הרצאה במועדון הזהב עם פרופס’ מוטי אביעם על תגליות מן העבר בארץ הגליל”20 / 1/ 12 יום ראשון הרצאה בשעה 19:00
סדרת הרצאות בנושא: “תגליות מן העבר בארץ הגליל” (4 מפגשים)
מרצה: ד”ר מרדכי אביעם
תואר דוקטור בלימודי א”י וארכיאולוגיה. מתמחה בחפירות, סקרים וחפירות הצלה מטעם רשות העתיקות ברחבי הגליל. מרצה בכיר בארץ ובחו”ל.
מנהל “המכון לארכיאולוגיה גלילית” במכללה האקדמית כנרת.
הרצאה שנייה:
שׁיחין – כפר קדרים יהודי ליד ציפורי
שבע עונות חפירה בשרידי הכפר היהודי שיחין שמצפון לציפורי הביאו עדויות ברורות לכך שענף ייצור מרכזי של התושבים היה כלי חרס. הפתעה שחיכתה לחוקרים –
בית מלאכה לייצור נרות שמן עשויים חרס
20 ש”חחדשות אחרונות