הרצאה רביעית במועדון הזהב ע”ש תמר זגר עם עידית פרי על מבשרי הציונות15.11.21 יום שני שעה 19:00
מפטר עד פוטין עם עידית פרי
הרצאה רביעית “הציונות לא המשך ולא רפואה למכה היא עקירה והריסה”.
מבשרי הציונות על רקע המהפכות והתמורות של המאה התשע-עשרה מחפשים יהודי רוסיה את הפתרון שלאלה היהודית. זהו פרק מרתק בתולדות עם ישראל, היהדות מחפשת לעצמה אלטרנטיבות, מתלבטת בשאלות של דת, חילוניות, מדע ומוסר.
מרצה: עידית פרי
20 ש”חחדשות אחרונות