קורס התנדבות לעבודה עם מבוגריםלפרטים: ענת גנץ  052-5798042

כפרניק 888213 קורס התנדבות לעבודה עם מבוגרים

קורס למתנדבים עם אוכלוסיה מבוגרת חדשות אחרונות