היכרות עם תב”ע כפר ורדים במארגביום ראשון 23/6/19, בשעה 19:00, יתקיים מפגש תושבים באולם המארג בכפר-ורדים.

 

במפגש:          היכרות תב”ע כפר-ורדים

 

  • דבר ראש המועצה

 

  • הצגת תכניות פיתוח עתידיות

 

  • שאלות ותשובות – את השאלות, יש להפנות מראש ללשכת ראש המועצה לכוכי –

במייל: mazkirut@k-vradim.org.il עד יום ראשון 16/6/19 כולל.

 

  • הציבור מוזמן.

 

 

ב ב ר כ ה ,

 

לשכת ראש המועצה

 

 חדשות אחרונות