דרושים: חיילים וקצין ליקל”רליחידת קישור לרשות כפר ורדים ( יקל”ר) דרושים חיילים וקצין ליחידה

 

דרישות : אנשי מילואים בגילאים 35- 50 בשרות מילואים או לאחריו. קצין לתפקיד מטה עם ניסיון בניהול.

פרטים : ערן גרטלר 052-8702703

 

 חדשות אחרונות