בג”ץ, תב”ר וכבא”ש


ישיבת מועצת כפר ורדים: כיבוי אש, שלב ג, משרד הפנים, גני שעשועים
עודד שלומות
דו”ח מישיבת מועצת כפר ורדים: בג”ץ נגד משרד הפנים, הקמת צופי אש, הודעות ועוד
כפרניק _הכנסת 008 בג"ץ, תב"ר וכבא"ש

 

ישיבת המועצה שנערכה בתחילת השבוע נפתחה בדברי הספד קצרים של ראש המועצה על מבקר המועצה, טוביה מורג ז"ל, שהלך לעולמו בשבוע שעבר. סיוון יחיאלי אמר כי מורג פעל בתחומים רחבים מתפקידו והמועצה איבדה עובד מסור וחבר קרוב של העובדים.
ויקטור חזיזה הצטרף לדברים וסיפר כי רק לאחרונה מורג פנה אליו באופן אישי, ומחוץ לתפקידו, בבקשה שיעזור (חזיזה) לפעילות המועצה.
 
בהמשך סקר יחיאלי מספר נושאים ואלו הודעותיו למועצה:
* תב"ע שלב ג’ הופקדה. עכשיו זמן ה"התנגדויות" שאת חלקן תגיש המועצה. הפרוצדורה של ההפקדה והגשת התנגדויות חלקיות, יותר פשוטה מלהתחיל תכנון מחדש לפני ההפקדה.
 
* היזם של הדיור המוגן, בניאשבילי, שינה את תוכניות הקומפלקס. הוא יציג השינויים בפני הועדה לאיכות הסביבה, אשר תמליץ ליחיאלי, נציג המועצה בוועדה המקומית לתכנון ולבניה, כיצד להתייחס לשינויים אלו.
 
* המועצה עומדת בפני הגשת בג"ץ נגד משרד הפנים, המסרב להעביר תקציבי פיתוח לכפר ורדים. יחיאלי הסביר כי בשל היות הישוב באשכול סוציו-אקונומי גבוה, איננו זכאים למענקי "איזון". משרד הפנים "מתנה" העברת תקציבי פיתוח במענקי האיזון, וכך אנו יוצאים קירחים מכאן ומכאן.
 
*משרד החינוך הגדיל השתתפותו, מ-60 אחוז ל-85 אחוז בהסעות החינוך.
 
* נערך מפגש עם שר הרווחה יצחק-בוז’י הרצוג. למרות שאיננו "מבין" על מה אנחנו מלינים, מבחינת קיפוח מתמשך, ינסה לעזור בגיוס משאבים, ואף הגיב במכתב לויקטור חזיזה שהנושא נמצא בטיפול.
 
* ד"ר אסנת עקירב, יו"ר ועדת חינוך דיווחה על שינויים בסדר היום בבית ספר קשת. מכתב מפורט נשלח להורים. עקירב סיפרה על ערב ההצדעה המרגש לאנשי החינוך, הביעה פליאה שחברי המועצה (להוציא את יחיאלי ואותה) לא נוכחו, וביקשה להודות לשני אנשים שנשכחו ברצף התודות והברכות: עידו חגאי מנהל מחלקת החינוך, ודורית מזרחי מנהלת הגיל רך – ששניהם עושים עבודה מצוינת.
יחיאלי ביקש להצטרף לדברי תודה אלו.
  
כפרניק _הכנסת 008_0 בג"ץ, תב"ר וכבא"ש

***

לבקשת יעקב זיו, נערך דיון על היערכות הכפר לשריפות. ציון דרור, מנהל מחלקת הנדסה, סקר את הנושא ואמר כי ברשות המועצה עגלת כיבוי במצב תפעולי טוב. כן נערכות ביקורות שנתיות על כל הציוד ועל ארונות החשמל (במטרה לגלות חוטים רופפים העלולים לקצר) ומוסדרות "דרכי אש" מסביב לכפר, היכן שניתן. בעבר היו בכפר ארונות כיבוי, אולם הציוד נגנב.
מוטי מזרחי אמר כי המועצה עושה מאמץ לנקות שטחים מועדים לפורענות, ועל התושבים לנקות חצרותיהן ולדווח על מפגעים בשטח הציבורי.
מאיר גרינפלד ציין כי בסוף רחוב דולב יש חורשה שבעת התלקחות יכולה להוות סכנה, ויוסי מילוא הציע לתת לתושבים ל"שמור" ולטפח שטחים ציבוריים לא מטופלים.
ויקטור חזיזה (מפקד כבאות במקצועו) הדגיש את אמצעי המניעה והחינוך הנדרשים.
עוד נוריאל הציע להקים בכפר סניף של "צופי אש", מודל ידוע ומוכר במקומות רבים.
 
במהלך הישיבה אושרו, פה אחד, שלושה תב"רים (תקציב בלתי רגיל):
 
* תב"ר מתקני כושר ושעשועים ברחבי הישוב בעלות של 286 אש"ח. רוב הסכום ממקורות חיצוניים. ייתכן והמועצה תצטרך בהשלמה קטנה.
* הגדלת תב"ר סובה והסדרת כניסה לביה"ס על-אזורי בסך 770 אש"ח. מקורות מימון: משרד התחבורה.
 
* תב"ר ריהוט וציוד אולם תרבות במתחם המאר"ג בעלות של כ- 250 אש"ח. מימון המועצה באמצעות הנחת ארנונה לעמותת כוכב שתחזיק במאר"ג (המבנה ליד כיכר 8 המיועד לתעסוקת אוכלוסיות מיוחדות, וכן לפעולות תרבות ופני בכפר).
 
*
 
המועצה אשרה מינוי נציגי המועצה בועדת מכרזים של אשכול גליל מערבי: סיון יחיאלי ובהיעדרו – אילן עמרם גזבר המועצה.
 

תגובות פייסבוק


0 תגובות

 1. גליה לוי הגב

  מה תקין ומה לא? אפשר פירוט לגבי החלטות המועצה הנוגעות לתושבים?
  1. מתוך פרוטוקול של מועצה מקומית מסוימת:
  “ועדת מכרזים
  א. המועצה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים קבועה שתפקידיה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו. ראש המועצה לא יהיה חבר בועדת המכרזים.
  ב. החליט ראש המועצה לאחר עיון בהמלצות ועדת המכרזים שלא לאשר את ההצעה שעליה המליצה הועדה, ירשום את הנימוקים להחלטתו ויביאם לידיעת המועצה בישיבתה הקרובה.
  ג. ראש המועצה רשאי, באישור המועצה, לאשר מבין ההצעות שהיו לפני ועדת המכרזים, אף שהועדה לא המליצה עליה.

  ועדת בקורת
  א. המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת.
  ב. ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בועדת הביקורת.
  ג. מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה, ובלבד שבמועצה שלידה פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות בה, או במועצה שראש המועצה שלה לא נבחר בקולותיהם של נציגי כל הסיעות בה, יהיה לפחות חבר אחד של ועדת הביקורת נציג של סיעה שאינה מיוצגת בועדת ההנהלה או שלא הצביעה עד בחירתו של ראש המועצה.

  תפקידיה וסמכויות:
  א. לבדוק אם החלטות המועצה הוצאו לפועל כדין.
  ב. לבדוק את חשבונות המועצה ולבדוק אם פעולות המועצה נעשו במסגרת התקציב המאושר.
  ג. לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה עליהם הצביעו הועדה או מבקר המדינה בפני המועצה.
  הועדה רשאית לקבל מכל חבר מועצה, או עובד מועצה ידיעות, מסמכים והסברים הדרושים לה למילוי תפקידיה.”

  אם כך, הגיוני שראש מועצה לא יכול לכהן בועדת מכרזים ובועדת ביקורת משום ניגוד אינטרסים.

  2. משרד החינוך הגדיל השתתפותו, מ-60 אחוז ל-85 אחוז בהסעות החינוך. – מה זה אומר לגבי התושבים שיש להם ילדים בבתי הספר? מה זה הסעות חינוך? האם הגדלת תקציב סעיף זה יכולה להפחית את תעריפי הנסיעה פר תלמיד ומשפחה ולהגדיל את השתתפות המועצה בכך? האם זו המשמעות?

  3.תב”ר ריהוט וציוד אולם תרבות במתחם המאר”ג …- האם זה אומר, שעמותת כוכב לא תשלם ארנונה, ובתמורה, המועצה וכפר ורדים יקבלו חלק מהמבנה לצרכי הישוב? אם חלק מהמקום מיועד למבנה תרבות של כפר ורדים, האם מתוכננות חניות בהתאם? איפה הן תהיינה? איך איך זה ישפיע על הצומת הזה, שיש בו הרבה פעילות של ילדים ונוער, ותנועת מכוניות והולכי רגל?
  אילו פונקציות של תרבות ופנאי תהיינה במבנה הזה?
  האם מתוכננת מדרכה בצד הזה של תחילת רחוב מירון עד לבית הראשון? זה נראה מתבקש.
  כל הכבוד על הדיווח מדיוני המועצה, אבל קשה להבין מה זה אומר בשטח. אפשר איכשהו פירוט לתושבים שאינם מגיעים לישיבות המועצה?

 2. אורח/ת הגב

  בג”ץ השתגעתם????
  על נושא כזה הכפר הולך לבג”ץ לבד? זה עניין עקרוני שמצריך התארגנות של עוד ישובים או מרכז השלטון המקומי (בוחבוט ומוסקוביץ עוד שם?).

 3. אורח/ת הגב

  ל-3
  רון כבר לא שם

השארת תגובה ל-אורח/ת

ביטול

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן