נערכים למאבק


כפרניק אתר אינטרנט קהילתי כפר ורדים גליל מערבי
עודד שלומות

מועצת כפר ורדים אישרה 100 אלף ₪ לתקציב מיוחד לסיכול הפגיעה בהטבת המס

כפרניק IMG_1351 נערכים למאבק

מועצת כפר ורדים תקצבה 100 אלף ₪ לסיכול הפגיעה בהטבת המס.

 

מבקרת המועצה סיימה את תפקידה ומשכה תביעתה.

 

סיון יחיאלי על דו"ח מבקר המדינה: מקבלים ודוחים.

 

 

בישיבת שנערכה אמש, אישרה מליאת מועצת כפר ורדים פה אחד את הצעת ראש המועצה להקצות 100 אלף ₪ למאבק בכוונת הממשלה לשנות את הקריטריונים בהטבות המס, עד כדי ביטול מוחלט של ההטבות בכפר ורדים. סכום זה מיועד, במידת הצורך, לפעילות תקשורתית, לובי, הפגנות וכו'.

בפתח הדיון הציג ראש המועצה, סיון יחיאלי, את השתלשלות העניינים ואת הכוחות השונים הפועלים: בג"ץ, האוצר, הממשלה והשטח; ואת הקריטריונים החדשים להטבות (שבינתיים גם לא אושרו בממשלה) – לפיהם הוכנסו ישובים רבים שלא היו עד כה זכאים להטבות, כאלו שהטבותיהם נפגעו וישובים בודדים שנדחקו החוצה לגמרי. על-פי הקריטריונים החדשים, תושבים בישובים באשכולות סוציואקונומיים 9-10 (כפר ורדים 9) – לא יהיה זכאים כלל להטבות מס, ללא קשר למיקומם הגיאוגרפי (קו עימות, פריפריה וכו').

ראש המועצה הודה באופן אישי למנהלת לשכתו ענת מינסטר, ולעוזרו ניר מסיקה – על העבודה הרבה, כולל בשבתות, שהשקיעו בפעילות הענפה שהייתה בשבועיים האחרונים בנושא.

יחיאלי, המכהן גם כיו"ר פורום קו העימות, עדכן כי הפגיעה תהיה בכל יישובי הפורום וכי פועלים כגוף אחד נגד תכנית האוצר, או כל הצעה דומה שתוצג בעתיד.

חברי המועצה אמרו כי ביטול ההטבות עלול להביא מכת מוות על כפר ורדים, וכי האוצר פועל בניגוד לאינטרס הלאומי ולמדיניותו המוצהרת "למשוך אוכלוסייה חזקה לפריפריה", וכי לפקידי האוצר אין מושג על עלויות החיים בפריפריה, הוצאות התחבורה הכבדות, שירותי הבריאות והתרבות הנחותים וכו'. נורית שפירא ביקשה להציג בפני האוצר את "מדד החוסן הרשותי" הנמוך של כפר ורדים (ישוב ללא אזור תעשיה).

בישיבה השתתף גם אורגד רונן, יו"ר "יש עתיד" בכפר ורדים, שסיפר על מספר שיחות שקיים עם בכירים במפלגה, כולל שר האוצר יאיר לפיד.

בפגישת פורום יישובי קו העימות שנערכה הבוקר, הוחלט על הקמת צוות לטיפול בנושא ההטבות. עוד קודם לכן פרסם הפורום הודעה זו: "אנחנו מברכים את הממשלה על החלטתה להשקיע את הזמן הראוי על מנת לבחון את הקריטריונים לקבלת הטבות מס. החלטה כה חשובה, אשר עתידה להשפיע על עשרות אלפי אזרחים חייבת להילקח לאחר דיונים וחשיבה, ולאחר שהובאו בחשבון כל הגורמים הרלוונטיים לקבלתה.

"פורום קו העימות ימשיך בתפקידו לשמור ולייצג את האינטרסים של תושבי קו העימות הצפוני, ואנו נדאג, בכל דרך, שביטחונם האזרחי והכלכלי של תושבי קו העימות יעלה לראש סדר העדיפויות של שרי הממשלה".

 

 

כפרניק IMG_1351_0 נערכים למאבק

 

עוד בישיבה:

המועצה אישרה פה אחד את מועמדותו של סיון יחיאלי לחברות בוועדה המחוזית לתכנון ובניה. שר הפנים ימנה חברים בוועדה מתוך מספר ראשי רשויות המועמדים לתפקיד.

**

 

הודעות ראש המועצה:

 

מבקרת המועצה, קרן דרוקמן-אדיב סיימה את עבודתה במועצה ומחקה את תביעתה בבית הדין לעבודה.

 

**

 

מבקר המדינה פרסם דו"ח הנוגע לשלטון המקומי ובו שתי הערות לכפר ורדים (באדום מתוך הדו"ח):

עיריית נס ציונה, המועצה המקומית כפר ורדים והמועצות האזוריות מגידו ועמק חפר לא ניהלו ספר ספקים, שקיומו הוא תנאי להתקשרות באמצעות מכרז זוטא, ולא היו ערוכות להתקשרות עם נותני שירות באופן זה.

משרד מבקר המדינה העיר לארבע הרשויות האמורות על שלא הכינו ספר ספקים כנדרש בתקנות הספקים.

בתשובתה ממאי  2013 מסרה המועצה המקומית כפר ורדים כי מכיוון שהחוק אינו מחייב התקשרות באמצעות מכרז זוטא ,ונוכח העובדה שניהול רשימת ספקים מצריך משאבים רבים, הוחלט במליאת המועצה בשנת 2010 שלא יושקעו משאבים בהכנת רשימת ספקים, ורשימה שכזאת תוכן רק אם יעלה צורך לקיים מכרז זוטא ברשות.

משרד מבקר המדינה מעיר כי על הרשויות להכין ספר ספקים כנדרש בתקנות המכרזים, גם אם אינן מבצעות התקשרויות באמצעות מכרזי זוטא, משום ממכרזים אלה הם אמצעים חוקיים להתקשרות העומדים לרשותם בכל עת.

 

יחיאלי ציין בפני מליאת המועצה כי כל הרשויות המחזיקות ספר ספקים קיבלו הערות רבות על דרך ניהולו, החזקתו, הוספת/גריעת/מיון ספקים וכו'. מועצת כפר ורדים החליטה ב-2010 שלא להחזיק ספר ספקים ולא לקיים מכרזי זוטא, ולכן זו הערה בירוקרטית ללא כל בסיס. גם אילן עמרם, גזבר ומ"מ מזכיר, הגדיר הערה זו כאבסורד וציין במידה ואין ספר ספקים עדכני ומתוחזק, עדיף שלא להחזיק כזה ולא לערוך כלל מכרזי זוטא, אלא מרכזים פומביים שהנהלים שלהם מאוד ברורים ומחמירים.

יחיאלי: "לסיכום, איננו מבינים את ההגיון הפנימי של ההערה ולא מקבלים אותה"

*

 

המועצה המקומית כפר ורדים: הועלה כי המועצה נהגה במשך שנים להעסיק יועץ ומפקח בפרויקטים בתחום ההנדסה (להלן– המפקח). כך למשל, בינואר 2010,במסגרת פרויקט להקמת בית הספר הניסויי תפן (להלן–הפרויקט), שעלותו הוערכה בכ-18מיליון ₪, נחתם עם המפקח חוזה לביצוע "ניהול פיקוח הנדסי צמוד" על כל שלבי הפרויקט. נקבע שהמפקח יועסק בעבור שכר טרחה של 1.25% מעלות הפרויקט בפועל, כלומר 225,000 ש"ח.

נמצא כי אין ברשות המועצה אסמכתאות לכישוריו המיוחדים של המפקח בתחומים שבהם הועסק, לרבות השכלה או הכשרה פורמלית אחרת בתחומי ההנדסה, הבנייה והפיקוח על פרויקטים הנדסיים.

בתשובתה מסרה המועצה המקומית כפר ורדים כי לראש המועצה הועברה המלצה של מנהל מחלקת ההנדסה להעסקת המפקח. כמו כן, בטרם קיבלה המועצה את ההחלטה להעסיק את המפקח, היא קיבלה חוות דעת משפטית שאישרה לה להעסיקו בפטור ממכרז.

 

יחיאלי הסביר למליאת המועצה כי דובי טל ואיתמר ניב נשכרו לפקח על הקמת בית ספר תפן על-ידי החברה למשק וכלכלה של מרכז השלטון המקומי. כן ציין כי ההערה לא הייתה על כישוריו של טל, אלא על התיעוד, שבטעות לא תויק ונשמר. לדבריו, לאחר הביקורת נשלחו האסמכתאות המעידות על כישורי המפקחים.

יורם איילון אמר כי אין מה לדון בטעויות העבר וכי על המועצה להקפיד בעתיד בכל הנוגע למינהל תקין ולהשתמש במשורה בפטור ממכרז.

עדי הרטל, היועץ המשפטי למועצה, ציין כי אין שום הערה בנושא פטור ממכרז, וזהו כלי ניהולי לגיטימי.

יחיאלי: "ניקח לתשומת ליבנו את הערת המבקר הנוגעת לתיעוד המסמכים האמורים".

 

 

לידיעה קודמת בנושא דו"ח המבקר.

 

 

תגובות פייסבוק


0 תגובות

 1. צדוק הצדיק הגב

  כבר קודם צדקו
  על הליקויים בניהול היישוב בשנים האחרונות כבר שמענו די ותירוצים למכביר.
  כהנא צדק!
  צ’אושקו צדק!
  בוב חן צדק! וצדק!
  אביב בר צודק!

 2. מבקרת הגב

  לא מכובד
  ככה משתלחים במבקר המדינה?

 3. אורחת פורחת הגב

  גם ככה המקום הזה בית אבות אחד גדול
  כל הצעירים יברחו.
  ישארו רק הפנסיונרים וסיון יעלה להם את הארנונה
  עוד יותר כדי לכסות את ההוצאות השוטפות של המועצה.

 4. עצוב הגב

  בדיחה מקומית

  כל הראשיות טועים ועובדים בניגוד לכל כללי מינהל תקין
  זה הנימוק של ר’ מועצת כפר ורדים כולם לא בסדר
  אז אני בסדר
  כי אני מעתיק מכולם שלא בסדר
  חוצפה מקומית נילוזה
  והציבור שותק

 5. המבין מבין הגב

  השרלטנות היא חזות הכל
  סיוון יחיאלי מתי תבין?
  1. ספר ספקים אינו מחייב משאבים רבים, הוא מחייב ניהול מקצועי ומהימן- משקיעים פעם אחת באדם מקצועי שיכין אותו ואחר כך מעדכנים אותו דרך מערכת ממוכנת אותה מזין מי שרוצה להיחשב כספק (הוא מגיש את כל הניירות הנדרשים ובמידה והוא עומד בקריטריונים הוא נכנס לרשימה)- כמה פשוט, איך לא חשבנו על זה קודם?
  2. ההערות שקיבלו רשויות אחרות, רק משקפות את חוסר המקצועיות שקיימת אצל אחרים. זה אינו אילן להיתלות בו (תרתי משמע).
  3. ההמלצה אותה קיבלת על המפקח, היא בחזקת חבר מסדר עבודה לחבר! אם אין ניירות ואסמכתאות המראות על כישורים וניסיון מוכח- אין עבודה. בכל פעם מחדש אתה נתפס בקלקלתך.

  מתי סוף סוף נזכה לניהול רציני, מתי יסתיים הפרטץ’?

 6. דניאל הגב

  עבודה סיוונית

  עבודה בעיניים ראש מועצה
  תכול עיניים
  זו ההתחלה והסוף
  מעבר לכך ניהול חובבני לא מקצועי

 7. פני המועצה הגב

  בתוכנית לונדון וקירשנבאום פרסמו ספר חדש ,שקרנים מלדה,
  בבר אילן בפקולטה לקרימנולוגיה
  יש מרצה מומחית לרמיה ושקרים
  שקרן טוב הוא מוכשר ,אינטליגנטי
  בעל דמיון רב,יודע לעבוד על אנשים
  ומסתיר דברים
  ………………
  ……………..

 8. סקנדל! הגב

  סיון, לטיפולך הדחוף!
  1. איך ייתכן שמועדון הזהב מזמין מופע ליום העצמאות (חודש מאי) ומפרסם זאת בחוברת שלו בסוף 2013, וקתדרה עכשיו, לפני שבוע קופצת ב ד י ו ק עם אותו מופע?

  מופע חגיגי: “לי כל שיר נושא סיפור”
  עם מני פאר, לינדה תומר ורוני צור.
  כל הסיפורים שמאחורי השירים שהלכו איתנו לאורך כל הדרך.
  מנחה ומספר: מני פאר. שירה: לינדה תומר. ליווי מוסיקלי: רוני צור.
  במחיר 20 ש”ח

  2. איך המועדון מוציא מופע כזה ב 20 ש”ח וקתדרה, אותו מופע בדיוק ב 60 ש”ח?

  3. איך לכפר כזה קטנטן, לאותה אוכלוסיה ממש, מביאים אותו מופע ב ד י ו ק נמרץ בהפרש של חודשיים?

  סיון, זה מסריח!
  טפל בזה!

 9. חווה הגב

  לחברת מועצה מסיעת מעוף(גרינפלד) ציפי דיקמן וחברה ותיקה בקתדרה
  ציפי את שותפה מלאה להחלטה להביא מופע לקתדרה של מני פאר 2 חדשים לפני אותה ההופעה 50+ שנקבעה ונרשמה בחוברת כבר בשנת 2013.
  אני מתביישת שאלה חברי המועצה שבחרתי.
  הפרסומי חוצות ובעיתונים עולים ממון רב.

 10. הסקנדל 2 הגב

  דחוף ובהול יותר מדו”ח מבקר המדינה
  עליזה במועדון משלמים 20 שקלים כי לך יש
  כסף ואת מסבסדת (שזה טוב)

  אבל במועדון אין מקום ולא כולם
  אוהבים ללכת למועדון
  וטוב שיש בחירה!
  זה שאת ופרץ לא מסתדרים שניכם אשמים!!!!
  מה הקשר לסיון ?

 11. טרבור הגב

  אכן גדולה האכזבה
  לאחר הציפיה והתקווה שמבקר המדינה יפרסם דו”ח חמור ביותר על מועצת כפר ורדים והעומד בראשה
  התפרסם הדו”ח הדליל הזה שאין בו דבר.
  אני מודה, התאכזבתי מהמבקרר שלא עמד בציפיות

 12. צ.פ הגב

  בלאגן
  לצד עליזה יש עוד 4 חברות ועד. כל עניין ודבר נעשה ביחד ומחליטים ביחד.
  אדם יכול לעשות כרצונו וללכת לאן שהוא רוצה. אבל להביא אותו אירוע לכפר זה קצת מוגזם. כשאירוע אחד נקבע לפני הרבה זמן. בדקתי בחוברת של מועדון הזהב שקיבלתי בדואר לפני כמה חודשים. אני הפסקתי ללכת למארג כי הכיסאות לא נוחים לי. באירוע האחרון שהייתי לפני שנה באו 8 אנשים לשמוע את סי היימן. ראיתי שחברת מועצה אחת הסכימה להיות תרבות.יש לה הרבה מה לעשות וגם הגיע זמן.

 13. מעתיקנים... הגב

  גניבת תכנית מ 50+
  בושה לגנוב מ 50+, מופע שהם קבעו ליום העצמאות, ולהביא אותו עכשיו חדשיים לפני.קתדרה, תפעילו את הדמיון שלכם בעצמכם, תמצאו משהו מעניין בעצמכם, ואל תגנבו לאחרים. זאת הבעיה של כל צוות קתדרה המשותק על ידי הרכז.

 14. חמודי הגב

  סיפור קטן וחמוד
  בכפר קטן ופסטורלי בגליל חיו המון משפחות. כל יום הלכו ההורים לעבודתם, הילדים ללימודם, והחיים היו יפים. כדי שלא ישתעממו יותר מדי בזמנם הפנוי, קמו 2 קבוצות : קבוצת הבמה וקבוצת 60- , שהביאו בידור להמונים. קבוצת 60- הפיקה חוברת בתחילת השנה, בה כתבה (ברוב טיפשותה, ותבינו עוד מעט מדוע) את כל התכניות הצפויות להיערך במועדון של 60-. החוברת הופצה בתיבות הדואר של המשפחות בתחילת שנת הפעילות (סוף 2013). קבוצת הבמה לא הפיקה תכנית, לא קבעה תכנית שנתית, והחליטה להיות “אופורטוניסטית” ולהפיק אירועים מזדמנים מהיד אל הפה.
  הם הזמינו פה שחקן, שם קוסם, ממש לא משהו… כשנגמרו להם הרעיונות, גרד הרכז בראשו ואמר: הבה אציצה בחוברת שהפיקה קבוצת 60-, אולי יבואו לי הרעיונות? הרי הם מביאים דברים לא רעים, כך אני שומע.
  הציץ וראה: הקבוצה הזמינה את מני פאר וזמרת למסיבת יום העצמאות, המתוכננת לחודש מאי. אמר הרכז: וואו, איזה רעיון! אפילו אני לא חשבתי על מני פאר! מי בכלל זכר אותו???
  יצר הרכז קשר עם הנוגעים בדבר, ומיהר להזמינם לחודש פברואר. מהר-מהר עוד לפני חודש מאי!
  ועוד הגדיל הרכז לעשות: שילש את מחיר המופע – בעוד במועדון משלמים 20 ₪ לאותו מופע בדיוק, קבע הרכז את המחיר: 60 ₪!

  מוסר השכל: כשהמועצה נותנת לרכז …., הוא עושה את מה שנותנים לו לעשות…

 15. זהבי הגב

  ל”סקנדל 2″ תגובה 9
  מה הקשר לסיוון?
  אם אתה לא יודע, סיון הוא יו”ר קתדרה, לפחות על הנייר.הוא לא יודע בכלל מה הולך שם, אבל הוא האחראי. חוץ מזה, תושיה, במועצה, היא שמארגנת את כל הארגונים של המועצה ואת המופעים.
  אז הכל קשור לסיון.
  אסור להרשות שיקרה כזה דבר (בשנה שעברה זה קרה הרבה פעמים) כי משלמים כמה אלפים למופע כזה, ואם כולם יבואו בפברואר, לא יבואו במאי. יהיו הפסדים! לא מזמינים מופע כזה ל 10 איש!!!

 16. ............. הגב

  חידון
  ???????????????

 17. שמחה הגב

  להצביע ברגליים
  בארוע של c היימן היו 8 או 10 איש. חרפה גדולה לקתדרה.
  ……..

 18. תושב הגב

  חחח
  כפר ורדים-הבדיחה של המדינה

 19. יונתן השואל הגב

  שאלה שאילתית
  ביום שישי האחרון הגיעו למארג 30 איש. הכניסה הייתה חופשית. מי שילם לנגנים ומי משלם על הפרסומים הגדולים בכיכרות הכפר. כל פרסום כזה עולה הרבה כסף. מי בודק? מי מאשר ?

 20. לינדה הגב

  הטבות מס

  זו שערוריה וביזבוז כספי ציבור.
  סיון וחברי המועצה אינם מבינים מה כוחם וחיים בפנטזיה. כפר ורדים אינו גורם נחשב ולא הייתה לו ולא תהיה לו השפעה. זה ישוב קטן המצטייר כאליטיסטי. אין כל יכולת לשנות החלטות שמתקבלות בירושליים או בתל אביב.
  החלטות מועצה מסוג זה מעידות על יומרנות, חובבנות וחוסר הבנה פוליטית. אפשר היה ליעד את הכסף לשיפור תשתיות , לחינוך או כל דבר אחר.
  התוצאה תתברר תוך שבועות מספר.חבל!

 21. תושב מודאג הגב

  עבודה בעיניים

  האם ידעתם שסיון מכר אותנו
  ונתן הלוואה למדינה
  ואנחנו נשלם 15 שנה
  סכומי כסף נוספים בארנונה
  מילא את פיו מים
  ולא עידכן את התושבים
  ככה לא מנהלים ישוב קהילתי
  כך לא מקשיבים לרחשי ליבו של הציבוק

השארת תגובה ל-המבין מבין

ביטול

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן