הרצאה שניה שלישית במועדון הזהב ע”ש תמר זגר עם ד”ר יינון שבטיאלהרצאה שלישית במועדון הזהב ע”ש תמר זגר
ארון הספרים היהודי ד”ר ינון שבטיאל
חוקר ומרצה בכיר ללימודי א”י, תנ”ך, ספרות חז”ל והיסטוריה יהודית.
יום רביעי, 23.9.2020
שעה 19:00
שעה 20:30
מעצבי ארון הספרים היהודי שלאחר החורבן – רבי יוחנן בן-זכאי, רבי עקיבא ורבי יהודה
הנשיא
במגבלות הקורונה.
הרשמה מראש לאחת משתי ההרצאות
עליזה כ”ץ 052-2263001
נא לבוא עם מסיכה
20 ש”חחדשות אחרונות