מוזיקה במועדון הזהב -חוג האזנה למוזיקה13.12.18 , יום חמישי, שעה 20:30- האזנה למוסיקה
יונתן עוזיאל כנר , כרמי הדני כנר , סימון למברסקי ויולן- ” בוגרי קשת אילון ” דבוז’אק – טרצטו לשני כינורות וויולה , 3 פרקים של באך מתוך הסונטות והפרטיטות ,
קודאי – טריו לשני כינורות וויולה , טלמן – דואט קנוני לשני כינורות
40 ש”ח
ועד האזנה למוזיקה : שולמית זיו,איתמר דודחדשות אחרונות