הרצאה שנייה עם יורם פורת על בבתא במועדון הזהב ע”ש תמר זגרמסעות מעצבי תודעה עם יורם פורת
, 29.3 יום רביעי שעה 19:00
בבתא- האישה המסתורית ממערת האיגרות
בשנות השישים נמצאה מערה בנחל חבר בה מצאו את מותם קבוצה של פליטים ולוחמים ממרד בר כוכבא. ארכיאולוג צעיר בשם ספי פורת (אביו של המרצה) מצא בתא חבוי במערה סל ובו מגילות וחפצים אינטימיים של אישה בשם בבתא שחיה בקהילה שבמדבר יהודה.
מי היתה בבתא?
כיצד הגיעה למערה? המגילות שנמצאו בסל מאפשרות לנו ללמוד על חיי הקהילה היהודית במדבר יהודה ערב מרד בר כוכבא ויחסי הכוחות המורכבים שבה. בבית הכנסת בעין גדי שגם אותו חשף ד”ר ספי פורת התגלה נייר מפוחם שרק באמצעות טכנולוגיות סריקה חדשניות התברר כספר תורה מן העתיקים בעולם. רצפת הפסיפס .
20 ש”חחדשות אחרונות