כספי דוד ומירי

שם : כספי
טלפון : 9977146
כתובת : מ.הנרקיס 8