הרצאה במועדון הזהב ע”ש תמר זגר עם עידית פרי על היישוב היהודי בתקופת מלחמת העולם השנייה18.12.19 יום רביעי שעה 19:00
הרצאה חמישית: יום רביעי 18.12.2019
פרשת הצנחנים
“ארץ אל תכסי דמם”
הניסיונות של היישוב היהודי בארץ ישראל לעזור ליהודים באירופה נכשלו בזה אחר זה. הבריטים לא נתנו להיכנס, הגרמנים לא נתנו לצאת. בעלות הברית עסקו בחזית המלחמה ולא בגורל העם היהודי שעמד בפני הכחדה טוטלית. הייתה תחושה קשה של חוסר אונים. בשנת 1944, בתיאום עם הצבא הבריטי, הוחלט להצניח 32 צנחנים יהודים ישראלים ביעדים שונים באירופה. נעמוד על המניעים להחלטה, על התוצאה הטראגית ואיך פרשה זו מתקבלת בראי ההיסטוריה.
20 ₪חדשות אחרונות