ערב זיכרון בסלון כפר ורדיםיום ב’, 5.4.2021 – 18.00
מספרת: רעות כהן קורנפלד
מארחת ומנחה: דורית גבאי
054-2173132
ארבל 25
נקודות מרכזיות בסיפור
דור רביעי לשואה. אני מבקשת לספר את סיפורה של משפחת פרלמוטר, משפחתו של סבא רבא שלי אלחנן הכהן פרלמוטר ז״ל וכן לספר על מפעל הקוארדינציה הציונית (מפעל ההצלה של הילדים היהודים בתום השואה(בעיקר אתמקד בסיפורה של זלדה פרלמוטר ז״ל נכדתו של אלחנן פרלמוטר, בת דודו של אבי.)

יום ב’, 5.4.2021 – 18.00
מספר: יעקב בן כנען
מארחת ומנחה: אסתי כץ
050-5730182
מירון 81
נקודות מרכזיות בסיפור
סיפורה של האם שיינה, שברחה מגטו וילנה, ונותרה ניצולה מהטבח בפונאר. הצלתה בזכות המראה הארי שלה.
מונגש
יום ב’, 5.4.2021 – 18.00
מספר: חיים הלפגוט
מארחת ומנחה: לאה הלפגוט
054-7973483
דולב 10
נקודות מרכזיות בסיפור
בכוונתי לספר על הורי, מניה ואריה שהיו חברים עוד לפני המלחמה, בעיירה בשם ויילון במחוז לודג’
התחתנו בגטו לודג’, נשלחו לאושוויץ ושם הופרדו. כל אחד מהם עבר גיהנום ושרד ונפגשו רק שנה לאחר סיום המלחמה.
הכניסה מונגשת.

יום ב’, 5.4.2021 – 19:30
מספרת: רחל בן דב
מארחת ומנחה: ברוריה קרוא
050-6437613
רותם 37
נקודות מרכזיות בסיפור
סיפורו של אביה של רחל, חבר במכבי הצעיר, ודרכו מטרזין, דרך אושוויץ למחנה עבודה ליד דכאו, עד השחרור בידי האמריקאים.
לא נגישחדשות אחרונות