אוניברסיטה בגליל העליון

המועצה להשכלה גבוהה אישרה: אוניברסיטה בתל חי, תוך מיזוג עם מכון המחקר מיג"ל


 

המל”ג: הקמת אוניברסיטה בגליל תיעשה בתהליך מבוקר ורב שלבי, שיחל במסגרת התוכנית הרב שנתית הקרובה תשפ״ג-תשפ״ח. יש מקום לבחון את האפשרות למיזוג מכללות נוספות בגליל לאוניברסיטה שתוקם.

 

 

כפרניק 12155446 אוניברסיטה בגליל העליון
בתכנית: אוניברסיטה בגליל

 

המועצה להשכלה גבוהה דנה בהמלצות הוועדה להקמת אוניברסיטה בגליל. הוועדה בראשות פרופ׳ בני גייגר ממכון ויצמן, לשעבר יו״ר הקרן הלאומית למדע, התבקשה על ידי ות״ת ומל״ג להמליץ על המודל המתאים להקמת אוניברסיטה בגליל.

בהחלטה שאושרה במל״ג, הוחלט כי החלופה המתאימה להקמת האוניברסיטה היא מכללת תל חי, בכפוף למיזוג מלא של מכון המחקר מיג״ל, בהתאם לתהליך ולתנאים שנקבעו בהחלטה.

יו״ר המל״ג ושרת החינוך, הד״ר יפעת שאשא ביטון: ״לאחר עבודה מקצועית של למעלה משנה, אישרנו היום במל״ג את המלצות ועדת גייגר להקמת האוניברסיטה בגליל, המהווה יעד לאומי שדובר עליו רבות. מדובר בבשורה גדולה שתקדם את האזור כולו, בתחומי החינוך, הכלכלה, התעסוקה ועוד, ותחזק את התושבים. יחד עם המכללות באזור והפקולטה  לרפואה, היא תרחיב את מגוון האפשרויות האקדמיות במרחב הגלילי. אני מודה לחברי הוועדה ובראשם פרופ׳ בני גייגר, ולחברי המל״ג והוות״ת על המהלך ההיסטורי.״

 

כפרניק YSB אוניברסיטה בגליל העליון
שרת החינוך: מהלך היסטורית של הקמת אוניברסיטה בגליל

 

עוד נקבע, כי במטרה לקדם מצוינות אקדמית של כלל המערכת ויעדים לאומיים נוספים יש לתכנן בקפידה הקמה של אוניברסיטה מתוקצבת חדשה כחלק ממרקם האקדמיה, ואין לקבל החלטות מהותיות מבלי תהליך סדור של תכנון ובחינה. המלצות הוועדה יהוו חלק מתכנון עתידי של האוניברסיטה, והקמתה מחייבת עמידה בתנאים נוספים.

  

לצורך מימוש תהליך ההקמה ימנו ות”ת ומל״ג, ועדת היגוי להקמה אשר תפעל לצד מכללת תל חי, להתוויית תכנית הקמה רב שלבית מפורטת של האוניברסיטה. כמו כן, ועדת ההיגוי שתלווה את תהליך המעבר, תפעל תוך ראייה מערכתית רחבה באופן שייקדם סינרגיה בין האוניברסיטה החדשה לבין האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות בצפון וימנע פגיעה בהן.

הצוות המקצועי בוות”ת/מל”ג ילווה את עבודת הוועדה.

כמו כן תיערך בחינה תכנונית שתובא לדיון בוועדת ההיגוי, בוות”ת ומל”ג, תוך התייחסות בין השאר לדגם והאופי האקדמי המתאים לאוניברסיטה שתוקם (מחקר בסיסי/ישומי וכדומה), לתחומי המחקר והלימוד בהן תתמקד האוניברסיטה בתחילת דרכה ובהמשך, בהתאם לצרכים האקדמיים הלאומיים ולמטרות הקמת אוניברסיטה בתל חי והקף פעילות וגודל האוניברסיטה לתשתיות המחקריות שעליהן נשענת מכללת תל חי בדרך להפיכתה לאוניברסיטת מחקר, לעלות המשוערת התוספתית התשתיתית והקבועה להקמתה והפעלתה של אוניברסיטה בתל חי, לפוטנציאל לגיוס סגל אקדמי איכותי שיעסוק במחקר איכותי בתחומים מגוונים ולפוטנציאל של גיוס סטודנטים לתואר ראשון וסטודנטים לתארים מתקדמים מהצפון ומאזורים אחרים.

 
השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן