ניצחון או הפסד?


כפרניק אתר אינטרנט קהילתי כפר ורדים גליל מערבי
מערכת כפרניק

בית המשפט דחה עתירת הארנונה ללא הוצאות. השאיר פתח לתביעה על קיזוז חובות.

כפרניק ארנונה1 ניצחון או הפסד?

בית המשפט דחה עתירת נוריאל ומילוא על גביית הארנונה. לא הטיל הוצאות ונתן פתח לתביעה על קיזוז חובות.

 

המועצה: ניצחנו. אנו שמחים מאוד על קביעת בית המשפט כי לא נפל דופי בהחלטות הרשות.

 

עו"ד בוב חן: בית המשפט לא אישר טענות המועצה. באם תנהג  בהגינות, תחזיר מיד 800,000 ₪ לתושבים.

 

 

 

להלן הודעת מועצת כפר ורדים ותגובת עו"ד בוב חן לדברים.

 

**

 

ניצחון למועצה המקומית כפר ורדים בבית משפט

 

בית המשפט המחוזי בחיפה פסק כי המועצה המקומית כפר ורדים, וראש המועצה, סיון יחיאלי, מילאו את חובתם החוקית כאשר קבעו את תעריף שטחי השרות על 60% מתעריף המגורים

בית המשפט לעניינים מינהלים בחיפה פסק לטובת המועצה המקומית כפר ורדים וראש המועצה  סיון יחיאלי, בעקבות עתירה שהוגשה נגדם ע"י חברי המועצה עודד נוריאל ויוסף מילוא באמצעות בא כוחם, עו"ד בוב חן, תושב הכפר.

בית המשפט דחה אחת לאחת את טענות העותרים וקיבל את עמדת המועצה במלואה.

העתירה הוגשה בהמשך להודעת חדילה של המועצה המקומית, במסגרתה הודיעה כי תחדל מגביית דמי ארנונה בגין שטחי שירות בשיעור 80%  ותשוב לגבות ארנונה על פי תעריף של 60%. לטענת העותרים היה על המועצה לגבות תעריף של 50%, ואם רצתה לשנות את תעריף הארנונה עבור שטחי השירות היה עליה לכנס את חברי המועצה ולקבל החלטה על כך.עוד טענו העותרים כי לא היה זה בסמכותו של ראש המועצה לתקן את תעריף הארנונה במסגרת הודעת החדילה.

בפסק הדין קבעה השופטת, יעל וילנר כי פעולות המועצה וראש המועצה היו כדין. בית המשפט קבע, כי השינויים שביצעה המועצה בשנת 1994 נעשו בניגוד לדין, ולכן הם בטלים. ביטול השינויים משנת 1994 החיה את הוראות צו הארנונה משנת 1993,  הקובע, בין היתר, כי הארנונה עבור שטחי השירות יגבה לפי 60%. עוד הורתה השופטת כי חיוב בדמי ארנונה בגין שטחי שרות לפי שיעור של 60% מתעריף מבני מגורים, יהיה החל מחודש ספטמבר 2012  (כפי שפעלה המועצה ממועד מתן הודעת החדילה).

בית המשפט קבע, כי המועצה הייתה חייבת לפעול כפי שפעלה, ולתקן את הפגם שנפל בהחלטת המועצה משנת 1994. לפיכך נקבע כי ראש המעוצה פעל בסמכות ולא נדרש היה לכנס את המועצה.

מהמועצה המקומית נמסר כי: "אנו שמחים מאוד על קביעת בית המשפט כי לא נפל דופי בהחלטות הרשות, ומבקשים להודות לצוות המקצועי, היועץ המשפטי – עו"ד עדי הרטל, וגזבר המועצה – רו"ח אילן עמרם, על מקצועיותם הרבה. המועצה המקומית כפר ורדים פעלה, פועלת ותמשיך לפעול על פי חוק".

 

מ.מ. כפר ורדים

 

**

 

החלטת בית המשפט:

 

כפרניק %20%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%941-001 ניצחון או הפסד?

 

לינק לפסק הדין המלא.

 

**

 

לכבוד                                                                                                   

מר עודד נוריאל – חבר המועצה המקומית כפר ורדים. oded@nur.org.il

מר יוסף מילוא – חבר המועצה המקומית כפר ורדים.  meishar333@walla.co.il

א.נ.,

הנדון : פסק דין בעתירתכם נגד מ.מ. כפר ורדים, הודעה לעיתונות – חוות דעת

 

לבקשתכם עיינתי בהודעה לעיתונות אשר פורסמה על-ידי מנגנון המועצה המקומית כפר ורדים תחת הכותרת  "ניצחון למועצה המקומית בבית המשפט", בה נכתב בין היתר כי "בית המשפט דחה אחת לאחת את טענות העותרים וקיבל את עמדת המועצה במלואה".

ולהלן חוות דעתי :

בתמצית: הפרסום הנ"ל כולו לא תואם את העובדות כלל  ולכן לא אוכל לאשר את אמיתותו, בהיותו מנותק קוטבית מהמציאות.

 כפי שעולה מפסק הדין המצורף הגשתם שלש עתירות:

1. העתירה נגד חיוב רטרואקטיבי בארנונה. בפסק הדין אילצתם את המועצה לבטל את החיוב בניגוד לעמדת המועצה.

המועצה הודיעה בכתב על חיוב בתוספת ארנונה 7 שנים רטרואקטיבית החל מ-1.1.2006 כדי ליצור  כמשקל נגדי לדרישת תושבי הכפר להחזר גביית-יתר שנגבתה מהם בשנים 2011-2012 . הגשתם עתירה נגד חיוב זה. בבית המשפט נאלצה המועצה להודות כי דרישה זו לא היתה חוקית ולהתחייב כי לא יהיה חיוב רטרואקטיבי :

מפסק הדין :  "אני מורה כי החיוב בדמי ארנונה בגין שטחי שירות לפי שיעור של 60% מתעריף מבני מגורים ייעשה רק מחודש ספטמבר 2012 ( מועד הודעת החדילה) זאת בהתאם להודעת המשיבים בתגובתם לעתירה, כי אין בכוונתם לחייב את התושבים בארנונה בשיעור 60% באופן רטרואקטיבי. על דברים אלה חזר ב"כ המשיבים בדיון בפני".

בכך הצלתם את תושבי כפר ורדים מחיוב ארנונה כבד מאד של מיליוני שקלים,  7 שנים רטרואקטיבית וסיכלתם את מאמצי מנגנון המועצה להימנע מהחזר גביית היתר לתושבים. לתושבי כפר ורדים הזכות המלאה עתה לדרוש את החזר גביית היתר ובכך השגתם הישג לא מבוטל.

באם המועצה תנהג עתה בהגינות, היא תחזיר מיד את גביית היתר סה"כ 800,000 ₪ לתושבים. באם לא תעשה כן, זכותו של כל תושב לתבוע את המגיע לו, וזכותם של התושבים להתארגן כדי לתבוע קולקטיבית. זו הקביעה הראשונה של פסק הדין, בניגוד קוטבי לפרסום מנגנון המועצה לפיו "בית המשפט דחה אחת לאחת את טענות העותרים".

 

2. העתירה לאפשר לתושבים לקזז מחובם כלפי המועצה את החזר גביית היתר .בפסק הדין  השופטת הביעה דעתה בצדקת עמדתכם, בניגוד לעמדת המועצה.

כידוע, המועצה גבתה מהתושבים ארנונה בלתי חוקית במשך 20 חודשים, בסכום של 800,000 ₪ אך נמנעת מלהחזיר את הכסף לתושבים. כאשר נדרשה המועצה לזכות את חשבון הארנונה בקיזוז מחובות ארנונה עתידיים הודתה המועצה בזכות הקיזוז, מה שלא הפריע לה לטעון בבית המשפט, כנגד העתירה, שאין לתושבים זכות קיזוז, והכל במאמץ לא להחזיר לתושבים את הכסף שנגבה באופן לא חוקי.

בית המשפט המינהלי קבע כי זה נושא כספי וכי לכן אין לבית המשפט המינהלי סמכות לדון בכך , ומסיבה זו מחק עתירה זו. עם זאת, בית המשפט הביע דעתו כי עמדת המועצה בעניין זה לא צודקת ושלתושבי כפר ורדים הזכות לקזז את המגיע להם מאת המועצה.

פסק הדין:  "אני נוטה לדעה כי חובת ההשבה של הארנונה שנגבתה בגביית יתר ניתנת אמנם לקיזוז כנגד חוב ארנונה, ובלבד שהאזרח מחזיק בידו אישור מאת הרשות כי היא מודה בחוב, או פסק דין חלוט של בית משפט בדבר סכום החוב".

מאחר ובמקרה הנדון המועצה אישרה בכתב שנגבתה גביית יתר, התוצאה היא שלדעת השופטת לתושבי כפר ורדים הזכות לקזז את המגיע להם מאת המועצה, בניגוד לדעת המועצה, ובכך קיבלה את טענתכם והשגתם הישג לא מבוטל עבור תושבי הכפר. זו הקביעה השניה בפסק הדין, בניגוד קוטבי לפרסום מנגנון המועצה לפיו " בית המשפט דחה אחת לאחת את טענות העותרים".

התוצאה של שתי העתירות הנ"ל בו נתקבלו טענותיכם היא זו:

כל תושב בעל שטחי שרות זכאי עתה לדרוש מהמועצה לקזז מחוב ארנונה עתידי את גביית היתר שנגבתה ממנו בשנים 2011-2012 ובאם המועצה תסרב – להגיש תביעה להשבת כספו. התושבים רשאים עתה להתארגן בתביעה קולקטיבית להחזרת 800,000 ₪.

עד כאן הפסידה המועצה בשתיים בתוך שלש העתירות שהגשתם, בניגוד קוטבי לפרסום לפיו אירע "ניצחון למועצה המקומית בבית המשפט".

 

3. העתירה לא לבטל את ההנחה בארנונה.

המועצה החליטה בשעתו לתת לתושבים הנחה בארנונה. מאוחר יותר הציע ראש המועצה להעלות את הארנונה בחזרה, אך מליאת המועצה דחתה את בקשתו. בתגובה החליט מינהלית שבעצם המועצה טעתה במתן ההנחה כי לא קיבלה אישור שרים ולכן ההנחה מבוטלת. עתרתם נגד החלטה זו, בטענה שהמועצה לא טעתה, וכי לא היה צריך אישור השרים.

כך נוצר מצב מוזר בו האזרחים טועןנים שהמועצה בסדר והמועצה טוענת נגד עצמה שהיא לא בסדר. ללא תקדים, ומבחינה ציבורית לא הכי . . .

בית המשפט לא קיבל את טענת המועצה שהיא לא היתה בסדר כי צריך היה אישור השרים, אך קבע שאכן המועצה לא היתה בסדר כשנתנה את ההנחה, מסיבות אחרות לגמרי ולא מסיבת העדר אישור שרים.

כך נדחתה טענת המועצה גם בעתירה השלישית, אך מסיבות אחרות "זכתה"  באישור שהיא לא היתה בסדר וזה ה"ניצחון" היחיד והמפוקפק של המועצה בפסק הדין.

לא ניתן לצפות שמועצה מקומית תתהדר בהחלטה שיפוטית לפיה היא נכשלה, אך במקרה מוזר זה – המועצה לא רק פרסמה את ההחלטה על כישלונה , אלא הציגה זאת כ"נצחון למועצה". מוזר.

פסק הדין בסיכום :

בעתירה נגד חיוב רטרואקטיבי – המועצה הפסידה.

בעתירה בנושא הקיזוז – המועצה  הפסידה.

בעתירה לקבוע שהמועצה לא טעתה, טענת המועצה שהיה אישור השרים לא נתקבלה, אך המועצה "זכתה" לאישור שהיא נכשלה מסיבות שלא נטענו על ידה.

בהודעת מנגנון המועצה נאמר שבית המשפט "קיבל את עמדת המועצה במלואה".

בפועל לא אישר בית המשפט נכונותה של אף טענה מטענות המועצה ולא במקרה לא פסק לזכותה הוצאות משפט.

אלה העובדות, כפי שהן מופיעות בפסק הדין המצורף.

זו התביעה המינהלית השניה בה הצלחתם להשיג הישגים חשובים עבור תושבי כפר ורדים כנגד מנגנון המועצה. התביעות מומנו מכיסכם הפרטי ותוך סיכון בחיוב אישי בהוצאות, וזאת ללא כל מניע פוליטי, לאחר שהודעתם כבר לפני כן שאין בדעתכם להגיש מועמדות בבחירות.

מכיוון שכך, אני מנצל הזדמנות זו כדי להודות לכם בשם כלל תושבי כפר ורדים על מסירותכם היפה והמכובדת למען התושבים, ללא מניע פוליטי כלשהו.

 

ההודעה לעיתונות מטעם המועצה

על רקע עובדות פסק הדין בו נתקבלו כל טענות העתירה בשני נושאים הראשונים  ונדחתה טענת המועצה בנושא השלישי, הוצאת הודעה לעיתונות לפיה "בית המשפט דחה אחת לאחת את טענות העותרים וקיבל את עמדת המועצה במלואה" משאירה את הקורא המיודע בפני דילמה: כיצד לכנות פרסום כזה מבלי לחרוג מלשון נקייה?

 אסתפק בקביעה שההודעה הנ"ל לעיתונות אינה פרסום אלא  פרסומת, בהבעת צער על כך שרשות ציבורית נוהגת כך, ובתמיהה מה מידת התבונה שבפרסומת הניתנת לסתירה עובדתית בקלות כה רבה.

לוטה : פסק הדין                                                                                      

בכבוד רב

רוברט חן – עו"ד

 

 

תגובות פייסבוק


0 תגובות

 1. עמית הגב

  על עורכי דין…
  “תשעים ותשעה אחוז מעורכי הדין מוציאים שם רע לכל האחרים…”

 2. תושב שנמאס לו הגב

  עודד נוריאל ובוב חן
  שלום עודד נוריאל ובוב חן,
  מה אשמים תושבי כפר ורדים…..?
  ……

  אנא עשו טובה…..
  בברכת שכנים נאמנה
  תושב שנמאס לו מפועלכם

 3. תושב הגב

  ההסבר של בוב כל כך ארוך שברור שהוא לא נכון
  טוב שחברי המועצה שהפריעו לראש הולכים. נקווה שבקדנציה הבאה לא יפריעו לסיוון

 4. יוסף הגב

  קראתי בעצמי על מנת לא להידרש לפרשנותם המוטה של הטוענים והמשיבים
  מסקנתי – השופטת מצדדת באופן כמעט גורף בעמדת המועצה (בניגוד למה שטוען עורך דין חן באריכות רבה). בנוגע לקיזוז (סעיף 2) בית המשפט נמנע מלהביע דעתו על בסיס חוסר סמכות וחוסר פסיקה מקדמית (העליון עדיין לא התייחס בעבר לשאלה נכבדת זו)

 5. שינוי הגב

  ארנונה

  מי שלא הבין זה כבר לא חשוב
  ב22 אוקובר
  מחליפים את השלטון בכפר
  ויש אחלה 2 טובים תנו שאנס
  ואל תגידו לא לשינוי ותגידו אבל לרהמועצה המהן יש נסיון
  אמת גדולה יש לו נסיון רצופ בכשלוות
  חסר לנו כח חדש
  שיפנה את זמו לטובת הציבור
  נולא שירות לירושלים לסדר לעצמו תפקיד

  ז רק בידינו

 6. אורח/ת הגב

  עשיתי חישוב
  אם המועצה תחזיר 800000 ש”ח לכל אחד מתושביה כ-6000 תושבים.
  כל תושב יקבל 133 ש”ח שלמים.

  משפחה של 5 נפשות תקבל 666 ש”ח.
  אבל…
  זה יבוא על חשבון החינוך, הבטחון, התרבות, הניקיון, השירות לתושב… כך שעל הסכום הזה כל משפחה תיפגע מאוד באיכות החיים.

  בוב חן ועודד נוריאל באים “לטובת התושב” אבל בפועל מעשיהם יכולים לגרום לכולם עוול, כולנו נרד ברמת החיים.

  חבל ששני החבר’ה האלה מעסיקים את המועצה בשטויות.
  מעניין כמה עלתה לנו ולמועצה ההתגוננות נגד התביעה הזאת.

  חבל שאגו מנהל את שניהם.
  אולי נעביר אותם לבוחבוט?

 7. תושב ותיק הגב

  כפר ורדים-הבדיחה של המדינה
  מי שיכול עוזב,אופק ממשיכים לשנוא ולהתפלג ונשאר רק לבכות על החלומות שהיו ואינם.

 8. המדיח הגב

  ארנונה ושערוריות
  החלטת בית המשפט ברורה וחדה
  בעצם מוסרת מסר ברור לתושבי כפר ורדים:
  א.ב 22-10-יוחלף ראש המועצה
  ב. ב 22-11-יושעה מתפקידו הגזבר
  יפורסם מכרז לתפקיד הגזבר
  ג. ב 22-12-יפוטר לאלתר היועץ המשפטי
  שבעצותיו גרם נזק כספי של כמעט 1 מיליון שקל.
  ד. ב 22-1-2014 תחהל המועצה לשרת את תושביה בהגינות וביושר.

 9. אורח הגב

  1 שילכו 2 החבר’ה האלה
  1 שילכו 2 החבר’ה האלה שמבזבזים זמן. שעשו משהו לטובת הכפר.
  2 איפה 2 המועמדים ?
  לא שומעים, לא רטאים.

 10. אמיר הגב

  בית המשפט קבע שהאופוזיציה שגתה לאורך כל הדרך
  מי שבונה על מעשי האופוזיציה סופו להיות ששון בן עמרם.

 11. זרמיגן הגב

  והכסף הולך ל…כנסו דחוף:
  אם המועצה תחזיר 800,000 ₪ מה מהיכן יהייה לה לשלם ל”ייזם” שזוכה כל הזמן במכרזים בכפר?
  כל הזמן – מאז שסיון ראש מועצה.

  שימו לב:
  באוקטובר מחליפים ראש מועצה בכפר ורדים!!!

 12. שמואל הגב

  הפרשן המשפטי בוב חן
  חיש קל ניתר מעמדת היועץ המשפטי שעל פיו יישק דבר, היועץ שגרר שני חברי מועצה למאבק משפטי יקר ומיותר וטעה בעצותיו, לפרשן משפטי… פרשן…הוא לא בעסק, רק פרשן

 13. אזרח כאן. הגב

  מלחמות פוליטיות עושים בקלפי.
  עודד יקר,
  אתה חייב להרגע ולעשות חושבים.
  זכותך לא לתמוך בראש הנוכחי ולרצות להחליף אותו.
  אבל תמצא את הדרכים המתאימות לעשות את זה.
  אתה גורר את כולם למטה.בית משפט הוא לא הזירה לניגוחים פוליטיים.
  תגיש מועמדות או תתמוך במועמד אחר.
  אל תתן לרגשות שלך לקחת אותך למקומות כאלה.

 14. תושב שנמאס לו הגב

  עודד נוריאל ובוב חן
  אני מגיב מספר 2. לא מבין למה לא כל מה שכתבתי בעברית צחה לא מופיע. בכל זאת משני רבעי משפטים הבינה הקבוצה שמנסה להחליף ראש מועצה טוב, כי אני נגד עודד ובוב, אז כדי שתקראו טוב אני חוזר (כמעט) על מה שכתבתי.
  שלום עודד נוריאל ובוב חן,
  תודה על פועלכם רב השנים ל”טובת” כפר ורדים.אני משוכנע שיש בארץ ישובים רבים הפותחים יום-יום את “כפרניק” ומתקנאים בישוב שאתם תושביו. מתקנאים במלחמתכם במועצה על כל החלטה כמו דון קישוט וסנשו פנשה.
  ….
  לא שאני חושב כמובן שהאגו שלכם הוא שמניע את פועלכם “ברוך השנים” שמקצר כל פעם את תקציב המועצה,…..
  אנו כבר ראינו בעזרתכם את האור ואת הדרך הישר.

  וללהקת אומרי ההן שמסמת באגודל יורד כל מי שמביע דעה חיובית ומסמנת את האגודל העולה לכל מי שמצייץ נגד המועצה והעומד בראשה: יש פער תמוה בין הבוז שאתם רוכשים למועצה ולסיון ולתוצאות הסקר. כדי שלא תתאכזבו בבחירות הבאות אני מציע כי תתרגלו את המשפט הבא:
  ראש המועצה הבא הוא …… סיון יחיאלי.

 15. אין יאוש כלל הגב

  תודה רבה לעודד בוב ומילוא
  אתם פוקחים עין ודואגים לתושבים.
  מי שרוצה לפרש את מה שאתם ועשים לכיוונים אחרים שיערב לו.
  תמשיכו לעשות ולהשפיע בכפר ורדים. יישר כוח

 16. מחליף הגב

  החלפה

  האת התאפקתי אבל ברח לי
  נכון שהשנים פועלים על העת נגד המועצה
  ולא הבתי את כל פרשנויות בעד וגד
  אבל הגיע הזמן להחליף את ראש המועצה לא בגלל נושא הארנונה
  שלמען סר ספק מעניין אבל זנחי
  הסיבה להחלפה רק בגלל כל ההתנהגות הלא ראויה של ראש המועצה
  כמעט בכל מה שתשאלו אם לא ידעתם
  ישיבות מועצה לא תכנון הכל במחטפים כמעט במחשכים
  לכלוך כלבים חינוך תרבות הכל כשלון ענק
  זו הסיבה שי להחליף ב22 לחודש
  תנו שאנס לרוח אחרת
  המירוץ נגמר
  מעניין לראות את האיש המוציא את הגיגיו
  בשם סיון ובעל אלף השמות והפרצופים
  האמת תנצח “השמן יצוף”

 17. בעד סיון הגב

  מסכים עם 13
  תפרידו בין הנושא שהועלה לבין הבחירות.
  2 המועמדים שרוצים להיבחר במקום סיון,אינם ראויים ולא היו פעילים בעשייה בכפר ,בקהילה.
  צריך לתמוך בסיון שיש לו כבר ניסיון ומהלכים בחלונות הגבוהים ועושה פעילות מבורכת במשרדי הממשלה. שוב להחליף ושוב לבכות.
  תנו עוד צ’אנס לסיוון. רק הזהרו מאופק כקבוצה ,אם תתנו קולכם לאופק,חבריה יחשקו וישתקו את ראש המועצה. תנו תנו לסיון ולקבוצה 2 קולות בקלפי.

 18. אורח/ת הגב

  מעניין כמה עלתה לתושבי הכפר
  העתירה שלהם.
  “לטובתנו” כולנו נפגענו בכיס.
  חבל.
  מעניין איזה עוד תביעה יקרה הם מתכננים הפעם ובאמצעותה ירוששו את הקופה הציבורית.
  הם שודדים אותנו ואת כספנו.
  במום שנהנה מהכסף של הארנונה, הם רוצים אותו לעצמם על עתירות שונות ומשונות וגם אם הם לא זוכים בעתירה הרי שההתגוננות של המועצה עולה כסף וזה גם על חשבונינו.

  אני מציע שכל תושבי כפר ורדים פשוט יתנו להם כסף.
  למה צריך את התיווך של המועצה שהתושבים משלמים ארנונה והם לוקחים את הארנונה.
  שיטילו מס לתושבים שנקרא “מס 3 המוסקטרים” וכל תושבי הכפר ישלמו להם בהוראת קבע.

 19. די לחתרנים המשועממים ! הגב

  פניה ליועץ המשפטי של המועצה
  אנא בדוק האם אפשר לתבוע את שני המשועממים הללו בתביעה אישית על בזבוז משווע של כספי מועצה על משפטים חסרי שחר וחסרי תכלית.
  אולי תביעה אישית מעט תעצור אותם מלהטריד את כולנו

 20. עודד הגב

  ל17

  אחלה בדיחה כתבת
  תמשיך בסוף יצא לך ספר הבדיחה לניהול הכפר
  מעבר לסיון יש 2
  שעדיין לא השמיעו את קולם
  נשמע ונחליט מי הטוב בינהם להחליף את סיון
  אתה קוטל ללא הבנה
  נכון שסיון מגיע לעיתים לירושלים
  מחפש את התפקיד הבא כמו רון
  אבל רון היה חכם והצליח לאחר קדנציה אחת סיון זקוק ל2
  ואז יפרוס כנפים
  מה הוא עושה מחוץ לכפר לא יודע
  אבל בכפר כלום , אופס , מצטלם נהדר
  והולך תמיד עם צלם אישי
  הוא אגב מאד פוטוגני
  אגב לא הבנתי מה הנושא של אופק

 21. אפרים הגב

  יהיה טוב

  העתירה שלהם.
  “לטובתנו” כולנו נפגענו בכיס.
  חבל.
  מעניין איזה עוד תביעה יקרה הם מתכננים הפעם ובאמצעותה ירוששו את הקופה הציבורית.
  הם שודדים אותנו ואת כספנו.
  במום שנהנה מהכסף של הארנונה, הם רוצים אותו לעצמם על עתירות שונות ומשונות וגם אם הם לא זוכים בעתירה הרי שההתגוננות של המועצה עולה כסף וזה גם על חשבונינו.http://www.ofekvradim.co.il/
  אני מציע שכל תושבי כפר ורדים פשוט יתנו להם כסף.
  למה צריך את התיווך של המועצה שהתושבים משלמים ארנונה והם לוקחים את הארנונה.
  שיטילו מס לתושבים שנקרא “מס 3 המוסקטרים” וכל תושבי הכפר ישלמו להם בהוראת קבע.

 22. תישבי הגב

  כותרת הזויה… בית המשפט לא אישר את טענת המועצה???
  בית המשפט דחה את העתירה!!! יותר מזה לא צריך…
  כל המלל המיותר של בוב חן לא מסתיר את כשלונו.

 23. תומך בסיון הגב

  ממשיכים עם סיון
  ממשיכים עם ראש המועצה סיון יחיאלי. מיש שעשה עבודה טובה צריך להמשיך.חשוב שיבחרו חברי מועצה ראויים ולא כמו במועצה היוצאת שחברי מועצה עסקו בזוטות או בלהפריע לקידום הכפר.

 24. מסכים עם 16 הגב

  החלפה
  הגיע הזמן להחליף!
  בגלל התנהלות קלוקלת כל השנים
  הפסדים במשפטים
  יחסים עכורים במועצה
  הכל נעשה במחשכים
  לא מכיר את התושבים
  לא מסתובב בישוב
  מי יודע איפה הוא כן מסתובב!
  מחליפ תמונות בפייסבוק
  זה ראש מועצה זה?!

 25. יוספ ק הגב

  חברי המועצה
  לקראת הבחירות אני מבקש לדעת מה עשו חמש שנים חברי המועצה.
  שיפרסמו בעיתונים אובכל מקום את ההשגים שלהם.בעד חודשיים יש בחירות. הציבור רשאי לדעת את ההשגים שלהם.

 26. עמיר הגב

  משפט

  כן נכון לא נכון
  רק יורם איילון יביא שינוי

 27. ממשיכים עם סיון הגב

  תזכירו לי רגע…. מי זה יורם איילון?
  מה הוא עשה בכפר ורדים עד היום?
  אה… נזכרתי, נכשל בקאנטרי ומכר אייפונים…. בשורה חדשה לכפר ורדים.
  לא התאים, לא מתאים….

 28. מאיר הגב

  תגידו, חוץ מטוקבקים… מישהו שמע על יורם איילון?
  מישהו???

 29. רונן הגב

  ל24 – אני רק שאלה…
  המועמד שלך יורם איילון
  לא החליף תמונה בפייסבוק
  איפה הוא הסתובב בשטח בשנים האחרונות
  מה הוא תרם לכפר ורדים
  איך הוא השתמש ב”קשרים” שלו
  מה הוא אמר על המצב לפני שהתחיל לחפש עבודה
  מה הוא רוצה חוץ מג’וב

 30. יונתן הגב

  חידה
  מי זה יורם איילון. לא מכיר.

 31. סקרן הגב

  ל-18
  צלם או צלמת?

 32. מבין הגב

  חוכמולוג וחוכמולוגית
  יורם איילון
  זה זה שהעתקתם ממנו
  את הרעיון
  לפתוח מטה בחירות במרכז!

 33. אורח/ת הגב

  זו הסיבה לתמוך בסיון
  אי אפשר לקדם את ענייני הכפר כשסיון עסוק בהתמודדות עם תביעות קנטרניות מחברי מועצה מתוסכלים ומשועממים שגוזלות זמן, אנרגיה וכסף, תביעות שמרוקנות את הקופה הציבורית ולא מאפשרת למועצה להרים פרוייקטים עבור כולנו.
  תנו לסיון רוח גבית וכולנו נרויח.

השארת תגובה ל-אורח/ת

ביטול

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן