נגמר לחטופים האוויר. הפגנה בכרמיאלאין יותר זמן לחכות

נגמר לחטופים האוויר  / הפגנה לשחרור החטופים עכ-שיו!

 

כפרניק e0755122-ae01-48a7-ae9e-954abea6f329-scaled נגמר לחטופים האוויר. הפגנה בכרמיאל

 

 

 

 

 חדשות אחרונות