הרצאה במועדון הזהב עם פרופס’ מוטי אביעם על תגליות מן העבר בארץ הגליל”20 / 1/ 19 יום ראשון הרצאה בשעה 19:00
סדרת הרצאות בנושא: “תגליות מן העבר בארץ הגליל” (4 מפגשים)
מרצה: ד”ר מרדכי אביעם
תואר דוקטור בלימודי א”י וארכיאולוגיה. מתמחה בחפירות, סקרים וחפירות הצלה מטעם רשות העתיקות ברחבי הגליל. מרצה בכיר בארץ ובחו”ל.
מנהל “המכון לארכיאולוגיה גלילית” במכללה האקדמית כנרת

הרצאה שלישית:
זיהויו של ״כפר השליחים״ – בית ציידא
שנים רבות מתנהל ויכוח אקדמי אודות זיהויו של כפר בית ציידא שבו נולדו לפי הברית החדשה שלושה מהשליחים של ישו. ההצעה המקובלת מזה 30 שנה היא האתר א-תל בפארק הירדן. בארבע עונות חפירה, נחשפו שרידים המציעים זיהוי אחר, באתר בית הבק.
20 ש”חחדשות אחרונות