גלריה טל -שיח גלריה עם האמנית שרה בנינגהתערוכת שרה בנינגה מבט מעבר עומדת להסתיים בסוף יולי. לראות סיום התערוכה באמנית תגיע לשיח גלריה והרצאה על יצירתה
מי שראה ת התערוכה ומי שעדיין חא מוזמנים להגיע למפגש מרתק עם האמנית.
גלריה טל
שבת 23.7 שעה 11חדשות אחרונות