קסם בכפר- קול קורא לאמניםאמנים תושבי הכפר המעוניינים להשתתף בבתים הפתוחים של פסטיבל קסם בכפר
להרשמה ומידע באתר המרכז הקהילתי
https://did.li/WLeIwחדשות אחרונות