ישראל קטורזה בהופעה לתושבי כפר ורדיםכפרניק katorz ישראל קטורזה בהופעה לתושבי כפר ורדים
קטורזה בהופעה מיוחדת לתושבי כפר ורדים

r