זינתי דניאל וסמדרשם : זינתי
טלפון : 9572789
כתובת : הרדוף 2