גיוס, שירות וקצונה בגליל המערבי

כפר ורדים: 81% גיוס גברים ו-85% נשים * מעלות: 77% ג' ו-64% נ' * מעלה יוסף: 87% ג' ו-79% נ' * מטה אשר: 88% ג' ו-85% נ' * בית ספר אמירים: 100% גיוס לגברים ו-100% גיוס משמעותי לנשים!


 

בחודש שעבר פרסם צה”ל נתונים עדכניים על השירות הצבאי בפילוחים שונים של גיוס, שירות משמעותי ומיצוי קצונה – בחלוקה לרשויות, לבתי ספר ולמגדר (נשים / גברים). הנתונים גם כללו “ציון סופי” של כל גוף תוך שקלול ונרמול הנתונים.

להלן הנתונים המרכזיים בחלק גדול מרשויות ומבתי הספר בגליל המערבי. למרות מספר פניות שלנו לדובר צה”ל, הנתונים התקבלו ללא הציון הסופי, בטענה כי קשה ומסובך לחשב אותם…

הנתונים המוצגים הינם עבור ילידי שנתון 2000 אשר מרביתם התגייסו בשנת 2018 ומשתחררים השנה. נתוני קצונה מחושבים מתוך משתחררי 2020. הנתונים והרשימות הינם עבור חייבי גיוס בלבד:

 

כפרניק 9877867433-scaled גיוס, שירות וקצונה בגליל המערבי

 

כפר ורדים

מקום 6 מבין המועצות המקומיות הקטנות בגיוס הגברים, שיעור גיוס (80.7%), מיצוי ללחימה (77.8%), מיצוי קצונה (18.2%).

מקום 10 מבין המועצות המקומיות הקטנות בגיוס נשים, שיעור גיוס (85.2%), גיוס משמעותי (95.7%), מיצוי קצונה (7.8%).

 

לאחר פרסום הידיעה ביקש אייל שמואלי, ראש מועצת כפר ורדים, להתייחס:

“כמו בכל שנה גם השנה גאוותנו בנוער האיכותי של כפר ורדים שמציג נתוני איכות בתרומה לצה”ל ולחברה הישראלית בגיוס ומיצוי לוחמה וקצונה. עם זאת, בשנתון שהתפרסם ע״י צה״ל ללא ידיעת הרשות, נראית ירידה באחוזי הגיוס בסקטור הגברים, זאת ועוד כאשר נתוני בית החינוך אמירים שרוב השכבה לומדת בו מציג 100% !! גיוס לצה״ל ( מרשים כשלעצמו).

“ראש המועצה ביצע מספר פניות לראש אכ״א אך לצערנו מהנתונים שהתקבלו לא ניתן להסיק את פשר הירידה בנתוני הגיוס כפי שפורסמו. נציין כי שנתון לפני ושנתון אחרי השנתון הנבחן (גיוס 2018 ) נדגם מעל 95 אחוזי גיוס בכפר ורדים.
הערכתנו המלאה לבתי החינוך, צוותי הנוער, אגף החינוך וכמובן למתגייסים היקרים”.

 

 

 

כפרניק 9989878963344-scaled גיוס, שירות וקצונה בגליל המערבי

 

מעלות תרשיחא

מקום 6 מבין הערים הקטנות בגיוס הגברים, שיעור גיוס (77.1%), מיצוי ללחימה (62.8%), מיצוי קצונה (8.4%).

מקום 13 מבין הערים הקטנות בגיוס נשים, שיעור גיוס (63.5%), גיוס משמעותי (84.9%), מיצוי קצונה (6.2%).

 

מעלה יוסף

מקום 31 מבין המועצות האזוריות בגיוס הגברים, שיעור גיוס (86.8%), מיצוי ללחימה (54.4%), מיצוי קצונה (10.3%).

מקום 16 מבין המועצות האזוריות בגיוס נשים, שיעור גיוס (79.3%), גיוס משמעותי (95.7%), מיצוי קצונה (11.1%).

 

מטה אשר

מקום 21 מבין המועצות האזוריות בגיוס הגברים, שיעור גיוס (87.7%), מיצוי ללחימה (62.3%), מיצוי קצונה (12.6%).

מקום 9 מבין המועצות האזוריות בגיוס נשים, שיעור גיוס (85.4%), גיוס משמעותי (95.3%), מיצוי קצונה (9.9%).

 

משגב

מקום 9 מבין המועצות האזוריות בגיוס הגברים, שיעור גיוס (88.2%), מיצוי ללחימה (65.6%), מיצוי קצונה (19.2%).

מקום 8 מבין המועצות האזוריות בגיוס נשים, שיעור גיוס (82.3%), גיוס משמעותי (94%), מיצוי קצונה (17.7%).

 

כפרניק 999870889-scaled גיוס, שירות וקצונה בגליל המערבי

 

 

ינוח-ג׳ת

מקום 28 מבין המועצות המקומיות הקטנות בגיוס הגברים, שיעור גיוס (73.2%), מיצוי ללחימה (38.5%), מיצוי קצונה (11.8%).

  

 

כסרא-סמיע

מקום 32 מבין המועצות המקומיות הקטנות בגיוס הגברים, שיעור גיוס (76.5%), מיצוי ללחימה (30.7%), מיצוי קצונה (2.1%).

 

חורפיש

מקום 27 מבין המועצות המקומיות הקטנות בגיוס הגברים, שיעור גיוס (77.1%), מיצוי ללחימה (35.2%), מיצוי קצונה (11.5%).

 

שלומי

מקום 9 מבין המועצות המקומיות הקטנות בגיוס הגברים, שיעור גיוס (85.7%), מיצוי ללחימה (64.7%), מיצוי קצונה (18%).

מקום 14 מבין המועצות האזוריות בגיוס נשים, שיעור גיוס (69.2%), גיוס משמעותי (93.3%), מיצוי קצונה (6.3%).

 

נהריה

מקום 13 מבין הערים הבינוניות בגיוס הגברים, שיעור גיוס (80.1%), מיצוי ללחימה (47%), מיצוי קצונה (7%).

מקום 8 מבין הערים הבינוניות בגיוס נשים, שיעור גיוס (72.3%), גיוס משמעותי (88%), מיצוי קצונה (5.4%).

 

כרמיאל

מקום 12 מבין הערים הבינוניות בגיוס הגברים, שיעור גיוס (79.2%), מיצוי ללחימה (49.4%), מיצוי קצונה (7%).

מקום 5 מבין הערים הבינוניות בגיוס נשים, שיעור גיוס (74.2%), גיוס משמעותי (88.7%), מיצוי קצונה (5.2%).

 

כפרניק 99880556500-scaled גיוס, שירות וקצונה בגליל המערבי

 

 

פקיעין

מקום 29 מבין המקומיות הקטנות בגיוס הגברים, שיעור גיוס (76.6%), מיצוי ללחימה (35.3%), מיצוי קצונה (7.4%).

 

בית ג׳אן

מקום 17 מבין המועצות במקומית הגדולות בגיוס הגברים, שיעור גיוס (85.4%), מיצוי ללחימה (39.6%), מיצוי קצונה (4.1%).

  

 

ואלו הנתונים לפי בתי ספר באזור הגליל המערבי

 

בית הספר אמירים כפר ורדים

מקום 15 מבין בתי הספר הקטנים בגיוס הגברים, שיעור גיוס (100%), מיצוי ללחימה (62.5%), מיצוי קצונה (19.4%).

מקום 40 מבין בתי הספר הקטנים בגיוס הנשים, שיעור גיוס (90.3%), גיוס משמעותי (100%), מיצוי קצונה (14.3%).

 

כפרניק 99980887-scaled גיוס, שירות וקצונה בגליל המערבי

 

בית הספר הניסויי על אזורי תפן

מקום 94 מבין בתי הספר הקטנים בגיוס הנשים, שיעור גיוס (90%), גיוס משמעותי (96.3%), מיצוי קצונה (9.7%).

 

תיכון אזורי מנור-כברי (בקיבוץ כברי)

מקום 119 מבין בתי הספר הקטנים בגיוס הגברים, שיעור גיוס (84.3%), מיצוי ללחימה (76.2%), מיצוי קצונה (10.5%).

מקום 63 מבין בתי הספר הקטנים בגיוס נשים, שיעור גיוס (93.8%), גיוס משמעותי (88.3%), מיצוי קצונה (15.7%).

 

מקיף גליל מערבי (כברי מושבים)

מקום 188 מבין בתי הספר הקטנים בגיוס הגברים, שיעור גיוס (87.2%), מיצוי ללחימה (58.8%), מיצוי קצונה (12.1%).

מקום 46 מבין בתי הספר הקטנים בגיוס נשים, שיעור גיוס (96.3%), גיוס משמעותי (93.6%), מיצוי קצונה (7.6%).

 

בית הספר מקיף אורט מעלות

מקום 226 מבין בתי הספר הקטנים בגיוס הגברים, שיעור גיוס (88.7%), מיצוי ללחימה (59.6%), מיצוי קצונה (3.5%).

מקום 154 מבין בתי הספר הקטנים בגיוס הנשים, שיעור גיוס (94.7%), גיוס משמעותי (81.5%), מיצוי קצונה (4%).

 

אולפנת צביה מעלות

מקום 338 מבין בתי הספר הקטנים בגיוס הנשים, שיעור גיוס (5.1%), גיוס משמעותי (100%), מיצוי קצונה (0%).

 

בית הספר מקיף סולם צור

מקום 83 מבין בתי הספר הקטנים בגיוס הגברים, שיעור גיוס (93.3%), מיצוי ללחימה (55.4%), מיצוי קצונה (18.4%).

מקום 127 מבין בתי הספר הקטנים בגיוס הנשים, שיעור גיוס (92.8%), גיוס משמעותי (89.1%), מיצוי קצונה (4.6%).

  

 

בית הספר אופק – עברון

מקום 192 מבין בתי הספר הקטנים בגיוס הגברים, שיעור גיוס (93.9%), מיצוי ללחימה (52.2%), מיצוי קצונה (5.1%).

מקום 163 מבין בתי הספר הקטנים בגיוס הנשים, שיעור גיוס (85.7%), גיוס משמעותי (93.8%), מיצוי קצונה (7.5%).

 

בית הספר תיכון ינוח-ג’ת

מקום 346 מבין בתי הספר הקטנים בגיוס הגברים, שיעור גיוס (74.5%), מיצוי ללחימה (50%), מיצוי קצונה (15.6%).

 

בית הספר מקיף שש-שנתי חורפיש

מקום 352 מבין בתי הספר הקטנים בגיוס הגברים, שיעור גיוס (83.3%), מיצוי ללחימה (38%), מיצוי קצונה (7%).

 

בית הספר עמל כסרא-סמיע

מקום 382 מבין בתי הספר הקטנים בגיוס הגברים, שיעור גיוס (77.5%), מיצוי ללחימה (38.2%), מיצוי קצונה (3%).

 

בית הספר אסיף משגב

מקום 2 מבין בתי הספר הגדולים בגיוס הגברים, שיעור גיוס (95.1%), מיצוי ללחימה (65.3%), מיצוי קצונה (18.1%).

מקום 13 מבין בתי הספר הקטנים בגיוס הנשים, שיעור גיוס (96.6%), גיוס משמעותי (95.7%), מיצוי קצונה (15.5%).

 

 
השארת תגובה

Array
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן