887787899כפרניק 887787899-300x197 887787899

אחד החיילים הפצועים בעת קבלת טיפול בחדר ההלם, לפני כניסתו לחדר ניתוח צילום: רוני אלברטחדשות אחרונות