מכתב תמיכה

 

כפרניק WhatsApp-Image-2019-11-12-at-17.45.369999 גרסאות סותרות. הוועדה תחליט!
מ.מ. כפר ורדים מתנגדת לתכנית הדיור המוגן שהוגשה לועדה במעונה

 

לפני כשבועיים הגישו יזמי מתחם הדיור המוגן בכפר ורדים “תכנית בינוי” לוועדה המקומית  לתכנון ובניה מעלה הגליל במעונה. במתחם האמור שני פרויקטים שונים: דיור מוגן גולדן וילג’ (אחוזת הורדים) בבעלות היזם יוסף עודה, ובית אבות סיעודי בבעלות היזם ליאור לסרי. חלק גדול מהבינוי נמצא כבר בעיצומו, כולל אכלוס, והתכנית שהוגשה מתייחסת למשך הבינוי במתחם. בתחילת השבוע גם נערך דיון במליאת המועצה בבקשה שהוגשה.

מכיוון שמדובר בתכנית בינוי, נתנו 14 יום להגשת התנגדויות.

המועצה המקומית כפר ורדים, באמצעות שמר ברוך מהנדס המועצה, הגישה לפני יומיים התנגדות מפורטת להלן עיקריה:

בתחילה טוענת המועצה כי המסמך שהוגש כ”נספח בינוי” הוא למעשה “בקשה לשינוי בתב”ע או בקשה לקבלת הקלות” – והמקום הנכון להגישה הוא “במסגרת בקשה לשינוי תכנית, או אם מדובר בהקלות במסגרת בקשה להיתר בניה. אך בשום פנים ואופן לא ניתן לצרף הוראות תכנית לנספח הבינוי” – ולכן יש לדחות את הבקשה על הסף.

עוד מציינת המועצה כי בהסכם החכירה נקבע שמטרת החכירה היא “דיור מוגן לקשיש”. ההתנגדות מבוססת בראש ובראשונה על כך שאין בנספח הבינוי כל התייחסות לכך וכיצד מתכוונים היזמים להפעיל את הדיור המוגן.

 

כפרניק WhatsApp-Image-2019-11-23-at-22.34.08999 גרסאות סותרות. הוועדה תחליט!
מטרת החכירה: דיור מוגן לקשיש

 

בנספח הבינוי 2019 לא מופיעים מבנים שהיו בנספחים הקודמים. לכן ההקלות, אם נתנו, לא יכולו על הנספח החדש. ואם יש חריגה מהתב”ע, יש לבקש עליה הקלות.

הצפיפות על פי התב”ע: 64.5% משטח המגרש. כמעט 24,957 מ”ר. בפועל מבוקש 32,407 מ”ר שהם 30% יותר. “סעיף הצפיפות צריך להישמר בכל צורת בינוי ובכל נספח. שינוי הצפיפות מעבר להקלות שב”ס כחלון, המותרות בחוק, מהווה סטייה ניכרת מהוראות התב”ע”.

חישוב שטחי המיגון מקורו בטעות, משום שהיזמים “מוציאים את שטחי המיגון שכבר אושרו להם מתוך שטחי השירות, ורושמים אותם כתוספת”. בנוסף, אין הבחנה בין ממ”ק וממ”ד.

המועצה דורשת כי לא תהיה כל התניה של הקבלן בהשלמת שלבי ביצוע.

עוד נאמר, כי הנספח הוגש ללא התייחסות לתשתיות חשמל, מים, כיבוי אש, נספח תנועה וחניה, ביוב, אשפה ופיקוד העורף.

**

 

קבוצה גדולה של 198 מתושבי כפר ורדים הגישה גם היא התנגדות בלשון זו:

אנו הח”מ מייצגים קבוצה גדולה של תושבי כפר ורדים מודאגים נוכח הבניה המואצת ביותר המלווה ברעש, אבק ועומס תנועה גדול שקשורים לפרויקט הנ”ל. אנחנו צופים בעיניים כלות כיצד נהרס הנוף היפה שאפיין את הגבעה עליה נבנה הגולדן וילג’. אנו מגישים בזאת את התנגדותנו החריפה לתכנית זו מן הטעמים שלהלן.

 1. אנחנו רואים בחומרה כיצד התכנית המקורית מ-2014 שאושרה להקמת שכונת מגורים צנועה ושקטה משתנה במשך השנים באופן מהותי. מ”אחוזה כפרית קהילתית לבני 55+” שתקבל שרותי דיור מוגן, על פי הפרסום, המקום הופך לשכונה עירונית צפופה בניגוד מוחלט לאופי הישוב.
 1. כולנו הגענו לכפר ורדים מתוך רצון לחיות בישוב כפרי על כל המשתמע מכך – בתים נמוכי קומה מוקפים בירק, עם חניה מספקת וחיי קהילה פוריים. התכנית המוצגת ע”י היזם ובה בניינים גבוהים וצפופים עם מעט מאוד ירק מסביב מתאימה אולי לשכונה עירונית, אך לחלוטין לא לרוח הכפר. אין בבניינים אלה כל אלמנט של שילוב בנוף או אסתטיקה חדשנית והם יעמדו במלוא כיעורם באחד המקומות הגבוהים והבולטים ביותר בכפר.
 1. ידוע לנו כי על פי התב”ע והתכנית המקורית המתחם הזה נועד לגיל השלישי, כולל התאמת הדירות, שירותים מיוחדים והשטחים המשותפים הפתוחים. כפי שמסתבר, התכנית מתעלמת כמעט לחלוטין מנושאים אלה ולמעשה סוגרת את האפשרות בפני תושבי הכפר שבעתיד יבקשו לעבור לדיור מוגן להשתלב במתחם. דבר זה יאלץ אותם בסופו של דבר לעזוב את הישוב בו נמצא מרכז חייהם ולעבור לערים אחרות.
 1. בהיות מקום הפרויקט על ציר תנועה מרכזי לינוח, אנו צופים עומסי תנועה גדולים מאוד של דיירי ה”גולדן וילג'” ושל כל הגורמים הקשורים לשני מיבני בית החולים הסעודי המוקמים באותו המתחם בימים אלה. להבנתנו אלה עומסים שאינם תואמים את תשתיות הכבישים והחניות המתוכננות והקיימות במתחם.

חברי ועדה נכבדים, אנו מבקשים בכל לשון של בקשה לא לאשר את התכנית כפי שהוגשה שכן רווחת התושבים אמורה להיות לנגד עיניכם.

 

כפרניק gv789 גרסאות סותרות. הוועדה תחליט!
פרסומי הגולדן וילג’ 2014

 

**

 

כן הוגשה התנגדות נוספת של 10 מדיירי הגולדן וילג’ (משבע יחידות דיור) – בה הם “מבקשים מהועדה לבדוק את התאמת התכנית לחוקים ולכללים, ובפרט לבחון את הנושאים הבאים”:

צפיפות התכנית ותוספת של 5,000 מ”ר ובניינים נוספים, דבר אשר יפגע בהיקף השטחים הירוקים, וזאת מול הבטחות היזם ל”דיור כפרי”. כן נטען כי התמשכות הבניה בעוד שלוש שנים תגרום מטרד ונזק בריאותי לתושבי השכונה שרובם בגילאי 70-88. לדברי המתנגדים, על-פי התכנית המקורית, הבניה באתר היתה אמורה להסתיים כבר באפריל 2017.

עוד מבקשים הדיירים מהוועדה לתכנון ולבניה להורות ליזם לקיים את אופי השכונה בהתאם ליעוד המקורי, “דיור מוגן לקשיש”.

 

**

מספר ימים טרם הגשת ההתנגדויות וישיבת המועצה, כינס יוסף עודה, יזם הגודלן וילג’, את תושבי השכונה והציג בפניהם את התכנית. לאחר מכן ניסח “מכתב תמיכה והסכמה” ועליו חתמו 59 דיירים (לדבריו, המייצגים 45 יחידות דיור מתוך 57):

אנו הח”מ דיירים בפרויקט גולדן וילג’ בכפר ורדים מבקשים לאשר כדלקמן :

 1. ביום 14/11/2019 נערכה ישיבת דיירים ביחד עם נציגי היזם חב’ אחוזת הורדים בע”מ שבה הוצגה בפנינו תכנית הבינוי אשר הוגשה לאישור הועדה המקומית.
 2. תכנית הבינוי כוללת הכשרה לבניית מבנה מרכזי שיכלול יח”ד מוגן וכן שירותים שונים כגון בריכת שחיה, סאונה, חמאם תורכי, מבואות וחדרי חוגים וכו’…
 3. תכנית הבינוי כוללת בנוסף גם 6 בניינים זהים מסביב לפארק כשכל בניין כולל 10 יח”ד , וכן בניין נוסף הכולל 3 יח”ד בכניסה למתחם.
 4. בנוסף כוללת התכנית מבנה של שירותים הכולל מבואה, מסעדה וקפיטריה.
 5. אנו מאשרים כי הוצגה בפנינו גם טבלה הכוללת את אחוזי הבניה המוצעים ואת מאזן החניה והשימושים, ולפיה היזם אינו מבקש תוספת יח”ד ממה שאושר בתכניות קודמות, וכן אינו מבקש תוספת אחוזי בניה מעבר לדרישות המיגון של פיקוד העורף.

אנו מאשרים בזאת כי התרשמנו לטובה מהתכנית של היזם ואנו מביעים את תמיכתנו והסכמתנו לתכנית, כמוכן אנו מאשרים כי לא נתנו יפוי כח לאף דייר להתנגד בשמנו ובמקומנו.

כמוכן אנו פונים למועצה ולרשויות התכנון בבקשה לזרז את הליכי התכנון כדי לסיים את הפרויקט, וכדי שנוכל ליהנות מהשירותים המוצעים, וזאת בשים לב שהמדובר באוכלוסייה מבוגרת שהזמן ומועדי הביצוע חשובים לה במיוחד.

**

 

כפרניק WhatsApp-Image-2019-11-23-at-20.16.19-scaled גרסאות סותרות. הוועדה תחליט!
יוסף עודה: לא ביקשנו הקלות מעבר למגיע לנו

 

יש לציין כי בפגישה של החתום מעלה (עוד שלומות) עם הקבלן, הסביר עודה כי חלק גדול מהעיכובים המתמשכים בבניה היו בשל התאמות, שינויים והתנגדויות שונות, בעיקר של המועצה הקודמת. כן ציין כי הבחירות לראשות המועצה והחלפת מהנדס המועצה, גרמו גם הם לעיכובים ניכרים שלא באשמתו. לדבריו, ניסה להגיע להסכמות עם המועצה בנוגע לתכנית, אולם נאמר לו כי “הדרך הנכונה היא להגיש תכנית לוועדה לתכנון ולבניה, ואז המועצה תחליט האם תתמוך או תתנגד”.

לדבריו, המועצה גם נסוגה מסיכומים הנוגעים לכביש הגישה לגולדן וילג’ ומהסכמתו לפתח, על חשבונו ובעלות של כמיליון ₪, את השצ”פ הצמוד למתחם, כשבעה דונם. המועצה גם סירבה להצעתו לבניית מרתף ובו מרחב מוגן רחב ידיים לרווחת הדיירים בעת מלחמה.

יוסף עודה עומד על כך כי התכנית שהגיש איננה כוללת שום סטייה או הקלות מהתב”ע, למעט תוספת בניה הנובעת מהנחיות פיקוד העורף להגדלת הממ”דים מ-7 מ”ר ל-9 מ”ר (נטו). לדבריו, היה לו מותר לבנות 6 קומות, והוא מסתפק ב-5 בלבד. “זוהי תכנית דיאטה”, אומר עודה. “יהיו לנו שני דונם שטח ירוק, וזה בהחלט עומד בכל הדרישות”.

כן, לבקשת הדיירים העביר שירותים שונים (בריכה, אולם אירועים, סאונה, חמאם, ג’קוזי, חדר כושר, מרפאה, חדרי חוגים, ספריה, בית כנסת, קולנוע ועוד) לבניין C שהיה מיועד לדיור מוגן. בניין זה נמצא בשלבי הקמה מתקדמים.

 

 

 


4 תגובות

 1. חשבונוביץ חיים הגב

  אני מקווה שיש למועצה / לוועדה ערבויות בנקאיות לבניית כל מבני השרותים שהקבלן התחייב עליהם בהסכמים הכתובים עם הדיירים והוועדה לתכנון.
  כמו כן יש לשים לב שדיירים נכנסים לגור במתחם ללא טופס 4 בניגוד לחוק.

 2. צפוני הגב

  בפועל גרים שם גם בני 30 פלוס
  תוכניות ושיווק לחוד ומציאות לחוד

השארת תגובה

Array
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן