סלים עבוד אשקר בהיכל מעלותכפרניק A3-Nov-2018-Maalot-Heb-212x300 סלים עבוד אשקר בהיכל מעלותחדשות אחרונות