לחנה זמורה, ולכל משפחות זמורה, דורון ושטיינפלד, משתתפים בצערכם בפטירת האם/סבתא/סבתא רבה, עליזה שטיין – בית כפר ורדים ההלוויה בארה”ב, וחנה תשב שבעה בביתה, חבצלת 3, בימים רביעי וחמישי (16-17/5) אחה”צ.

 

לחנה זמורה, ולכל משפחות זמורה, דורון ושטיינפלד:

משתתפים בצערכם בפטירת האם/סבתא/סבתא רבה, עליזה שטיין.

בית כפר ורדים

 

ההלוויה בארה"ב, וחנה תשב שבעה בביתה, חבצלת 3, בימים רביעי וחמישי (16-17/5) אחה"צ.

 

 

חדשות אחרונות