סוף שבוע מוזיקלי במועדון הזהב עם רועי עלוני11/19/ 9/ 8 סוף שבוע מוזיקלי עם רועי עלוני – פסנתרן ומוסיקולוג
יום שישי 19.00 – 17.00 , המטורף הזה הוא גאון – גלן גולד
שבת 13.00 – 10.00 “מוצארט – חליל הקסם ” פליכס מנדלסון – מוצארט הגרמני
50 ש”חחדשות אחרונות