הרצאה במועדון הזהב עם פרופס’ מוטי אביעם על תגליות מן העבר בארץ הגליל”20 / 1/ 26 יום ראשון הרצאה בשעה 19:00
סדרת הרצאות בנושא: “תגליות מן העבר בארץ הגליל” (4 מפגשים)
מרצה: ד”ר מרדכי אביעם
תואר דוקטור בלימודי א”י וארכיאולוגיה. מתמחה בחפירות, סקרים וחפירות הצלה מטעם רשות העתיקות ברחבי הגליל. מרצה בכיר בארץ ובחו”ל.
מנהל “המכון לארכיאולוגיה גלילית” במכללה האקדמית כנרת.
הרצאה רביעית: יום ראשון
חפירתן של חמש כנסיות בגליל המערבי
במסגרת מחקר
20 ש”חחדשות אחרונות